Kuchař kanibal#Bapu Špluchbuch

Hrdina Bapu Špluchbuch (Kuchař kanibal). 25 životy, 9 týmové životy.
Ráno 3 energie, +2
Univerzální útok, +2 Canbalandianský útok na zbraň.
Poledne 3 energie, +3
Útok na hrdinu, +2 Obranný štít.
Večer 3 energie, +1
Canbalandianský útok na zbraň.
Noc 3 energie, +3
Útok na zbraň, +1 Canbalandianský útok na zbraň.

Bapu Špluchbuch — Kuchař kanibal