Klaun kanibal#Chrobák Džugy

Hrdina Chrobák Džugy (Klaun kanibal). 22 životy, 6 týmové životy.
Ráno 3 energie, +3
Kombo.
Poledne 2 energie, +2
Útok na hrdinu, +3 Útok na zbraň.
Večer 3 energie, −1
Canbalandianský bojový trik, +1 Canbalandianský útok na zbraň.
Noc 3 energie, +1
Odpalovač komba, +3 Canbalandianský útok na zbraň.

Chrobák Džugy — Klaun kanibal