Kuchař kanibal#Al Dávista

Hrdina Al Dávista (Kuchař kanibal). 24 životy, 8 týmové životy.
Ráno 3 energie, +2
Univerzální útok, +2 Canbalandianský útok na zbraň.
Poledne 2 energie, +2
Útok na hrdinu, +2 Obranný štít.
Večer 3 energie, +1
Canbalandianský útok na zbraň.
Noc 3 energie, +2
Útok na zbraň, +1 Canbalandianský útok na zbraň.

Al Dávista — Kuchař kanibal