Kuchař kanibal#Chef Čvachtmil

Hrdina Chef Čvachtmil (Kuchař kanibal). 23 životy, 8 týmové životy.
Ráno 2 energie, +2
Univerzální útok, +2 Canbalandianský útok na zbraň.
Poledne 3 energie, +3
Útok na hrdinu, +1 Obranný štít.
Večer 2 energie, +2
Canbalandianský útok na zbraň.
Noc 3 energie, +2
Útok na zbraň, +2 Canbalandianský útok na zbraň.

Chef Čvachtmil — Kuchař kanibal