Kuchař kanibal#Ein Hrozdaj

Hrdina Ein Hrozdaj (Kuchař kanibal). 23 životy, 8 týmové životy.
Ráno 2 energie, +1
Univerzální útok, +1 Canbalandianský útok na zbraň.
Poledne 2 energie, +3
Útok na hrdinu, +1 Obranný štít.
Večer 2 energie, +3
Canbalandianský útok na zbraň.
Noc 3 energie, +1
Útok na zbraň, +1 Canbalandianský útok na zbraň.

Ein Hrozdaj — Kuchař kanibal