Kuchař kanibal#Kus Hrozus

Hrdina Kus Hrozus (Kuchař kanibal). 25 životy, 9 týmové životy.
Ráno 2 energie, +2
Univerzální útok, +2 Canbalandianský útok na zbraň.
Poledne 2 energie, +2
Útok na hrdinu, +2 Obranný štít.
Večer 2 energie, +1
Canbalandianský útok na zbraň.
Noc 3 energie, +1
Útok na zbraň, +2 Canbalandianský útok na zbraň.

Kus Hrozus — Kuchař kanibal