Kuchař kanibal#Sir Dávič

Hrdina Sir Dávič (Kuchař kanibal). 24 životy, 9 týmové životy.
Ráno 3 energie, +2
Univerzální útok, +1 Canbalandianský útok na zbraň.
Poledne 3 energie, +2
Útok na hrdinu, +2 Obranný štít.
Večer 3 energie, +3
Canbalandianský útok na zbraň.
Noc 3 energie, +2
Útok na zbraň, +1 Canbalandianský útok na zbraň.

Sir Dávič — Kuchař kanibal