Kuchař kanibal#Sir Žroutšajn

Hrdina Sir Žroutšajn (Kuchař kanibal). 25 životy, 9 týmové životy.
Ráno 3 energie, +1
Univerzální útok, +1 Canbalandianský útok na zbraň.
Poledne 2 energie, +3
Útok na hrdinu, +1 Obranný štít.
Večer 3 energie, +2
Canbalandianský útok na zbraň.
Noc 3 energie, +3
Útok na zbraň, +2 Canbalandianský útok na zbraň.

Sir Žroutšajn — Kuchař kanibal