Kuchař kanibal#The Cuchsyn

Hrdina The Cuchsyn (Kuchař kanibal). 25 životy, 9 týmové životy.
Ráno 2 energie, +1
Univerzální útok, +1 Canbalandianský útok na zbraň.
Poledne 3 energie, +2
Útok na hrdinu, +1 Obranný štít.
Večer 2 energie, +1
Canbalandianský útok na zbraň.
Noc 3 energie, +2
Útok na zbraň, +2 Canbalandianský útok na zbraň.

The Cuchsyn — Kuchař kanibal