Mrzutý viking

Mrzutý viking
Name ± HP Team HP
 
Kruťák Gudlin +7 20 8 +4 +3 +3 +3 +3 +4 +3 +3 +4 +2 +1
Hodnej Tiblin +6 20 8 +4 +3 +4 +2 +4 +3 +2 +3 +3 +3 +1
Machr Gupin +6 18 7 +4 +3 +4 +2 +4 +3 +2 +3 +2 +4 +1
Silnej Brupin +6 18 7 +4 +3 +4 +2 +4 +3 +1 +3 +3 +4 +1
Tvrdej Kudin +6 19 7 +4 +3 +3 +2 +4 +3 +2 +3 +3 +3 +2
Drsnej Brykar Virtuální +5 19 8 +3 +2 +4 +2 +4 +3 +2 +3 +3 +3 +2
Drsnej Redlin +5 19 7 +4 +3 +4 +2 +4 +2 +1 +3 +3 +3 +2
Frajer Blubin +5 20 8 +4 +3 +3 +2 +4 +3 +1 +3 +2 +4 +2
Mazák Kodyn +5 20 8 +4 +3 +4 +2 +4 +3 +2 +3 +2 +3 +1
Mazák Rušin +5 21 8 +4 +3 +4 +2 +3 +3 +1 +3 +3 +3 +2
Starej Doflin +5 18 7 +4 +3 +4 +1 +3 +3 +2 +3 +3 +3 +2
Statnej Gapin +5 18 7 +4 +2 +4 +2 +4 +3 +1 +3 +3 +4 +1
Temnej Kulin +5 20 8 +3 +3 +4 +2 +4 +2 +2 +3 +3 +4 +1
Těžkej Deblin +5 19 7 +4 +3 +4 +2 +3 +2 +2 +3 +3 +3 +2
Vysokej Blimbo +5 18 7 +4 +2 +4 +2 +3 +3 +2 +3 +3 +4 +1
Zlej Maras +5 20 8 +4 +3 +4 +2 +3 +3 +2 +3 +2 +3 +2
Draxen +4 20 8 +3 +2 +4 +2 +3 +3 +1 +3 +3 +4 +2
Drsňák Debar +4 20 8 +4 +3 +3 +1 +3 +3 +2 +3 +2 +4 +2
Drsňák Tiflin +4 18 7 +4 +3 +4 +1 +3 +2 +2 +3 +3 +3 +2
Drsnej Bišlin +4 20 8 +4 +3 +4 +2 +3 +3 +1 +3 +2 +3 +2
Drsnej Mamby Virtuální +4 20 8 +4 +2 +4 +2 +3 +3 +1 +3 +3 +4 +1
Drsnej Modar Virtuální +4 19 7 +3 +2 +4 +2 +4 +3 +1 +3 +2 +4 +2
Drsnej Redyn Virtuální +4 19 7 +3 +2 +4 +2 +3 +3 +1 +3 +3 +4 +2
Drsnej Zomby +4 19 7 +3 +2 +4 +2 +4 +3 +1 +3 +3 +4 +1
Frajer Blambo +4 19 7 +4 +3 +4 +2 +3 +2 +1 +3 +3 +4 +1
Frajer Tadyn Virtuální +4 20 8 +4 +2 +4 +1 +4 +3 +1 +3 +3 +3 +2
Hodnej Bukar +4 20 8 +4 +3 +4 +2 +4 +2 +1 +3 +2 +4 +1
Hodnej Kacin Virtuální +4 20 8 +4 +2 +4 +1 +4 +3 +1 +3 +3 +3 +2
Kruťák Bembác +4 20 8 +4 +2 +4 +2 +3 +3 +1 +3 +2 +4 +2
Kruťák Lolin Virtuální +4 19 8 +4 +2 +4 +2 +4 +3 +1 +3 +2 +3 +2
Krutej Kedar +4 20 8 +4 +3 +4 +1 +3 +2 +2 +3 +3 +3 +2
Machr Brubin +4 19 7 +4 +3 +3 +2 +4 +2 +1 +3 +3 +4 +1
Machr Ruflin +4 20 8 +4 +2 +4 +1 +4 +3 +1 +3 +3 +4 +1
Malej Bofin +4 20 8 +4 +3 +4 +2 +3 +3 +1 +3 +2 +4 +1
Mazák Bagin +4 20 8 +4 +3 +4 +1 +4 +3 +1 +3 +2 +4 +1
Mistr Blegin +4 20 8 +4 +2 +4 +2 +4 +3 +1 +3 +2 +4 +1
Mistr Kamin Virtuální +4 19 7 +4 +2 +4 +1 +4 +2 +2 +3 +3 +3 +2
Mrzkej Bliflin +4 20 8 +3 +3 +4 +1 +4 +3 +2 +3 +2 +3 +2
Silnej Gacin +4 21 8 +4 +3 +4 +1 +2 +3 +2 +3 +3 +3 +2
Starej Kyflin +4 20 8 +4 +3 +4 +2 +4 +3 −1 +3 +3 +4 +1
Starej Muvin +4 19 7 +4 +3 +4 +1 +4 +2 +2 +3 +3 +3 +1
Starej Tublin Virtuální +4 18 7 +4 +2 +4 +2 +4 +3 +1 +3 +3 +3 +1
Statnej Gygin +4 20 8 +4 +3 +4 +2 +3 +2 +2 +3 +2 +4 +1
Statnej Laflin +4 20 8 +4 +3 +4 +2 +3 +3 +1 +3 +3 +3 +1
Temnej Kebar Virtuální +4 20 8 +4 +2 +4 +1 +4 +2 +1 +3 +3 +4 +2
Tvrdej Mazar +4 20 8 +4 +2 +3 +2 +4 +3 +1 +3 +3 +3 +2
Velkej Bloryn +4 18 7 +3 +3 +3 +2 +4 +3 +1 +3 +3 +3 +2
Velkej Tadar +4 21 8 +4 +3 +4 +1 +4 +3 +2 +3 +3 +2 +1
Vysokej Blidin +4 19 7 +4 +3 +4 +1 +4 +2 +1 +3 +3 +3 +2
Vysokej Gublin +4 21 8 +4 +3 +4 +2 +3 +3 +2 +3 +3 +2 +1
Vysokej Rombejk +4 20 8 +3 +3 +4 +2 +4 +2 +2 +3 +2 +4 +1
Zlej Brasyn +4 21 8 +4 +2 +3 +2 +4 +3 +1 +3 +3 +3 +2
Bubba Shipon Virtuální +3 19 7 +4 +2 +4 +2 +4 +2 +1 +3 +3 +2 +2
Drsňák Bodar +3 20 8 +3 +3 +3 +2 +3 +2 +2 +3 +2 +4 +2
Drsňák Budlin +3 19 7 +4 +3 +3 +2 +3 +2 +1 +3 +3 +3 +2
Drsňák Gryras +3 19 7 +3 +3 +3 +1 +3 +3 +2 +3 +3 +4 +1
Drsňák Rudyn +3 21 8 +3 +3 +4 +2 +3 +2 +2 +3 +3 +3 +1
Drsňák Tadin +3 21 8 +3 +3 +3 +1 +4 +3 +1 +3 +3 +4 +1
Drsňák Tokar +3 20 8 +4 +2 +4 +2 +4 +2 +1 +3 +3 +3 +1
Drsnej Brazar +3 20 8 +4 +3 +4 +2 +3 +2 +1 +3 +3 +3 +1
Drsnej Dugin +3 19 7 +4 +2 +4 +2 +3 +2 +1 +3 +3 +4 +1
Drsnej Duřic Virtuální +3 19 8 +4 +2 +3 +2 +4 +2 +2 +3 +3 +3 +1
Drsnej Gryblin +3 20 8 +3 +2 +4 +2 +3 +3 +2 +3 +2 +3 +2
Drsnej Tamin +3 18 7 +4 +2 +3 +2 +3 +3 +1 +3 +3 +3 +2
Drsnej Tubejz Virtuální +3 19 8 +4 +2 +4 +2 +3 +3 +2 +3 +2 +2 +2
Frajer Dokar Virtuální +3 20 8 +3 +2 +4 +2 +4 +2 +2 +3 +2 +3 +2
Hodnej Badyn +3 19 7 +4 +2 +4 +1 +4 +3 +1 +3 +2 +3 +2
Hodnej Blumbo +3 19 7 +4 +3 +4 +1 +3 +2 +1 +3 +3 +4 +1
Hodnej Dešin +3 21 8 +4 +3 +3 +2 +4 +3 +1 +3 +3 +2 +1
Hodnej Rycin +3 18 7 +4 +2 +4 +2 +3 +2 +1 +3 +3 +3 +2
Ingo Mauselenz +3 18 7 +4 +2 +4 +1 +3 +3 +1 +3 +3 +4 +1
Kruťák Lalin +3 20 8 +3 +3 +4 +2 +3 +2 +2 +3 +3 +3 +1
Krutej Bladlin +3 21 8 +4 +3 +3 +2 +3 +3 +1 +3 +3 +3 +1
Krutej Bluzar Virtuální +3 21 8 +3 +2 +4 +2 +4 +3 +1 +3 +3 +3 +1
Krutej Gyras +3 19 7 +4 +2 +4 +1 +4 +3 +1 +3 +2 +4 +1
Krutej Kumbo +3 20 8 +4 +2 +4 +2 +3 +2 +2 +3 +3 +2 +2
Krutej Macin +3 21 8 +4 +2 +3 +1 +4 +3 +2 +3 +3 +3 +1
Krutej Tambác Virtuální +3 18 8 +4 +2 +3 +2 +4 +3 +1 +3 +3 +2 +2
Malej Gocin Virtuální +3 19 8 +4 +2 +3 +2 +4 +3 +2 +3 +2 +3 +1
Malej Grumbo +3 20 8 +4 +3 +4 +1 +3 +3 +1 +3 +3 +3 +1
Mazák Bambác +3 19 7 +4 +3 +3 +1 +3 +2 +1 +3 +3 +4 +2
Mazák Tekar +3 19 7 +3 +3 +3 +2 +4 +2 +2 +3 +2 +3 +2
Mistr Boblin +3 20 8 +3 +3 +4 +1 +2 +3 +1 +3 +3 +4 +2
Mistr Brazar +3 20 8 +3 +3 +3 +2 +3 +3 +1 +3 +3 +4 +1
Mistr Gablin Virtuální +3 20 7 +4 +2 +3 +2 +3 +3 +1 +3 +3 +3 +2
Mrzkej Tofin +3 19 7 +4 +3 +3 +2 +3 +3 +1 +3 +3 +3 +1
Oddall Virtuální +3 19 7 +4 +2 +3 +2 +2 +3 +2 +3 +3 +4 +1
Silnej Blonin +3 19 7 +3 +3 +3 +2 +2 +3 +2 +3 +3 +3 +2
Silnej Muvin Virtuální +3 20 7 +4 +2 +4 +2 +2 +3 +1 +3 +2 +4 +2
Starej Bodyn +3 19 7 +3 +3 +4 +2 +3 +3 +1 +3 +2 +3 +2
Starej Boras Virtuální +3 21 8 +4 +2 +3 +1 +3 +3 +2 +3 +3 +4 +1
Starej Brynin +3 21 8 +4 +2 +4 +1 +4 +3 +2 +3 +2 +3 +1
Starej Gropin +3 19 7 +4 +3 +4 +2 +4 +3 −1 +3 +3 +3 +1
Starej Lidar +3 21 8 +3 +3 +3 +1 +4 +3 +2 +3 +3 +3 +1
Starej Mopin +3 20 8 +4 +2 +4 +1 +3 +2 +1 +3 +3 +4 +2
Starej Tukar Virtuální +3 18 7 +4 +2 +3 +2 +2 +3 +2 +3 +2 +4 +2
Statnej Tumbo +3 21 8 +3 +3 +4 +1 +3 +3 +2 +3 +3 +3 +1
Temnej Bruřin +3 18 7 +3 +3 +4 +2 +4 +2 +1 +3 +3 +3 +1
Temnej Grakar +3 19 7 +3 +3 +3 +2 +3 +3 +2 +3 +2 +4 +1
Těžkej Bimbo Virtuální +3 20 7 +3 +2 +4 +2 +3 +3 +2 +3 +2 +4 +1
Těžkej Degin +3 20 8 +4 +3 +4 +1 +4 +2 +1 +3 +3 +3 +1
Tvrdej Koryn Virtuální +3 20 7 +3 +2 +4 +2 +3 +3 +1 +3 +3 +4 +1
Tvrdej Libin +3 21 8 +4 +2 +4 +2 +4 +2 −1 +3 +3 +4 +2
Velkej Gembejk Virtuální +3 20 8 +4 +2 +4 +2 +3 +3 +1 +3 +3 +3 +1
Vysokej Blofin +3 18 7 +4 +3 +3 +1 +4 +2 +2 +3 +3 +3 +1
Vysokej Dyšlin +3 19 7 +4 +3 +4 +2 +3 +2 +2 +3 +2 +3 +1
Vysokej Kucin Virtuální +3 18 7 +3 +2 +3 +2 +3 +3 +2 +3 +3 +4 +1
Vysokej Musyn Virtuální +3 20 7 +4 +2 +3 +2 +4 +3 −1 +3 +3 +4 +2
Vysokej Tešlin Virtuální +3 19 8 +4 +2 +3 +2 +3 +2 +2 +3 +3 +3 +2
Zlej Blofin Virtuální +3 21 8 +4 +2 +4 +1 +3 +3 +2 +3 +3 +3 +1
Zlej Grambejk +3 19 7 +4 +3 +4 +2 +4 +3 −1 +3 +3 +3 +1
Zlej Grušin +3 20 8 +4 +3 +3 +2 +4 +2 +1 +3 +3 +3 +1
Booward Dragonmix Virtuální +2 21 7 +4 +2 +4 +1 +4 +3 +1 +3 +2 +2 +2
Brenpyn +2 21 8 +4 +2 +4 +1 +4 +2 +1 +3 +3 +3 +1
Drsňák Bladlin Virtuální +2 19 8 +4 +2 +3 +2 +4 +3 +2 +3 +3 +3 −1
Drsňák Bladlin +2 20 8 +3 +3 +3 +2 +4 +2 +1 +3 +3 +3 +1
Drsňák Dumby +2 21 8 +4 +3 +3 +2 +4 +3 +1 +3 +2 +4 −1
Drsňák Mobin +2 20 8 +4 +3 +3 +2 +3 +2 +1 +3 +2 +3 +2
Drsňák Teflin +2 20 8 +4 +2 +4 +1 +2 +3 +1 +3 +3 +4 +1
Drsnej Bifin Virtuální +2 20 8 +4 +2 +4 +2 +3 +2 +1 +3 +2 +4 +1
Drsnej Dufin +2 19 7 +4 +3 +4 +2 +2 +2 +2 +3 +2 +3 +1
Drsnej Gogin +2 20 8 +4 +2 +3 +2 +2 +3 +1 +3 +2 +4 +2
Drsnej Goras +2 19 7 +3 +3 +4 +1 +3 +2 +2 +3 +2 +4 +1
Drsnej Gořic Virtuální +2 19 8 +3 +2 +3 +1 +4 +2 +1 +3 +3 +4 +2
Frajer Dugin +2 20 8 +4 +3 +4 +1 +3 +2 +1 +3 +3 +3 +1
Frajer Grenin +2 20 8 +4 +3 +3 +2 +2 +2 +2 +3 +3 +3 +1
Frajer Mifin Virtuální +2 21 8 +3 +2 +4 +2 +3 +3 +1 +3 +2 +4 +1
Frajer Rombác +2 20 8 +3 +3 +3 +2 +4 +2 +1 +3 +3 +3 +1
Hodnej Blizar +2 20 8 +3 +3 +3 +2 +3 +2 +2 +3 +3 +3 +1
Hodnej Bloblin +2 18 7 +4 +2 +4 +2 +3 +2 +1 +3 +3 +3 +1
Hodnej Madlin +2 19 7 +4 +2 +3 +2 +3 +2 +1 +3 +2 +4 +2
Hodnej Mocin Virtuální +2 18 7 +4 +2 +3 +2 +2 +2 +1 +3 +3 +4 +2
Hodnej Moflin +2 18 7 +4 +2 +4 +1 +4 +3 +1 +3 +2 +2 +2
Kruťák Bombo +2 19 7 +4 +3 +4 +1 +2 +2 +2 +3 +3 +3 +1
Kruťák Madyn +2 21 8 +3 +2 +4 +2 +3 +3 +1 +3 +2 +4 +1
Kruťák Miřic +2 20 8 +3 +2 +4 +1 +4 +2 +2 +3 +2 +4 +1
Kruťák Rulin Virtuální +2 18 7 +3 +2 +3 +2 +3 +3 +2 +3 +2 +4 +1
Krutej Muřin Virtuální +2 19 7 +4 +2 +4 +1 +3 +3 +1 +3 +3 +3 +1
Krutej Rosyn +2 21 8 +3 +3 +3 +2 +2 +3 +2 +3 +3 +3 +1
Machr Tegin +2 20 8 +4 +3 +3 +1 +4 +3 +1 +3 +3 +2 +1
Malej Bledlin Virtuální +2 19 8 +4 +2 +4 +2 +3 +3 +2 +3 +3 +3 −1
Malej Deřin Virtuální +2 21 8 +3 +2 +3 +1 +4 +3 +1 +3 +3 +4 +1
Malej Duřin Virtuální +2 20 8 +3 +2 +3 +2 +3 +3 +2 +3 +3 +3 +1
Malej Dyflin +2 19 7 +4 +2 +3 +1 +4 +2 +2 +3 +3 +3 +1
Malej Gufin +2 18 7 +4 +2 +3 +2 +2 +2 +1 +3 +3 +4 +2
Malej Kebar +2 20 8 +4 +3 +3 +1 +4 +2 +2 +3 +3 +4 −1
Mazák Brembác +2 19 7 +3 +2 +4 +2 +3 +2 +1 +3 +3 +4 +1
Mazák Brypin Virtuální +2 21 7 +4 +2 +4 +2 +4 +2 −1 +3 +3 +4 +1
Mazák Dudlin Virtuální +2 18 8 +3 +2 +3 +2 +3 +3 +1 +3 +3 +3 +2
Mistr Broras Virtuální +2 19 8 +3 +2 +4 +1 +3 +3 +2 +3 +3 +3 +1
Mistr Bruras +2 20 8 +4 +3 +4 +2 +4 +2 +2 +3 +3 +2 −1
Mistr Dylin +2 20 8 +3 +3 +4 +2 +3 +3 +1 +3 +2 +3 +1
Mistr Kadin Virtuální +2 19 7 +3 +2 +3 +2 +4 +2 +2 +3 +2 +4 +1
Mistr Koblin Virtuální +2 20 7 +3 +2 +3 +2 +4 +3 +1 +3 +2 +3 +2
Mistr Kusyn +2 21 8 +3 +2 +3 +2 +4 +3 −1 +3 +3 +4 +2
Mistr Limbejk Virtuální +2 21 7 +4 +2 +4 +2 +3 +3 +2 +3 +3 +3 −1
Mistr Rudyn +2 21 8 +3 +3 +4 +2 +3 +2 +1 +3 +3 +3 +1
Mrzkej Blimbo Virtuální +2 20 7 +4 +2 +3 +2 +2 +3 +2 +3 +3 +3 +1
Mrzkej Broryn +2 21 8 +3 +2 +4 +2 +4 +2 +2 +3 +2 +3 +1
Mrzkej Bruras Virtuální +2 19 8 +4 +2 +3 +2 +4 +3 +1 +3 +3 +2 +1
Mrzkej Grydin +2 19 7 +4 +2 +4 +2 +3 +2 +1 +3 +2 +3 +2
Mrzkej Lafin +2 21 8 +3 +2 +3 +1 +4 +3 +1 +3 +3 +4 +1
Mrzkej Mefin +2 19 7 +4 +2 +4 +1 +4 +2 +1 +3 +3 +3 +1
Mrzkej Rařic Virtuální +2 20 8 +4 +2 +4 +1 +4 +2 +2 +3 +3 +2 +1
Mrzkej Tubin Virtuální +2 20 7 +3 +2 +4 +2 +4 +2 +1 +3 +2 +4 +1
Silnej Bluřin +2 19 7 +3 +3 +4 +2 +3 +2 +2 +3 +3 +4 −1
Silnej Brebejz +2 19 7 +4 +2 +4 +1 +3 +3 +2 +3 +3 +2 +1
Silnej Brykar Virtuální +2 20 7 +3 +2 +3 +2 +3 +2 +1 +3 +3 +4 +2
Silnej Dabejz +2 20 8 +3 +3 +3 +2 +2 +3 +1 +3 +3 +4 +1
Silnej Ruras +2 20 8 +4 +3 +3 +2 +4 +2 +1 +3 +2 +2 +2
Silnej Tizar Virtuální +2 20 8 +4 +2 +4 +2 +3 +3 +2 +3 +2 +2 +1
Sleek Fur-Scratch Virtuální +2 20 8 +4 +2 +4 +1 +2 +3 +1 +3 +2 +4 +2
Starej Bledlin +2 21 8 +4 +3 +3 +2 +2 +3 +1 +3 +3 +3 +1
Starej Blelin +2 20 8 +3 +3 +4 +2 +2 +3 +1 +3 +3 +3 +1
Starej Brašlin +2 19 7 +4 +2 +4 +2 +4 +2 +2 +3 +3 +3 −1
Starej Grymby Virtuální +2 20 7 +3 +2 +4 +2 +3 +2 +2 +3 +3 +3 +1
Starej Gublin Virtuální +2 20 7 +4 +2 +4 +1 +3 +2 +2 +3 +2 +4 +1
Starej Kuřin Virtuální +2 20 8 +4 +2 +4 +1 +4 +2 +1 +3 +3 +3 +1
Starej Mabar Virtuální +2 20 8 +3 +2 +3 +2 +3 +3 +2 +3 +3 +2 +2
Starej Mambác +2 20 8 +4 +2 +3 +2 +4 +2 +1 +3 +3 +3 +1
Statnej Blemin +2 19 7 +3 +2 +4 +1 +3 +3 +2 +3 +3 +3 +1
Statnej Ladlin +2 21 8 +4 +3 +3 +2 +3 +2 +1 +3 +3 +3 +1
Statnej Raras +2 21 8 +3 +2 +4 +2 +2 +3 +2 +3 +3 +3 +1
Statnej Ronin Virtuální +2 19 8 +4 +2 +4 +2 +3 +2 +1 +3 +3 +3 +1
Temnej Duřic +2 21 8 +3 +3 +3 +2 +3 +2 +1 +3 +2 +4 +2
Temnej Gremby +2 19 7 +4 +2 +3 +1 +4 +2 +1 +3 +3 +4 +1
Temnej Gudin +2 19 7 +4 +2 +4 +2 +2 +2 +1 +3 +2 +4 +2
Temnej Ryřin Virtuální +2 18 7 +4 +2 +3 +2 +3 +2 +2 +3 +3 +3 +1
Těžkej Bledlin Virtuální +2 21 7 +4 +2 +4 +2 +3 +2 +2 +3 +2 +3 +1
Těžkej Bruras +2 20 8 +4 +3 +4 +2 +4 +2 +1 +3 +3 +3 −1
Těžkej Brymbo +2 19 7 +4 +2 +4 +1 +4 +2 +2 +3 +3 +2 +1
Těžkej Brymin +2 19 7 +4 +3 +4 +2 +2 +2 +1 +3 +3 +3 +1
Těžkej Koblin +2 18 7 +3 +2 +4 +1 +3 +3 +1 +3 +3 +4 +1
Těžkej Kudar Virtuální +2 20 7 +4 +2 +4 +2 +4 +3 −1 +3 +3 +2 +2
Těžkej Rařic +2 18 7 +3 +2 +4 +2 +3 +3 +1 +3 +3 +3 +1
Těžkej Zodyn +2 19 7 +4 +2 +4 +2 +4 +3 −1 +3 +2 +3 +2
Tvrdej Blumin +2 20 8 +3 +2 +4 +2 +3 +2 +1 +3 +3 +3 +2
Tvrdej Bluřic Virtuální +2 21 7 +4 +2 +3 +2 +3 +3 +1 +3 +2 +3 +2
Tvrdej Buřic Virtuální +2 20 8 +3 +2 +3 +2 +4 +2 +2 +3 +3 +3 +1
Tvrdej Kabar Virtuální +2 20 7 +4 +2 +4 +2 +2 +2 +2 +3 +3 +2 +2
Tvrdej Kofin +2 21 8 +3 +2 +3 +2 +3 +3 +1 +3 +3 +4 +1
Velkej Gymby +2 19 7 +4 +2 +4 +2 +4 +3 +1 +3 +2 +4 −1
Vysokej Brasyn +2 20 8 +3 +2 +3 +2 +4 +3 +2 +3 +2 +3 +1
Vysokej Kofin +2 20 8 +4 +3 +4 +2 +2 +3 −1 +3 +3 +3 +2
Vysokej Lobar Virtuální +2 19 7 +3 +2 +3 +2 +4 +3 +1 +3 +2 +3 +2
Vysokej Mobin +2 20 8 +4 +3 +3 +2 +2 +2 +2 +3 +2 +3 +2
Vysokej Ryfin Virtuální +2 21 7 +4 +2 +4 +1 +4 +3 +1 +3 +2 +2 +2
Vysokej Tumbác Virtuální +2 19 7 +4 +2 +4 +2 +4 +2 +1 +3 +2 +3 +1
Xaver Dunkelblick +2 21 8 +4 +2 +4 +2 +2 +3 +2 +3 +2 +3 +1
Zlej Blumin Virtuální +2 19 7 +4 +2 +3 +2 +2 +3 +2 +3 +3 +3 +1
Zlej Mumbác +2 18 7 +4 +2 +4 +1 +4 +3 +2 +3 +2 +4 −1
Zlej Rymin +2 20 8 +3 +3 +4 +2 +3 +3 +2 +3 +3 +3 −1
Drsňák Bluflin Virtuální +1 20 8 +3 +2 +3 +2 +3 +2 +2 +3 +3 +3 +1
Drsňák Gabin +1 19 7 +3 +3 +3 +2 +3 +2 +1 +3 +2 +4 +1
Drsňák Login +1 19 7 +4 +2 +3 +2 +3 +3 +1 +3 +2 +2 +2
Drsňák Mimbo +1 19 7 +4 +3 +3 +1 +3 +3 −1 +3 +3 +4 +1
Drsňák Mimin +1 19 7 +3 +3 +4 +2 +4 +2 −1 +3 +2 +4 +1
Drsňák Rufin Virtuální +1 20 7 +4 +2 +4 +2 +2 +2 +2 +3 +2 +3 +1
Drsňák Zobin +1 20 8 +4 +2 +3 +1 +3 +2 +1 +3 +2 +4 +2
Drsnej Bakar +1 18 7 +4 +2 +3 +1 +2 +3 +2 +3 +2 +3 +2
Drsnej Talin +1 18 7 +3 +3 +3 +2 +2 +3 −1 +3 +3 +4 +2
Drsnej Zolin Virtuální +1 18 7 +3 +2 +3 +1 +3 +3 +1 +3 +3 +3 +2
Esbern Silák +1 20 8 +4 +3 +3 +2 +2 +2 +2 +3 +2 +2 +2
Frajer Grebin +1 20 8 +4 +3 +4 +1 +2 +2 +2 +3 +3 +4 −1
Frajer Rařic Virtuální +1 20 7 +4 +2 +4 +2 +2 +2 +1 +3 +2 +3 +2
Frajer Rufin +1 19 7 +3 +2 +3 +1 +4 +2 +2 +3 +3 +2 +2
Frajer Tiřic +1 19 7 +3 +3 +4 +1 +2 +2 +2 +3 +2 +3 +2
Frajer Tublin +1 20 8 +3 +3 +4 +2 +3 +2 −1 +3 +2 +4 +2
Hodnej Blogin Virtuální +1 20 7 +3 +2 +4 +2 +4 +3 +1 +3 +3 +3 −1
Hodnej Bracin +1 20 8 +4 +3 +4 +1 +2 +3 +1 +3 +2 +3 +1
Hodnej Brudin +1 21 8 +3 +2 +4 +2 +4 +3 −1 +3 +2 +3 +2
Hodnej Grucin +1 20 8 +3 +2 +3 +1 +3 +3 +1 +3 +3 +3 +2
Hodnej Gupin Virtuální +1 18 7 +4 +2 +3 +2 +3 +3 +1 +3 +3 +4 −1
Hodnej Miflin +1 20 8 +4 +3 +4 +1 +3 +3 −1 +3 +3 +3 +1
Hodnej Tipin Virtuální +1 19 7 +4 +2 +3 +2 +3 +3 +1 +3 +2 +3 +1
Kruťák Bedyn Virtuální +1 19 7 +3 +2 +4 +1 +4 +3 −1 +3 +3 +3 +2
Kruťák Bladlin Virtuální +1 20 8 +4 +2 +4 +2 +3 +3 +1 +3 +2 +2 +1
Kruťák Blařic +1 19 7 +4 +2 +4 +2 +3 +3 −1 +3 +3 +3 +1
Kruťák Blezar +1 19 7 +4 +3 +3 +2 +3 +2 +2 +3 +2 +2 +1
Kruťák Gaflin +1 21 8 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +2 +3 +2 +4 +1
Kruťák Mibar Virtuální +1 19 8 +4 +2 +4 +1 +4 +2 −1 +3 +3 +3 +2
Kruťák Zosyn +1 19 7 +4 +3 +3 +1 +3 +2 +2 +3 +2 +3 +1
Krutej Karas +1 18 7 +4 +3 +3 +1 +2 +3 +1 +3 +3 +3 +1
Krutej Kyblin +1 19 7 +4 +3 +3 +1 +4 +3 −1 +3 +3 +3 +1
Krutej Lipin Virtuální +1 19 7 +4 +2 +4 +2 +3 +3 +1 +3 +3 +3 −1
Machr Bepin +1 19 7 +3 +3 +3 +1 +3 +2 +2 +3 +2 +4 +1
Machr Bliblin Virtuální +1 21 7 +4 +2 +4 +2 +4 +2 −1 +3 +2 +3 +2
Malej Bemby Virtuální +1 19 8 +4 +2 +4 +1 +3 +2 +1 +3 +3 +2 +2
Malej Binin +1 19 7 +3 +3 +3 +2 +4 +3 −1 +3 +3 +3 +1
Malej Blaflin +1 20 8 +3 +3 +4 +1 +2 +2 +1 +3 +3 +3 +2
Malej Bloras +1 20 8 +4 +3 +4 +2 +2 +3 −1 +3 +2 +4 +1
Malej Brydyn Virtuální +1 18 8 +4 +2 +4 +2 +3 +3 +2 +3 +3 +2 −1
Malej Kadlin Virtuální +1 20 8 +4 +2 +3 +2 +2 +2 +2 +3 +2 +3 +2
Malej Kufin Virtuální +1 19 8 +3 +2 +4 +1 +3 +3 +2 +3 +2 +3 +1
Mazák Bobin Virtuální +1 21 7 +4 +2 +4 +1 +3 +2 +1 +3 +3 +3 +1
Mazák Dunin +1 19 7 +3 +3 +3 +2 +4 +3 −1 +3 +2 +4 +1
Mazák Dydlin +1 19 7 +4 +3 +3 +1 +2 +2 +1 +3 +3 +3 +2
Mazák Grambo Virtuální +1 19 7 +4 +2 +4 +1 +4 +2 +1 +3 +2 +3 +1
Mazák Grušlin Virtuální +1 19 7 +4 +2 +3 +1 +4 +2 +2 +3 +2 +3 +1
Mazák Kefin +1 19 7 +3 +2 +3 +1 +3 +3 +1 +3 +2 +4 +2
Mazák Toras +1 20 8 +3 +3 +4 +2 +2 +2 +2 +3 +3 +4 −1
Mistr Bablin Virtuální +1 19 7 +3 +2 +3 +2 +4 +2 +2 +3 +2 +2 +2
Mistr Budlin +1 19 7 +4 +3 +3 +2 +3 +2 −1 +3 +3 +3 +2
Mistr Dymin +1 19 7 +3 +2 +4 +1 +4 +3 +1 +3 +2 +3 +1
Mistr Kudar +1 20 8 +3 +3 +4 +1 +3 +3 +2 +3 +3 +3 −1
Mistr Kyvin +1 19 7 +4 +3 +4 +2 +2 +2 +2 +3 +3 +3 −1
Mistr Mafin +1 19 7 +3 +3 +3 +1 +4 +2 +1 +3 +3 +2 +2
Mrzkej Baryn +1 20 8 +3 +3 +4 +1 +4 +3 +1 +3 +2 +4 −1
Mrzkej Blelin +1 19 7 +3 +2 +3 +2 +3 +3 +1 +3 +3 +2 +2
Mrzkej Dořic Virtuální +1 21 7 +3 +2 +4 +1 +2 +3 +1 +3 +3 +3 +2
Mrzkej Grambo +1 19 7 +4 +3 +4 +1 +3 +2 +1 +3 +2 +3 +1
Mrzkej Loryn Virtuální +1 19 7 +3 +2 +4 +2 +4 +2 +1 +3 +2 +3 +1
Mrzkej Mapin +1 21 8 +3 +3 +4 +2 +4 +2 +1 +3 +3 +3 −1
Mrzkej Revin Virtuální +1 19 7 +4 +2 +4 +2 +2 +3 +1 +3 +3 +4 −1
Mrzkej Tapin +1 19 7 +3 +3 +4 +2 +2 +3 −1 +3 +2 +4 +2
Mrzkej Tecin +1 19 7 +4 +3 +3 +1 +2 +3 +1 +3 +3 +3 +1
Mrzkej Tuvin +1 21 8 +4 +2 +4 +2 +3 +2 +1 +3 +2 +3 +1
Rikbart Virtuální +1 19 7 +3 +2 +4 +2 +3 +2 +1 +3 +2 +4 +1
Ripmane Virtuální +1 18 7 +3 +2 +4 +2 +4 +2 +1 +3 +2 +3 +1
Silnej Badyn +1 21 8 +4 +3 +3 +1 +4 +2 +1 +3 +2 +3 +1
Silnej Dušlin +1 19 7 +4 +2 +4 +1 +3 +2 +1 +3 +3 +3 +1
Silnej Mopin Virtuální +1 19 8 +4 +2 +3 +2 +4 +2 +2 +3 +2 +4 −1
Silnej Radyn +1 19 7 +3 +2 +3 +1 +4 +2 +2 +3 +2 +4 +1
Starej Blebar Virtuální +1 18 7 +3 +2 +3 +1 +3 +3 +2 +3 +3 +3 +1
Starej Buflin Virtuální +1 20 7 +4 +2 +4 +2 +2 +3 +1 +3 +3 +2 +1
Starej Macin Virtuální +1 20 7 +3 +2 +4 +1 +4 +3 +1 +3 +2 +3 +1
Starej Tembác Virtuální +1 18 7 +4 +2 +4 +1 +3 +2 +1 +3 +2 +3 +2
Statnej Blenin +1 20 8 +3 +2 +4 +1 +3 +3 +2 +3 +2 +3 +1
Statnej Gembo +1 19 7 +4 +2 +3 +2 +2 +2 +1 +3 +3 +4 +1
Statnej Kypin Virtuální +1 19 8 +3 +2 +3 +1 +4 +2 +2 +3 +2 +3 +2
Statnej Mapin +1 19 7 +3 +2 +4 +1 +3 +3 +1 +3 +2 +4 +1
Statnej Ralin +1 18 7 +4 +3 +4 +2 +3 +2 −1 +3 +3 +3 +1
Statnej Remin +1 19 7 +3 +3 +4 +1 +3 +2 +2 +3 +2 +3 +1
Statnej Rydar +1 19 7 +3 +3 +4 +1 +2 +3 +1 +3 +3 +3 +1
Temnej Bleřin Virtuální +1 20 8 +3 +2 +4 +2 +3 +3 +2 +3 +3 +3 −1
Temnej Bulin Virtuální +1 19 7 +3 +2 +3 +2 +4 +2 +2 +3 +2 +3 +1
Temnej Grocin Virtuální +1 19 8 +3 +2 +3 +1 +3 +3 +1 +3 +3 +4 +1
Temnej Grugin +1 19 7 +3 +3 +4 +2 +3 +2 +1 +3 +3 +2 +1
Temnej Keras Virtuální +1 19 8 +4 +2 +4 +2 +4 +2 +1 +3 +2 +2 +1
Temnej Tonin +1 19 7 +3 +3 +3 +2 +3 +2 +1 +3 +2 +4 +1
Těžkej Bloryn +1 19 7 +4 +3 +3 +1 +2 +3 +1 +3 +2 +4 +1
Těžkej Gošlin Virtuální +1 18 7 +4 +2 +3 +2 +4 +3 −1 +3 +3 +3 +1
Těžkej Gymby +1 21 8 +4 +3 +3 +2 +3 +2 +1 +3 +2 +3 +1
Těžkej Rysyn +1 18 7 +3 +2 +3 +1 +3 +3 +2 +3 +2 +3 +2
Těžkej Timbác +1 19 7 +3 +3 +3 +1 +3 +3 +1 +3 +2 +3 +2
Tvrdej Brušin +1 19 7 +4 +3 +3 +2 +3 +3 +1 +3 +3 +3 −1
Tvrdej Bumby +1 20 8 +4 +2 +4 +2 +3 +3 +1 +3 +2 +2 +1
Tvrdej Dořin +1 18 7 +3 +3 +4 +1 +3 +2 +2 +3 +3 +2 +1
Tvrdej Gremby +1 19 7 +3 +2 +3 +2 +3 +3 +2 +3 +2 +3 +1
Tvrdej Limbejk +1 20 8 +4 +2 +3 +2 +2 +3 +1 +3 +3 +3 +1
Tvrdej Ruryn Virtuální +1 19 8 +3 +2 +4 +2 +3 +3 −1 +3 +3 +4 +1
Velkej Bimin +1 20 8 +3 +2 +3 +1 +3 +3 +2 +3 +3 +3 +1
Velkej Geřic +1 19 7 +4 +2 +4 +1 +4 +3 −1 +3 +3 +3 +1
Velkej Grambejk Virtuální +1 19 8 +4 +2 +3 +2 +2 +2 +1 +3 +3 +3 +2
Velkej Grelin Virtuální +1 21 7 +3 +2 +4 +2 +3 +3 +2 +3 +2 +2 +1
Velkej Grodlin +1 19 7 +4 +2 +3 +1 +3 +2 +2 +3 +3 +2 +2
Velkej Lidyn Virtuální +1 19 8 +4 +2 +3 +2 +3 +3 +1 +3 +2 +2 +2
Vysokej Blošlin +1 19 7 +4 +3 +4 +1 +3 +2 +2 +3 +3 +3 −1
Vysokej Bryras +1 18 7 +4 +3 +4 +1 +2 +2 +1 +3 +2 +4 +1
Vysokej Damby +1 20 8 +4 +2 +4 +2 +2 +2 +1 +3 +2 +4 +1
Vysokej Gasyn +1 21 8 +4 +3 +3 +2 +2 +3 +1 +3 +2 +2 +2
Vysokej Grugin Virtuální +1 19 7 +4 +2 +4 +1 +3 +3 +2 +3 +2 +2 +1
Vysokej Kabin +1 20 8 +3 +3 +4 +1 +3 +2 +1 +3 +2 +4 +1
Vysokej Lamby Virtuální +1 20 7 +4 +2 +4 +2 +3 +3 +2 +3 +2 +3 −1
Vysokej Mibejz Virtuální +1 21 7 +4 +2 +3 +2 +2 +2 +1 +3 +3 +4 +1
Vysokej Mombác Virtuální +1 21 7 +3 +2 +3 +2 +4 +3 −1 +3 +3 +3 +2
Vysokej Mošlin +1 19 7 +4 +3 +3 +2 +4 +2 +1 +3 +2 +2 +1
Vysokej Rumby +1 19 7 +3 +3 +4 +2 +3 +3 −1 +3 +3 +3 +1
Vysokej Tošlin Virtuální +1 20 7 +4 +2 +3 +2 +3 +2 +2 +3 +2 +3 +1
Zlej Blablin +1 19 7 +4 +3 +3 +2 +2 +3 +1 +3 +3 +2 +1
Zlej Bledyn +1 19 7 +3 +3 +3 +2 +2 +3 +1 +3 +2 +3 +2
Zlej Bryřin +1 20 8 +3 +2 +4 +1 +4 +3 +1 +3 +3 +4 −1
Zlej Bunin +1 19 7 +3 +2 +3 +1 +3 +3 +2 +3 +3 +3 +1
Zlej Dušlin Virtuální +1 19 8 +3 +2 +4 +2 +4 +2 −1 +3 +2 +4 +2
Zlej Gambác +1 20 8 +3 +2 +3 +2 +4 +3 +1 +3 +3 +2 +1
Zlej Gamby +1 19 7 +4 +2 +3 +2 +4 +2 +1 +3 +3 +2 +1
Zlej Grembejk Virtuální +1 20 7 +3 +2 +4 +1 +4 +2 −1 +3 +3 +4 +2
Drsňák Blifin Virtuální +0 20 7 +4 +2 +4 +2 +3 +2 −1 +3 +2 +3 +2
Drsňák Dodyn Virtuální +0 21 8 +3 +2 +4 +1 +2 +3 +2 +3 +3 +2 +1
Drsňák Gambác Virtuální +0 18 7 +4 +2 +3 +2 +3 +3 +1 +3 +3 +3 −1
Drsňák Lomin +0 19 7 +3 +2 +4 +1 +3 +2 +1 +3 +3 +3 +1
Drsňák Mefin +0 18 7 +4 +2 +4 +1 +3 +3 +1 +3 +3 +3 −1
Drsňák Menin +0 19 7 +3 +3 +4 +1 +2 +3 +2 +3 +2 +2 +1
Drsňák Mišin Virtuální +0 21 8 +3 +2 +3 +2 +3 +2 +2 +3 +2 +3 +1
Drsnej Blikar Virtuální +0 20 8 +3 +2 +3 +2 +3 +3 +1 +3 +3 +4 −1
Drsnej Blomby +0 18 7 +3 +2 +4 +1 +3 +3 +1 +3 +2 +3 +1
Drsnej Brezar +0 18 7 +3 +3 +3 +1 +4 +3 +1 +3 +2 +2 +1
Drsnej Dubar Virtuální +0 19 8 +3 +2 +4 +2 +2 +3 −1 +3 +2 +4 +2
Drsnej Grovin Virtuální +0 20 8 +4 +2 +4 +2 +3 +2 +2 +3 +2 +3 −1
Drsnej Kodar +0 19 7 +4 +3 +3 +2 +3 +3 +1 +3 +2 +3 −1
Drsnej Kubar +0 21 8 +3 +2 +4 +1 +3 +3 +1 +3 +2 +3 +1
Drsnej Rudlin Virtuální +0 20 7 +3 +2 +3 +1 +3 +3 +2 +3 +2 +3 +1
Drsnej Tedin +0 19 7 +3 +2 +4 +2 +2 +3 +2 +3 +2 +2 +1
Drsnej Tedlin +0 19 7 +3 +2 +3 +2 +3 +3 +1 +3 +2 +3 +1
Frajer Braras +0 18 7 +4 +3 +4 +2 +3 +2 −1 +3 +2 +3 +1
Frajer Brubin Virtuální +0 20 7 +4 +2 +3 +2 +3 +2 +1 +3 +2 +3 +1
Frajer Mebar +0 20 8 +4 +2 +4 +1 +3 +2 +1 +3 +2 +3 +1
Frajer Todar +0 21 8 +4 +3 +4 +1 +3 +3 −1 +3 +3 +2 +1
Garnest Puppyma Virtuální +0 20 8 +4 +2 +3 +1 +4 +2 +1 +3 +3 +2 +1
Hodnej Bryšlin +0 19 7 +4 +2 +3 +2 +4 +3 +1 +3 +2 +3 −1
Hodnej Liblin +0 19 7 +3 +2 +4 +1 +4 +3 +1 +3 +2 +2 +1
Hodnej Tofin Virtuální +0 18 7 +3 +2 +3 +1 +4 +3 +1 +3 +2 +3 +1
Kruťák Biflin +0 20 8 +3 +2 +4 +2 +2 +2 +1 +3 +3 +3 +1
Krutej Grembejk Virtuální +0 20 7 +4 +2 +3 +1 +3 +2 +1 +3 +3 +2 +2
Krutej Gremin +0 19 7 +4 +3 +3 +1 +3 +3 −1 +3 +3 +3 +1
Krutej Muřin +0 18 7 +3 +2 +4 +1 +3 +2 +1 +3 +2 +4 +1
Krutej Rydin Virtuální +0 20 8 +3 +2 +3 +2 +3 +3 +1 +3 +2 +3 +1
Machr Brodin Virtuální +0 21 8 +4 +2 +4 +1 +2 +2 +2 +3 +3 +2 +1
Machr Bruřin Virtuální +0 19 7 +4 +2 +3 +1 +2 +3 +1 +3 +3 +3 +1
Machr Gravin Virtuální +0 18 7 +4 +2 +3 +1 +2 +2 +1 +3 +3 +4 +1
Machr Grysyn +0 21 8 +3 +2 +3 +2 +3 +2 +2 +3 +3 +2 +1
Machr Guras +0 19 7 +3 +2 +3 +1 +4 +3 +2 +3 +2 +2 +1
Machr Gybin +0 20 8 +4 +3 +3 +1 +3 +2 −1 +3 +3 +3 +2
Machr Kymbác +0 20 8 +3 +3 +3 +1 +3 +3 +1 +3 +2 +3 +1
Malej Brakar Virtuální +0 18 8 +3 +2 +3 +2 +3 +3 +1 +3 +2 +2 +2
Malej Mamby +0 19 7 +4 +2 +3 +2 +3 +2 +1 +3 +2 +3 +1
Mazák Denin Virtuální +0 18 7 +3 +2 +3 +1 +3 +3 +1 +3 +2 +3 +2
Mazák Reřic Virtuální +0 19 8 +4 +2 +4 +1 +2 +3 +1 +3 +3 +2 +1
Meow So-Keen Virtuální +0 19 8 +4 +2 +3 +2 +3 +2 +2 +3 +3 +3 −1
Mistr Besyn +0 18 7 +4 +3 +3 +1 +3 +2 −1 +3 +2 +4 +2
Mistr Blugin +0 20 8 +4 +2 +4 +2 +2 +3 +1 +3 +2 +2 +1
Mistr Bruflin +0 19 7 +4 +3 +3 +1 +3 +2 +1 +3 +2 +3 +1
Mistr Dydlin Virtuální +0 21 8 +3 +2 +3 +1 +3 +2 +2 +3 +2 +3 +2
Mistr Kebejz Virtuální +0 20 7 +3 +2 +4 +1 +3 +3 +2 +3 +2 +4 −1
Mistr Mobar +0 20 8 +4 +2 +4 +1 +4 +2 −1 +3 +3 +3 +1
Mistr Modyn +0 19 7 +3 +3 +4 +2 +3 +2 −1 +3 +2 +3 +2
Mrzkej Bryblin +0 20 8 +3 +2 +4 +2 +3 +3 −1 +3 +3 +3 +1
Mrzkej Dyřin +0 20 8 +3 +3 +4 +2 +3 +3 +1 +3 +2 +3 −1
Mrzkej Grepin +0 19 7 +3 +3 +3 +1 +3 +2 +1 +3 +3 +3 +1
Mrzkej Grynin +0 21 8 +4 +3 +3 +2 +4 +3 +1 +3 +2 +2 −1
Mrzkej Mudyn +0 19 7 +3 +3 +4 +2 +2 +2 +1 +3 +2 +2 +2
Silnej Bledar +0 20 8 +3 +2 +3 +1 +3 +2 +1 +3 +3 +3 +2
Silnej Guflin Virtuální +0 19 8 +3 +2 +3 +2 +3 +2 −1 +3 +3 +4 +2
Silnej Kosyn Virtuální +0 19 8 +4 +2 +4 +2 +3 +2 −1 +3 +3 +3 +1
Silnej Rebejz Virtuální +0 20 8 +4 +2 +4 +1 +2 +2 +1 +3 +2 +4 +1
Starej Bleflin Virtuální +0 20 7 +4 +2 +3 +1 +3 +3 +2 +3 +2 +4 −1
Starej Kedlin +0 21 8 +4 +2 +3 +1 +3 +3 +1 +3 +2 +3 +1
Statnej Grulin +0 20 8 +3 +2 +4 +2 +4 +3 −1 +3 +2 +3 +1
Statnej Laryn +0 18 7 +3 +2 +3 +1 +4 +2 +1 +3 +3 +3 +1
Statnej Mešin +0 18 7 +3 +2 +4 +2 +4 +2 −1 +3 +2 +3 +2
Statnej Timbejk +0 19 7 +4 +2 +4 +2 +2 +3 +1 +3 +2 +2 +1
Temnej Kašlin +0 19 7 +4 +3 +3 +2 +3 +3 −1 +3 +3 +2 +1
Temnej Kyřic +0 19 7 +4 +2 +3 +1 +3 +2 −1 +3 +3 +4 +2
Těžkej Dasyn +0 20 8 +3 +3 +3 +2 +3 +3 +1 +3 +3 +3 −1
Těžkej Gašin +0 19 7 +3 +2 +4 +1 +3 +3 +1 +3 +3 +2 +1
Těžkej Manin +0 19 7 +4 +2 +4 +1 +3 +3 −1 +3 +3 +2 +2
Těžkej Meřic +0 20 8 +4 +3 +3 +2 +4 +2 +1 +3 +2 +3 −1
Těžkej Muras Virtuální +0 18 8 +3 +2 +4 +2 +3 +3 −1 +3 +2 +4 +1
Těžkej Ryfin +0 19 7 +3 +2 +3 +1 +3 +2 +1 +3 +3 +3 +2
Těžkej Zofin Virtuální +0 19 7 +3 +2 +4 +2 +3 +3 −1 +3 +2 +3 +2
Tvrdej Brembo Virtuální +0 20 7 +3 +2 +3 +1 +4 +2 +2 +3 +2 +3 +1
Tvrdej Brofin Virtuální +0 21 8 +4 +2 +3 +2 +3 +2 −1 +3 +2 +4 +2
Tvrdej Brokar +0 18 7 +4 +2 +4 +1 +3 +3 −1 +3 +2 +3 +2
Tvrdej Koflin Virtuální +0 19 7 +3 +2 +4 +1 +2 +2 +1 +3 +3 +3 +2
Tvrdej Tuflin +0 20 8 +3 +3 +4 +2 +4 +2 −1 +3 +3 +2 +1
Velkej Bašlin +0 19 7 +3 +2 +4 +2 +3 +2 +1 +3 +2 +3 +1
Velkej Bromby Virtuální +0 19 8 +3 +2 +4 +2 +3 +2 +1 +3 +2 +3 +1
Velkej Dombejk +0 20 8 +3 +2 +3 +2 +2 +2 +1 +3 +2 +4 +2
Velkej Grogin +0 18 7 +4 +2 +4 +1 +4 +2 +2 +3 +2 +3 −1
Velkej Kyblin Virtuální +0 18 7 +3 +2 +4 +1 +2 +2 +1 +3 +2 +4 +2
Velkej Liflin Virtuální +0 20 7 +4 +2 +3 +2 +3 +3 +1 +3 +3 +3 −1
Velkej Mešlin +0 19 7 +4 +2 +3 +2 +4 +3 +2 +3 +2 +2 −1
Velkej Redyn +0 20 8 +4 +3 +3 +1 +3 +2 +1 +3 +2 +3 +1
Vysokej Blifin Virtuální +0 18 7 +3 +2 +4 +1 +3 +3 −1 +3 +3 +3 +2
Vysokej Brapin +0 21 8 +3 +2 +3 +2 +4 +2 +1 +3 +3 +4 −1
Vysokej Bremby Virtuální +0 20 7 +4 +2 +4 +1 +3 +2 +1 +3 +3 +2 +1
Vysokej Dašlin +0 19 7 +4 +2 +3 +1 +3 +3 +1 +3 +3 +2 +1
Vysokej Mabin +0 18 7 +4 +2 +3 +1 +3 +3 +1 +3 +3 +4 −1
Vysokej Makar Virtuální +0 19 7 +3 +2 +3 +2 +2 +3 +1 +3 +3 +3 +1
Vysokej Membo +0 19 7 +4 +2 +4 +1 +4 +2 +1 +3 +2 +2 +1
Vysokej Mimin +0 18 7 +3 +3 +3 +2 +2 +3 +2 +3 +2 +2 +1
Vysokej Ranin +0 20 8 +4 +3 +4 +2 +3 +2 +1 +3 +2 +3 −1
Zlej Blimbo +0 20 8 +3 +2 +4 +2 +3 +2 +1 +3 +3 +2 +1
Zlej Brykar Virtuální +0 20 8 +3 +2 +3 +2 +3 +2 +2 +3 +2 +2 +2
Zlej Tazar +0 20 8 +3 +2 +3 +1 +3 +2 +1 +3 +2 +4 +2
Zlej Tobin +0 20 8 +4 +2 +3 +1 +4 +2 +1 +3 +2 +2 +2
Drsňák Bodlin −1 19 7 +3 +2 +3 +1 +4 +2 +2 +3 +2 +2 +1
Drsňák Dabin −1 20 8 +4 +2 +3 +2 +2 +3 +1 +3 +3 +3 −1
Drsňák Kezar Virtuální −1 20 7 +4 +2 +3 +2 +4 +2 +1 +3 +2 +3 −1
Drsňák Tadlin −1 21 8 +3 +3 +3 +2 +3 +3 +1 +3 +2 +3 −1
Drsňák Taras −1 20 8 +4 +3 +3 +2 +2 +3 +1 +3 +3 +2 −1
Drsnej Blifin Virtuální −1 20 8 +4 +2 +3 +2 +4 +2 −1 +3 +2 +3 +1
Drsnej Blilin −1 20 8 +3 +3 +3 +2 +4 +3 −1 +3 +3 +3 −1
Drsnej Dudin Virtuální −1 20 8 +3 +2 +3 +2 +3 +3 +1 +3 +3 +3 −1
Drsnej Gyryn −1 18 7 +3 +3 +3 +1 +3 +2 +1 +3 +3 +2 +1
Drsnej Loryn −1 20 8 +3 +2 +3 +2 +4 +3 +1 +3 +2 +3 −1
Frajer Bisyn Virtuální −1 21 8 +3 +2 +3 +2 +3 +3 +1 +3 +3 +3 −1
Frajer Blodlin Virtuální −1 18 7 +4 +2 +4 +1 +3 +2 −1 +3 +3 +3 +1
Frajer Blodyn −1 21 8 +4 +2 +3 +2 +3 +2 +1 +3 +2 +2 +1
Frajer Kunin Virtuální −1 19 8 +4 +2 +3 +2 +2 +2 −1 +3 +3 +3 +2
Frajer Ronin −1 19 7 +3 +2 +3 +2 +2 +2 +1 +3 +3 +3 +1
Frajer Tidar Virtuální −1 19 7 +4 +2 +3 +1 +2 +3 +2 +3 +3 +3 −1
Hodnej Blozar −1 18 7 +4 +2 +3 +1 +2 +2 +2 +3 +2 +3 +1
Hodnej Broflin −1 19 7 +3 +2 +3 +1 +2 +2 +1 +3 +2 +4 +2
Hodnej Libin Virtuální −1 20 8 +3 +2 +3 +2 +2 +3 +1 +3 +3 +4 −1
Hodnej Limbejk −1 21 8 +4 +3 +4 +1 +3 +3 −1 +3 +2 +4 −1
Hodnej Ralin Virtuální −1 18 8 +4 +2 +3 +2 +3 +3 −1 +3 +3 +4 −1
Kruťák Blimby −1 19 7 +4 +2 +3 +2 +4 +3 −1 +3 +2 +2 +1
Kruťák Bukar Virtuální −1 20 7 +3 +2 +4 +1 +4 +3 +1 +3 +2 +3 −1
Kruťák Mipin −1 20 8 +4 +3 +4 +1 +3 +3 −1 +3 +3 +3 −1
Kruťák Remin −1 19 7 +3 +3 +4 +1 +4 +2 −1 +3 +2 +3 +1
Krutej Basyn Virtuální −1 20 8 +3 +2 +3 +1 +3 +2 +1 +3 +3 +3 +1
Krutej Blembejk Virtuální −1 18 8 +4 +2 +4 +2 +2 +2 +1 +3 +3 +3 −1
Krutej Gepin −1 19 7 +3 +3 +4 +2 +2 +2 +1 +3 +3 +3 −1
Krutej Mecin −1 19 7 +4 +2 +4 +1 +2 +2 +2 +3 +2 +4 −1
Krutej Renin Virtuální −1 20 8 +3 +2 +3 +2 +2 +2 +1 +3 +3 +3 +1
Machr Blařic −1 20 8 +3 +3 +3 +2 +3 +2 +1 +3 +2 +4 −1
Machr Goras −1 20 8 +3 +2 +4 +1 +3 +2 +2 +3 +2 +2 +1
Machr Gydyn Virtuální −1 20 8 +3 +2 +3 +2 +3 +3 +1 +3 +2 +4 −1
Machr Muras −1 20 8 +4 +2 +4 +1 +3 +2 +1 +3 +2 +4 −1
Machr Reblin −1 20 8 +3 +2 +4 +2 +3 +2 −1 +3 +3 +2 +2
Machr Tablin −1 20 8 +3 +2 +3 +1 +4 +2 +1 +3 +2 +3 +1
Malej Gomin Virtuální −1 18 8 +4 +2 +3 +1 +3 +2 +1 +3 +2 +2 +2
Malej Gymin −1 19 7 +3 +3 +4 +1 +3 +2 −1 +3 +3 +3 +1
Malej Kunin −1 19 7 +3 +3 +4 +1 +4 +2 +1 +3 +2 +3 −1
Mazák Dasyn Virtuální −1 20 8 +3 +2 +4 +1 +2 +3 −1 +3 +3 +4 +1
Mazák Graryn −1 20 8 +3 +2 +3 +2 +2 +3 +1 +3 +3 +4 −1
Mazák Greflin −1 19 7 +4 +3 +4 +1 +3 +2 +1 +3 +3 +2 −1
Mazák Gruřic −1 19 7 +3 +3 +3 +1 +4 +2 −1 +3 +2 +4 +1
Mazák Gumbejk Virtuální −1 20 7 +3 +2 +3 +2 +3 +3 +2 +3 +2 +3 −1
Mazák Kukar −1 20 8 +4 +2 +3 +2 +3 +2 −1 +3 +3 +3 +1
Mistr Beblin −1 19 7 +3 +3 +3 +2 +3 +3 −1 +3 +3 +2 +1
Mistr Devin −1 19 7 +4 +2 +3 +1 +2 +3 −1 +3 +3 +4 +1
Mistr Ryřic Virtuální −1 19 8 +3 +2 +3 +1 +2 +3 +1 +3 +3 +2 +2
Mistr Tekar −1 20 8 +4 +2 +3 +2 +3 +2 −1 +3 +2 +4 +1
Mistr Temby −1 21 8 +3 +3 +3 +1 +2 +3 +2 +3 +2 +4 −1
Mrzkej Brumby Virtuální −1 20 8 +3 +2 +3 +1 +3 +3 +1 +3 +2 +3 +1
Mrzkej Gošlin Virtuální −1 20 8 +3 +2 +3 +1 +3 +2 +1 +3 +2 +3 +2
Mrzkej Mibin Virtuální −1 19 8 +3 +2 +3 +2 +3 +3 +1 +3 +3 +3 −1
Mrzkej Tukar −1 20 8 +4 +2 +3 +1 +4 +3 +1 +3 +2 +3 −1
Mrzkej Zobar Virtuální −1 20 7 +4 +2 +3 +1 +3 +2 +1 +3 +3 +4 −1
Starej Bluřic Virtuální −1 19 7 +4 +2 +3 +1 +4 +3 +2 +3 +2 +2 −1
Starej Dušlin −1 21 8 +3 +3 +3 +2 +2 +3 +1 +3 +3 +3 −1
Starej Gešlin −1 19 7 +3 +2 +4 +1 +2 +3 +1 +3 +2 +2 +2
Starej Laryn Virtuální −1 19 7 +3 +2 +4 +1 +3 +2 +1 +3 +2 +3 +1
Starej Liflin Virtuální −1 19 7 +3 +2 +3 +2 +3 +3 +1 +3 +2 +4 −1
Starej Rudin −1 20 8 +4 +2 +3 +1 +3 +3 +2 +3 +3 +2 −1
Statnej Blagin Virtuální −1 18 8 +3 +2 +4 +1 +3 +2 +1 +3 +3 +4 −1
Statnej Gamin Virtuální −1 19 8 +3 +2 +3 +2 +2 +2 +1 +3 +3 +3 +1
Statnej Labar Virtuální −1 20 8 +4 +2 +3 +1 +3 +2 +1 +3 +3 +2 +1
Statnej Ruřin Virtuální −1 20 8 +3 +2 +4 +2 +3 +3 −1 +3 +3 +4 −1
Temnej Bařic −1 19 7 +3 +2 +3 +2 +2 +3 +2 +3 +2 +2 +1
Temnej Bocin −1 18 7 +3 +3 +3 +2 +3 +3 +1 +3 +2 +3 −1
Temnej Gembejk Virtuální −1 20 7 +4 +2 +4 +1 +4 +3 +1 +3 +2 +2 −1
Temnej Gydin −1 20 8 +3 +2 +4 +1 +3 +2 +1 +3 +2 +3 +1
Temnej Kodin Virtuální −1 20 7 +3 +2 +4 +1 +3 +2 +2 +3 +2 +4 −1
Temnej Memby Virtuální −1 20 7 +4 +2 +4 +1 +2 +2 +1 +3 +2 +2 +2
Temnej Mušlin Virtuální −1 19 8 +4 +2 +3 +2 +3 +2 −1 +3 +3 +3 +1
Temnej Rembejk Virtuální −1 18 8 +3 +2 +4 +2 +3 +3 −1 +3 +3 +4 −1
Temnej Tebar −1 20 8 +4 +2 +4 +1 +2 +3 −1 +3 +3 +2 +2
Těžkej Deřic −1 18 7 +4 +2 +3 +1 +2 +2 +1 +3 +3 +3 +1
Těžkej Grudin −1 20 8 +4 +3 +3 +2 +3 +2 +1 +3 +3 +2 −1
Těžkej Karas Virtuální −1 19 7 +3 +2 +3 +1 +3 +3 +1 +3 +3 +2 +1
Těžkej Rabar Virtuální −1 21 7 +4 +2 +3 +1 +3 +2 +1 +3 +3 +2 +1
Těžkej Ragin −1 20 8 +4 +2 +4 +1 +2 +2 +1 +3 +2 +3 +1
Tvrdej Bivin Virtuální −1 19 8 +3 +2 +4 +2 +3 +2 +2 +3 +2 +3 −1
Tvrdej Bradyn Virtuální −1 19 8 +4 +2 +3 +2 +2 +2 −1 +3 +3 +4 +1
Velkej Dosyn −1 19 7 +4 +3 +3 +1 +3 +2 +2 +3 +3 +2 −1
Velkej Lašin Virtuální −1 20 8 +3 +2 +3 +1 +3 +3 +2 +3 +2 +2 +1
Velkej Rumbejk Virtuální −1 18 8 +3 +2 +4 +1 +3 +3 −1 +3 +3 +2 +2
Velkej Toflin Virtuální −1 19 7 +3 +2 +3 +1 +2 +3 +1 +3 +2 +3 +2
Vysokej Bavin −1 19 7 +3 +2 +4 +2 +3 +3 −1 +3 +3 +4 −1
Vysokej Boflin −1 19 7 +3 +2 +3 +1 +4 +2 −1 +3 +2 +4 +2
Vysokej Ryryn −1 20 8 +4 +3 +4 +2 +3 +3 −1 +3 +2 +3 −1
Zlej Blebar Virtuální −1 18 7 +3 +2 +3 +1 +3 +3 +2 +3 +2 +2 +1
Zlej Braflin −1 19 7 +3 +2 +3 +1 +3 +2 +1 +3 +2 +3 +2
Zlej Dembác Virtuální −1 18 8 +3 +2 +4 +1 +2 +2 +2 +3 +2 +3 +1
Zlej Dolin Virtuální −1 19 8 +3 +2 +4 +1 +2 +2 −1 +3 +3 +4 +2
Zlej Mebin −1 20 8 +3 +3 +4 +2 +2 +3 +1 +3 +2 +3 −1
Zlej Rodar Virtuální −1 19 7 +3 +2 +3 +1 +2 +3 +2 +3 +3 +2 +1
Drsňák Brudyn Virtuální −2 20 7 +4 +2 +3 +1 +3 +2 +1 +3 +2 +2 +1
Drsnej Breblin −2 18 7 +3 +2 +4 +1 +3 +3 +1 +3 +2 +3 −1
Drsnej Brombác −2 20 8 +3 +2 +4 +1 +2 +2 +2 +3 +2 +2 +1
Drsnej Grablin −2 19 7 +3 +2 +3 +2 +2 +2 +1 +3 +2 +3 +1
Drsnej Gykar Virtuální −2 20 8 +4 +2 +4 +1 +2 +3 +2 +3 +2 +2 −1
Frajer Bidlin Virtuální −2 19 7 +3 +2 +3 +2 +2 +2 −1 +3 +2 +4 +2
Frajer Bloryn −2 18 7 +3 +2 +3 +1 +2 +3 +1 +3 +3 +2 +1
Hodnej Blipin Virtuální −2 20 7 +3 +2 +4 +2 +2 +2 +1 +3 +3 +3 −1
Hodnej Rudlin Virtuální −2 21 7 +3 +2 +4 +1 +3 +2 +1 +3 +2 +2 +1
Kruťák Grudin −2 19 7 +4 +3 +3 +1 +3 +3 −1 +3 +3 +3 −1
Kruťák Rekar Virtuální −2 19 7 +4 +2 +4 +1 +3 +3 −1 +3 +2 +2 +1
Krutej Gemin −2 19 7 +3 +2 +4 +1 +3 +3 −1 +3 +2 +3 +1
Krutej Greras Virtuální −2 20 8 +4 +2 +3 +1 +3 +2 +1 +3 +2 +2 +1
Krutej Kodar Virtuální −2 18 7 +3 +2 +4 +1 +2 +2 +2 +3 +3 +3 −1
Krutej Kudar Virtuální −2 18 8 +3 +2 +4 +1 +2 +3 +1 +3 +3 +3 −1
Machr Grozar Virtuální −2 20 8 +4 +2 +3 +1 +3 +2 −1 +3 +3 +2 +2
Machr Kacin Virtuální −2 20 8 +3 +2 +3 +1 +2 +2 +2 +3 +3 +2 +1
Machr Taras −2 20 8 +4 +3 +3 +2 +2 +3 −1 +3 +3 +3 −1
Malej Blošlin −2 21 8 +3 +2 +4 +1 +3 +3 +1 +3 +2 +3 −1
Malej Bumbác Virtuální −2 19 7 +3 +2 +3 +1 +3 +3 +2 +3 +2 +3 −1
Malej Grymbác Virtuální −2 19 7 +3 +2 +3 +2 +3 +2 +1 +3 +2 +2 +1
Malej Kesyn −2 19 7 +4 +3 +3 +2 +2 +2 +2 +3 +2 +2 −1
Malej Mipin −2 20 8 +4 +3 +4 +1 +3 +3 −1 +3 +3 +2 −1
Malej Rebar Virtuální −2 21 8 +4 +2 +3 +1 +3 +2 +1 +3 +2 +4 −1
Mazák Blombác −2 20 8 +3 +2 +4 +2 +3 +2 −1 +3 +2 +3 +1
Mazák Grubin −2 18 7 +4 +2 +3 +2 +4 +2 +1 +3 +2 +2 −1
Mazák Kagin Virtuální −2 20 8 +3 +2 +3 +2 +4 +3 −1 +3 +2 +2 +1
Mistr Gadar Virtuální −2 21 7 +3 +2 +3 +1 +2 +3 +1 +3 +2 +2 +2
Mistr Mulin Virtuální −2 20 7 +4 +2 +3 +1 +3 +2 +1 +3 +2 +4 −1
Mrzkej Bicin Virtuální −2 21 7 +4 +2 +4 +1 +3 +3 −1 +3 +2 +2 +1
Silnej Bleřin Virtuální −2 19 7 +3 +2 +3 +2 +2 +3 −1 +3 +3 +3 +1
Silnej Blupin −2 19 7 +4 +2 +3 +1 +2 +2 +1 +3 +3 +2 +1
Silnej Mobar Virtuální −2 19 7 +4 +2 +3 +1 +3 +3 −1 +3 +2 +2 +2
Starej Gryblin −2 21 8 +4 +3 +3 +1 +3 +2 −1 +3 +2 +3 +1
Statnej Benin −2 21 8 +3 +2 +4 +2 +2 +2 +2 +3 +3 +2 −1
Statnej Dubar Virtuální −2 18 8 +3 +2 +4 +1 +2 +3 −1 +3 +3 +3 +1
Statnej Ralin Virtuální −2 20 8 +3 +2 +3 +1 +2 +3 −1 +3 +3 +3 +2
Temnej Donin −2 21 8 +3 +2 +4 +2 +2 +2 +2 +3 +2 +3 −1
Temnej Kanin −2 19 7 +3 +2 +3 +1 +4 +3 −1 +3 +2 +3 +1
Temnej Lombác Virtuální −2 19 7 +3 +2 +3 +2 +3 +2 +1 +3 +2 +2 +1
Temnej Temin Virtuální −2 19 7 +3 +2 +3 +2 +3 +2 −1 +3 +3 +3 +1
Těžkej Gombác −2 20 8 +3 +2 +3 +2 +3 +3 −1 +3 +3 +2 +1
Těžkej Gořic −2 18 7 +4 +3 +3 +1 +4 +2 −1 +3 +2 +2 +1
Těžkej Kamin −2 21 8 +3 +3 +4 +2 +3 +3 −1 +3 +2 +3 −1
Těžkej Kenin −2 19 7 +3 +2 +3 +1 +3 +3 +1 +3 +2 +2 +1
Tvrdej Blumbejk Virtuální −2 20 7 +4 +2 +4 +1 +3 +3 −1 +3 +2 +4 −1
Tvrdej Gecin Virtuální −2 20 8 +3 +2 +3 +1 +2 +2 +1 +3 +3 +2 +2
Tvrdej Lařin −2 18 7 +3 +3 +4 +1 +2 +2 +1 +3 +2 +2 +1
Tvrdej Repin −2 20 8 +3 +2 +4 +1 +3 +3 +2 +3 +2 +2 −1
Tvrdej Robejz Virtuální −2 20 7 +3 +2 +4 +1 +2 +3 +1 +3 +3 +3 −1
Velkej Kamby −2 19 7 +4 +3 +3 +2 +3 +2 −1 +3 +2 +2 +1
Velkej Rošlin −2 19 7 +4 +2 +3 +1 +4 +2 −1 +3 +3 +2 +1
Velkej Rudyn −2 19 7 +3 +3 +4 +1 +2 +2 −1 +3 +2 +3 +2
Velkej Turyn Virtuální −2 21 8 +4 +2 +3 +1 +3 +3 +1 +3 +3 +2 −1
Vysokej Grešlin −2 19 7 +4 +3 +4 +1 +2 +2 +1 +3 +2 +3 −1
Vysokej Kušlin Virtuální −2 18 7 +3 +2 +3 +1 +3 +3 −1 +3 +3 +3 +1
Zlej Gybin −2 20 8 +3 +2 +4 +2 +4 +2 −1 +3 +2 +2 +1
Zlej Makar Virtuální −2 20 7 +4 +2 +4 +1 +4 +3 −1 +3 +3 +2 −1
Bandit Nickerbalg −3 18 7 +4 +2 +4 +2 +3 +2 −1 +3 +2 +3 −1
Frajer Bliryn −3 20 8 +3 +2 +4 +2 +4 +2 −1 +3 +2 +3 −1
Frajer Bořin Virtuální −3 20 8 +3 +2 +3 +1 +2 +2 +1 +3 +2 +2 +2
Frajer Dořic −3 19 7 +3 +3 +4 +1 +2 +2 −1 +3 +2 +3 +1
Frajer Kesyn Virtuální −3 19 7 +4 +2 +3 +2 +3 +2 −1 +3 +3 +3 −1
Furric −3 20 8 +4 +2 +3 +2 +2 +3 −1 +3 +3 +3 −1
Kruťák Momby −3 19 7 +4 +2 +3 +2 +2 +2 +1 +3 +2 +3 −1
Machr Grabejz Virtuální −3 20 8 +4 +2 +3 +1 +3 +2 −1 +3 +2 +3 +1
Machr Rořic −3 20 8 +4 +3 +3 +1 +3 +2 +1 +3 +2 +2 −1
Malej Rykar −3 19 7 +4 +3 +4 +1 +2 +2 −1 +3 +2 +4 −1
Mazák Grusyn Virtuální −3 20 8 +4 +2 +3 +2 +2 +2 +1 +3 +2 +3 −1
Mazák Rembác Virtuální −3 21 7 +3 +2 +3 +1 +3 +3 −1 +3 +2 +3 +1
Mistr Mesyn −3 19 7 +4 +2 +3 +2 +2 +2 −1 +3 +3 +2 +1
Mrzkej Dydar −3 21 8 +3 +2 +3 +1 +2 +2 −1 +3 +3 +4 +1
Paul Windschlag −3 19 7 +3 +2 +3 +2 +2 +3 +1 +3 +3 +2 −1
Silnej Blišin −3 20 8 +3 +2 +3 +1 +2 +2 +2 +3 +3 +3 −1
Starej Blimbo Virtuální −3 21 7 +3 +2 +3 +2 +2 +3 −1 +3 +2 +3 +1
Starej Bremby −3 19 7 +4 +2 +3 +1 +3 +3 −1 +3 +2 +2 +1
Starej Gronin Virtuální −3 19 7 +3 +2 +3 +2 +3 +2 +1 +3 +3 +2 −1
Statnej Bidin Virtuální −3 19 8 +3 +2 +3 +1 +4 +2 −1 +3 +3 +2 +1
Statnej Blemby −3 20 8 +3 +2 +3 +2 +3 +2 +2 +3 +2 +2 −1
Temnej Greblin Virtuální −3 20 7 +3 +2 +4 +2 +2 +2 −1 +3 +2 +3 +1
Temnej Taras Virtuální −3 20 7 +3 +2 +3 +1 +3 +2 −1 +3 +3 +3 +1
Těžkej Kambejk −3 21 8 +3 +2 +3 +2 +4 +2 −1 +3 +2 +4 −1
Těžkej Mesyn −3 19 7 +4 +2 +3 +2 +2 +2 +1 +3 +2 +3 −1
Tvrdej Brofin Virtuální −3 18 8 +4 +2 +3 +1 +3 +3 −1 +3 +2 +4 −1
Tvrdej Grembejk Virtuální −3 20 7 +4 +2 +3 +1 +2 +2 +1 +3 +2 +2 +1
Zlej Tifin −3 21 8 +3 +2 +3 +2 +2 +3 −1 +3 +2 +3 +1
Drsnej Blubejz Virtuální −4 21 7 +3 +2 +4 +2 +2 +3 −1 +3 +3 +2 −1
Drsnej Monin Virtuální −4 20 7 +3 +2 +4 +1 +2 +2 −1 +3 +2 +2 +2
Frajer Toras Virtuální −4 19 8 +4 +2 +3 +1 +3 +2 +1 +3 +2 +2 −1
Hodred −4 20 8 +4 +2 +3 +2 +2 +2 −1 +3 +3 +3 −1
Kruťák Grozar −4 19 7 +3 +3 +3 +1 +2 +3 −1 +3 +2 +4 −1
Krutej Muvin −4 20 8 +3 +3 +4 +2 +2 +2 −1 +3 +3 +2 −1
Mazák Kunin −4 19 7 +3 +2 +3 +1 +2 +3 −1 +3 +2 +3 +1
Mrzkej Bromby Virtuální −4 20 7 +3 +2 +4 +1 +2 +2 −1 +3 +2 +2 +2
Mrzkej Goras −4 19 7 +3 +2 +3 +2 +2 +2 −1 +3 +2 +3 +1
Mrzkej Grebar Virtuální −4 18 7 +3 +2 +3 +1 +2 +2 +1 +3 +2 +4 −1
Silnej Gedin −4 19 7 +3 +2 +4 +1 +3 +2 −1 +3 +3 +3 −1
Silnej Mořin −4 20 8 +3 +3 +4 +1 +2 +2 −1 +3 +3 +3 −1
Starej Dunin Virtuální −4 21 7 +3 +2 +3 +2 +3 +2 +1 +3 +2 +2 −1
Starej Mebin −4 20 8 +3 +2 +3 +1 +2 +3 −1 +3 +3 +2 +1
Temnej Grusyn −4 19 7 +4 +2 +3 +1 +3 +2 −1 +3 +3 +3 −1
Těžkej Dyšlin Virtuální −4 19 8 +3 +2 +4 +1 +4 +2 −1 +3 +3 +2 −1
Těžkej Tibin Virtuální −4 20 8 +3 +2 +3 +2 +2 +2 −1 +3 +3 +2 +1
Tvrdej Blusyn −4 19 7 +4 +2 +3 +2 +2 +3 −1 +3 +2 +3 −1
Machr Tazar −5 19 7 +3 +2 +3 +1 +3 +2 −1 +3 +3 +3 −1
Siglard Virtuální −5 19 7 +4 +2 +3 +1 +3 +2 −1 +3 +2 +3 −1
Starej Tošin −5 20 8 +4 +2 +3 +1 +3 +2 −1 +3 +2 +3 −1
Tvrdej Bluřic Virtuální −5 18 8 +3 +2 +4 +1 +3 +2 −1 +3 +3 +2 −1
Tvrdej Gybin −5 19 7 +4 +2 +4 +1 +3 +2 −1 +3 +2 +2 −1
Tvrdej Rymbo Virtuální −6 18 8 +4 +2 +3 +1 +3 +2 −1 +3 +2 +2 −1
Velkej Bablin Virtuální −6 18 8 +3 +2 +3 +2 +3 +2 −1 +3 +2 +2 −1
Kruťák Bepin −7 21 8 +3 +2 +3 +1 +2 +3 −1 +3 +2 +2 −1