Inženýr chapadelník

Inženýr chapadelník
Name ± HP Team HP
 
Brňvrz Zavlk +5 21 7 +4 +3 +3 +4 +3 +1 +2 +3 +2 +1 +2
Cvrnkprst Nakraj Virtuální +5 21 6 +4 +2 +3 +4 +3 +2 +2 +2 +2 +1 +3
Hrňlaň Navlk +5 20 7 +4 +3 +2 +4 +1 +2 +2 +3 +3 +1 +3
Hrňvrz Jakkroj +5 20 7 +4 +3 +3 +4 +3 +2 +2 +3 +3 −1 +2
Stiňbrk Rozbok +5 18 6 +3 +2 +3 +4 +3 +1 +2 +3 +3 +1 +3
Strčbrk Zablesk Virtuální +5 19 6 +4 +3 +3 +3 +3 +1 +2 +3 +2 +1 +3
Vleťkyj Prohod +5 21 7 +4 +3 +2 +4 +3 +1 +2 +3 +2 +1 +3
Vlňbrk Zadřez +5 19 6 +4 +3 +3 +4 +2 +2 +2 +2 +3 +1 +2
Vlňkyj Skrzkroj +5 20 7 +3 +3 +3 +3 +3 +1 +2 +3 +3 +1 +3
Vrňsrp Zakroj +5 19 6 +4 +3 +2 +4 +2 +1 +2 +3 +3 +1 +3
Vrťtrn Skrzvřes Virtuální +5 19 7 +4 +3 +2 +3 +3 +2 +2 +3 +2 +1 +3
Zbijzlost Rozkroj Virtuální +5 18 6 +3 +3 +3 +4 +3 +1 +2 +3 +3 +1 +2
Chrňšnek Zalok +4 20 7 +4 +3 +2 +3 +3 +1 +2 +3 +2 +1 +3
Drbsrp Nadhod +4 20 7 +4 +3 +2 +4 +2 +1 +2 +3 +2 +1 +3
Drbsrst Nahrot +4 19 6 +3 +3 +3 +3 +2 +1 +2 +3 +3 +1 +3
Držhrom Zavlk Virtuální +4 18 6 +4 +3 +3 +4 +2 +1 +2 +2 +2 +1 +3
Krňkrok Nakraj +4 19 6 +4 +2 +3 +4 +3 +2 +2 +3 +2 −1 +3
Pojďkrok Podkřik Virtuální +4 19 7 +4 +3 +3 +4 +1 +1 +2 +3 +2 +1 +3
Quakk Pibot +4 19 6 +4 +3 +3 +3 +2 +1 +2 +3 +3 +1 +2
Řiďsrk Rozkřik +4 19 6 +4 +3 +3 +4 +3 +1 +2 +3 +3 −1 +2
Sleťkyj Jakhrot +4 20 7 +4 +3 +2 +4 +3 +2 +2 +3 +2 −1 +3
Sleťvrz Probrod +4 20 7 +4 +3 +2 +3 +3 +2 +2 +3 +2 +1 +2
Veďchrt Jendrozd Virtuální +4 20 7 +3 +3 +3 +4 +3 +1 +2 +3 +2 +1 +2
Vlňklk Jenbok +4 19 6 +4 +3 +3 +4 +3 −1 +2 +3 +3 +1 +2
Zbijhrom Zadřeň Virtuální +4 20 6 +3 +3 +3 +4 +3 −1 +2 +3 +3 +1 +3
Zhrňsrp Nadrok Virtuální +4 19 7 +4 +3 +3 +4 +3 +1 +2 +2 +2 +1 +2
Brňdrk Podvlk +3 19 6 +3 +3 +3 +4 +1 +1 +2 +3 +2 +1 +3
Cvrnkšnek Jakkřen Virtuální +3 21 7 +4 +3 +3 +3 +3 +1 +2 +3 +1 +1 +2
Dejklk Prohrot +3 20 7 +4 +3 +3 +4 +3 −1 +2 +3 +2 +1 +2
Dejmls Jakhrot +3 19 6 +4 +3 +2 +4 +2 +1 +2 +2 +3 +1 +2
Dejsrk Jenstřed +3 20 7 +4 +3 +3 +4 +3 +1 +2 +2 +1 +1 +2
Držvrz Jakbrod +3 20 7 +3 +3 +3 +4 +2 +1 +2 +3 +2 +1 +2
Držzlost Zalok +3 20 7 +4 +3 +3 +4 +1 +1 +2 +2 +2 +1 +3
Hleďkrok Předlesk Virtuální +3 21 6 +3 +3 +2 +4 +3 +1 +2 +2 +2 +1 +3
Hoďchrsť Namost Virtuální +3 19 6 +3 +3 +3 +4 +2 +1 +2 +2 +2 +1 +3
Hoďkyj Nadlok +3 20 7 +3 +3 +3 +4 +3 +1 +2 +2 +2 +1 +2
Hroťchvost Nadřeň Virtuální +3 19 7 +3 +3 +2 +4 +3 +1 +2 +3 +3 −1 +3
Hroťzlost Rozkřen Virtuální +3 19 6 +4 +2 +3 +3 +1 +1 +2 +3 +3 +1 +3
Mlčmls Jenkroj Virtuální +3 19 6 +3 +3 +3 +4 +2 +1 +2 +2 +3 +1 +2
Plňklk Rozloď +3 20 7 +4 +2 +2 +4 +3 +1 +2 +2 +2 +1 +3
Plňtrs Jakbrod +3 21 7 +4 +2 +3 +3 +2 +1 +2 +2 +3 +1 +3
Pojďbrk Jenkroj +3 19 6 +3 +3 +3 +4 +2 +1 +2 +3 +3 −1 +3
Pojďsmrt Naddlaň Virtuální +3 19 7 +4 +3 +3 +4 +1 +1 +2 +3 +3 −1 +3
Pojďtrs Prodřez +3 20 7 +4 +2 +3 +4 +3 +1 +2 +2 +2 +1 +2
Pojďvrz Rozloď +3 21 7 +4 +3 +2 +3 +3 +1 +2 +2 +2 +1 +3
Řiďprst Nabrod +3 19 6 +4 +3 +2 +3 +2 +1 +2 +2 +3 +1 +3
Řiďsmrt Předhod Virtuální +3 20 6 +3 +3 +2 +4 +2 +1 +2 +3 +2 +1 +3
Řiďsrp Přeslok +3 20 7 +3 +2 +2 +4 +2 +1 +2 +3 +3 +1 +3
Řiďstrž Jenhod +3 19 6 +4 +2 +2 +4 +2 +1 +2 +3 +2 +1 +3
Roďchrt Rozkřen Virtuální +3 20 6 +3 +3 +3 +3 +1 +2 +2 +3 +3 +1 +2
Sleťhrst Jenloď +3 18 6 +4 +3 +2 +3 +3 +1 +2 +3 +1 +1 +3
Strčhrom Jaktmu Virtuální +3 19 6 +3 +2 +3 +4 +2 +1 +2 +3 +3 +1 +2
Sviňdar Nadkroj +3 19 6 +4 +3 +2 +4 +2 +1 +2 +3 +2 +1 +2
Trčsrp Předdrozd Virtuální +3 19 6 +3 +3 +2 +4 +2 +1 +2 +2 +3 +1 +3
Veďdar Podlesk +3 21 7 +3 +3 +3 +4 +2 +2 +2 +2 +2 +1 +2
Veďfrk Nadrozd Virtuální +3 19 7 +4 +3 +2 +3 +3 +1 +2 +2 +2 +1 +3
Veďlaň Jenplot +3 18 6 +4 +2 +2 +4 +3 +1 +2 +3 +2 +1 +2
Vleťtrs Přesrok +3 19 6 +4 +3 +3 +4 +1 +1 +2 +2 +2 +1 +3
Vlňprst Podloď Virtuální +3 20 6 +3 +3 +3 +4 +1 +1 +2 +3 +2 +1 +3
Vlňstrž Jakvlk Virtuální +3 18 6 +3 +3 +2 +4 +2 +1 +2 +3 +2 +1 +3
Vrňdrn Jenkroj +3 18 6 +4 +2 +3 +4 +2 +1 +2 +2 +2 +1 +3
Vrňfrk Skrzplot +3 19 6 +4 +2 +3 +3 +3 +1 +2 +2 +2 +1 +3
Zbijdrk Jendřez +3 20 7 +4 +3 +3 +4 +1 −1 +2 +3 +3 +1 +3
Zbijmls Nakraj +3 20 7 +3 +3 +3 +3 +2 +1 +2 +3 +2 +1 +3
Zbijsrk Jenhod +3 19 6 +4 +2 +3 +4 +2 +1 +2 +3 +2 +1 +2
Zhyňchrt Nahod +3 19 6 +3 +3 +3 +3 +2 +1 +2 +3 +2 +1 +3
Braňchrt Jakvlk +2 18 6 +3 +3 +3 +3 +1 +1 +2 +2 +3 +1 +3
Braňstrž Nadloď +2 20 7 +4 +3 +3 +4 +3 −2 +2 +3 +2 +1 +2
Brňfrk Podplot +2 20 7 +4 +2 +3 +4 +1 +2 +2 +3 +2 −1 +3
Brňhrst Podkroj +2 19 6 +4 +3 +2 +3 +2 +1 +2 +3 +2 +1 +2
Brňklk Jakloď Virtuální +2 20 7 +4 +3 +2 +4 +3 −1 +2 +3 +3 −1 +3
Brňmls Skrzrok +2 20 7 +3 +3 +2 +3 +3 +1 +2 +3 +1 +1 +3
Brňtrn Navlk +2 21 7 +4 +2 +2 +4 +3 +1 +2 +2 +2 +1 +2
Chrňprst Jendrozd Virtuální +2 20 7 +3 +2 +3 +4 +2 +2 +2 +2 +2 +1 +2
Čtvrťdrn Nadblesk +2 18 6 +3 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +3 +3 −1 +2
Cvrnkdrn Skrzhod Virtuální +2 21 7 +4 +3 +2 +4 +1 +1 +2 +2 +3 +1 +2
Cvrnkkyj Přesdřez Virtuální +2 20 7 +3 +3 +3 +4 +2 +2 +2 +2 +2 −1 +3
Cvrnksrst Přesstesk Virtuální +2 20 7 +3 +2 +2 +4 +2 +1 +2 +3 +3 +1 +2
Cvrnktrn Předkřen Virtuální +2 19 7 +3 +2 +3 +4 +2 +1 +2 +3 +2 +1 +2
Dejmrk Zarok Virtuální +2 20 6 +4 +2 +2 +4 +2 +1 +2 +2 +2 +1 +3
Dejsrk Namost Virtuální +2 21 6 +3 +3 +3 +4 +3 +1 +2 +3 +1 −1 +3
Dejsrk Rozhrot +2 18 6 +4 +2 +2 +4 +3 +1 +2 +2 +2 +1 +2
Dekk Unlath +2 18 6 +4 +2 +3 +3 +3 +1 +2 +3 +2 −1 +3
Drbmrk Protmu +2 19 6 +3 +2 +3 +3 +3 −1 +2 +3 +3 +1 +3
Drbmrk Rozbok +2 20 7 +3 +2 +3 +4 +1 +1 +2 +2 +3 +1 +3
Drbsmrt Jenhod +2 19 6 +4 +3 +2 +4 +2 +1 +2 +3 +1 +1 +2
Drbtrs Rozplot +2 19 6 +4 +2 +3 +4 +2 −1 +2 +3 +2 +1 +3
Držbřich Proloď +2 20 7 +4 +2 +2 +4 +1 +2 +2 +2 +3 +1 +2
Držstrž Jakkrk +2 18 6 +4 +2 +2 +3 +2 +2 +2 +3 +2 +1 +2
Držzlost Nadřez +2 20 7 +4 +3 +2 +3 +2 −1 +2 +3 +3 +1 +3
Gruncthyngor Virtuální +2 19 7 +3 +3 +3 +3 +2 −1 +2 +3 +3 +1 +3
Hleďdrk Jaklesk Virtuální +2 19 7 +4 +2 +2 +3 +3 +1 +2 +3 +2 +1 +2
Hleďklk Jenhod +2 19 6 +4 +2 +3 +4 +3 −1 +2 +2 +2 +1 +3
Hrňfrk Nadlesk +2 19 6 +3 +2 +3 +4 +2 +1 +2 +3 +1 +1 +3
Hrňklk Jendřez +2 19 6 +4 +2 +3 +3 +2 +2 +2 +3 +1 +1 +2
Hrňplk Podkraj Virtuální +2 20 6 +4 +3 +2 +3 +1 +1 +2 +3 +2 +1 +3
Hroťchrsť Nabrod Virtuální +2 19 6 +3 +2 +3 +3 +1 +2 +2 +3 +2 +1 +3
Mlčchvost Zakrk Virtuální +2 19 6 +4 +3 +2 +4 +3 +1 +2 +2 +2 −1 +3
Nechťfrk Promost Virtuální +2 19 7 +4 +2 +2 +4 +2 −1 +2 +3 +3 +1 +3
Plňdrn Zastesk +2 19 6 +4 +2 +3 +4 +3 −1 +2 +3 +2 +1 +2
Pojďkyj Provlk +2 19 6 +4 +2 +3 +3 +1 +2 +2 +2 +2 +1 +3
Pojďsmrt Naplot +2 20 7 +3 +3 +3 +4 +2 +1 +2 +2 +1 +1 +3
Raňstrž Nakraj Virtuální +2 21 6 +4 +3 +2 +4 +2 +1 +2 +2 +2 +1 +2
Raňtrs Přeskroj +2 19 6 +4 +3 +2 +4 +3 −1 +2 +3 +2 +1 +2
Raňvrz Rozdřez Virtuální +2 20 6 +4 +3 +2 +4 +3 +1 +2 +2 +1 +1 +2
Raňzlost Podloď +2 19 6 +4 +3 +3 +3 +1 +1 +2 +3 +3 −1 +3
Řiďbrk Probok +2 20 7 +3 +2 +3 +4 +3 +1 +2 +2 +3 −1 +3
Roďvrz Zalesk +2 19 6 +3 +2 +3 +4 +3 −1 +2 +3 +3 +1 +2
Skočdrn Zarok +2 19 6 +3 +2 +2 +4 +3 +1 +2 +3 +2 +1 +2
Skočsrk Nakraj +2 18 6 +3 +2 +2 +4 +1 +2 +2 +3 +2 +1 +3
Skryjdar Naddřez Virtuální +2 20 7 +4 +3 +2 +4 +2 −1 +2 +2 +3 +1 +3
Skryjdar Podstesk Virtuální +2 18 7 +3 +3 +3 +4 +3 −1 +2 +2 +2 +1 +3
Skryjkyj Rozmost Virtuální +2 19 7 +3 +3 +2 +4 +1 +1 +2 +3 +2 +1 +3
Sleťdar Jendřeň +2 20 7 +4 +2 +2 +3 +2 +1 +2 +3 +2 +1 +3
Sleťdrn Podkřik +2 20 7 +4 +2 +3 +4 +3 −1 +2 +3 +2 +1 +2
Sleťmrk Navřes +2 20 7 +3 +3 +3 +3 +2 +1 +2 +3 +1 +1 +3
Sleťvrz Přesstesk Virtuální +2 18 6 +4 +3 +3 +4 +2 +2 +2 +2 +1 −1 +3
Stiňdar Rozplot +2 20 7 +3 +3 +3 +4 +2 +1 +2 +2 +2 +1 +2
Stiňdrk Rozlok +2 20 7 +4 +3 +2 +4 +3 +1 +2 +3 +2 −1 +2
Stiňplk Nakroj Virtuální +2 18 6 +3 +3 +3 +3 +3 +1 +2 +3 +2 −1 +3
Strčsrst Nakrk +2 19 6 +4 +3 +2 +3 +2 +2 +2 +3 +3 −1 +2
Strčvrz Prokroj +2 19 6 +3 +2 +2 +4 +1 +1 +2 +3 +3 +1 +3
Sviňmrk Zavlk +2 19 6 +3 +3 +3 +4 +2 +1 +2 +2 +2 +1 +2
Tock Debot +2 20 7 +4 +3 +3 +3 +1 +1 +2 +3 +2 +1 +2
Trčbřich Zahod +2 19 6 +4 +3 +3 +4 +1 +1 +2 +3 +2 −1 +3
Trčdar Podvřes +2 19 6 +4 +2 +3 +4 +2 +2 +2 +3 +2 −1 +2
Trčfrk Rozdřeň +2 21 7 +4 +3 +3 +3 +3 −1 +2 +2 +2 +1 +3
Trčtrs Jentmu +2 21 7 +4 +2 +3 +4 +2 +1 +2 +3 +2 −1 +3
Vleťbrk Skrzkrev Virtuální +2 19 7 +4 +3 +2 +4 +2 +1 +2 +2 +2 +1 +2
Vleťzlost Prolesk Virtuální +2 21 6 +4 +2 +3 +4 +2 +1 +2 +3 +2 −1 +3
Vlňfrk Rozbok +2 19 6 +4 +2 +2 +4 +1 +2 +2 +3 +2 +1 +2
Vlňhrom Předrok Virtuální +2 18 6 +4 +3 +2 +4 +2 +1 +2 +3 +2 −1 +3
Vlňmls Poddřeň +2 21 7 +3 +3 +3 +3 +1 +1 +2 +3 +3 +1 +2
Vraždrn Prokrk +2 20 7 +3 +2 +2 +3 +2 +2 +2 +3 +2 +1 +3
Vražfrk Prokřik +2 20 7 +4 +3 +2 +4 +1 +1 +2 +2 +2 +1 +3
Vražstrž Přesbrod Virtuální +2 19 6 +4 +3 +3 +4 +1 +2 +2 +2 +3 −1 +2
Vrňšnek Natmu +2 19 6 +4 +3 +3 +4 +2 −2 +2 +2 +3 +1 +3
Vrňvrz Nadloď +2 20 7 +4 +3 +3 +4 +2 +1 +2 +3 +2 −1 +2
Vrťprst Jenhod +2 19 6 +4 +3 +2 +3 +2 −1 +2 +3 +3 +1 +3
Vrťstrž Proplot Virtuální +2 21 7 +3 +3 +2 +3 +2 +2 +2 +3 +2 +1 +2
Zbijšnek Zalok +2 19 6 +3 +2 +2 +4 +3 +1 +2 +3 +1 +1 +3
Zhyňdrk Nabok +2 20 7 +4 +2 +3 +3 +2 +2 +2 +3 +2 −1 +3
Zvlňlaň Rozstesk Virtuální +2 19 7 +4 +3 +3 +4 +1 −1 +2 +2 +3 +1 +3
Braňdar Proloď +1 18 6 +4 +3 +2 +4 +2 −1 +2 +2 +2 +1 +3
Braňsrp Zavlk Virtuální +1 19 7 +4 +3 +3 +3 +3 +1 +2 +3 +1 −1 +2
Braňvrz Nakřik +1 18 6 +4 +3 +3 +3 +2 −1 +2 +3 +1 +1 +3
Brňchrsť Jenlok +1 19 6 +4 +2 +3 +3 +3 +1 +2 +2 +1 +1 +2
Brňchrt Nadstřed Virtuální +1 19 6 +3 +2 +2 +3 +3 +2 +2 +3 +2 −1 +3
Brňdar Předbrod Virtuální +1 21 6 +4 +3 +3 +3 +2 +1 +2 +3 +1 −1 +3
Brňtrn Zadlaň +1 20 7 +3 +3 +2 +4 +3 −2 +2 +2 +3 +1 +3
Brňtrs Poddlaň +1 18 6 +4 +3 +3 +3 +1 +1 +2 +2 +3 −1 +3
Chraňzlost Zahvozd Virtuální +1 19 6 +4 +3 +3 +4 +2 −1 +2 +2 +2 +1 +2
Chrňklk Nadbok +1 21 7 +3 +3 +2 +4 +1 +1 +2 +3 +2 +1 +2
Chrňplk Podrok +1 19 6 +4 +2 +2 +3 +2 +2 +2 +2 +3 −1 +3
Ctugrongor Virtuální +1 20 7 +3 +3 +2 +4 +1 +1 +2 +3 +1 +1 +3
Čtvrťhrom Proplot Virtuální +1 20 7 +4 +2 +2 +3 +2 +1 +2 +2 +2 +1 +3
Čtvrťsrst Jentmu Virtuální +1 20 7 +3 +3 +3 +4 +3 −1 +2 +2 +3 −1 +3
Čtvrťsrst Nahrot +1 20 7 +3 +3 +3 +3 +2 +1 +2 +3 +1 +1 +2
Čtvrťstrž Jakdrozd Virtuální +1 20 6 +3 +2 +3 +4 +3 −1 +2 +3 +2 +1 +2
Cvrnkbřich Jenhvozd Virtuální +1 20 7 +4 +3 +2 +4 +3 −1 +2 +3 +3 −1 +2
Cvrnkchvost Rozplot Virtuální +1 19 7 +3 +2 +3 +4 +2 +1 +2 +3 +2 −1 +3
Cvrnktrn Rozhrot Virtuální +1 21 7 +3 +2 +2 +4 +2 +1 +2 +2 +2 +1 +3
Cvrnkzlost Rozhod Virtuální +1 20 6 +3 +3 +3 +4 +2 +1 +2 +2 +2 −1 +3
Dejdrn Jenlesk +1 18 6 +4 +3 +2 +4 +3 −1 +2 +3 +3 −1 +2
Dejdrozd Skrzbok Virtuální +1 19 7 +4 +3 +3 +3 +2 −1 +2 +3 +1 +1 +3
Dejkyj Nastesk +1 19 6 +3 +3 +3 +4 +3 −1 +2 +2 +2 +1 +2
Dejsrk Problesk +1 19 6 +3 +3 +3 +4 +1 +1 +2 +3 +3 −1 +2
Dejsrp Prorok +1 19 6 +3 +3 +2 +4 +3 +1 +2 +3 +2 −1 +2
Drbkyj Skrzkroj +1 18 6 +4 +3 +3 +4 +3 −2 +2 +2 +2 +1 +2
Drbsrst Nahod +1 18 6 +3 +3 +3 +4 +2 +1 +2 +2 +2 −1 +3
Drbvrz Rozlesk +1 20 7 +4 +2 +2 +4 +1 +1 +2 +2 +2 +1 +3
Hleďkyj Jendlaň +1 20 7 +4 +2 +2 +4 +2 −1 +2 +3 +2 +1 +3
Hrňbrk Podplot +1 19 6 +3 +2 +2 +3 +3 +1 +2 +2 +2 +1 +3
Hrňsrp Přeskrk +1 18 6 +3 +2 +2 +3 +2 +1 +2 +2 +3 +1 +3
Krňtrn Zabok +1 19 6 +4 +2 +2 +4 +3 −1 +2 +3 +1 +1 +3
Mlčkyj Nadhod +1 20 7 +3 +2 +2 +3 +2 +1 +2 +3 +3 +1 +2
Mlčlaň Přeslok +1 20 7 +4 +3 +3 +4 +3 −1 +2 +3 +2 −1 +2
Mlčmls Naddlaň +1 21 7 +3 +3 +3 +3 +1 +2 +2 +2 +2 +1 +2
Mlčmrk Podkroj +1 19 6 +4 +3 +3 +4 +2 +1 +2 +2 +2 −1 +2
Nechťsrst Jenkrev Virtuální +1 19 6 +4 +2 +3 +3 +1 +1 +2 +3 +2 +1 +2
Pojďdrk Skrzkroj Virtuální +1 18 7 +4 +3 +2 +4 +1 +1 +2 +3 +1 +1 +2
Pojďsrst Jakkrk +1 19 6 +4 +2 +3 +3 +2 +1 +2 +3 +2 −1 +3
Pojďvrz Promost Virtuální +1 20 6 +4 +2 +2 +4 +2 +2 +2 +3 +1 −1 +3
Raňbřich Nadvlk Virtuální +1 20 6 +3 +2 +3 +4 +2 +1 +2 +2 +3 −1 +3
Řiďkyj Podhod +1 21 7 +4 +3 +3 +3 +2 −1 +2 +3 +1 +1 +3
Řiďsrp Jenkrev +1 19 6 +3 +2 +3 +3 +1 +1 +2 +2 +3 +1 +3
Řiďsrp Skrzrok +1 18 6 +3 +2 +3 +4 +1 +1 +2 +2 +2 +1 +3
Řiďsrst Jakhrot +1 20 7 +3 +3 +3 +3 +2 −1 +2 +3 +2 +1 +3
Řiďvrz Skrzplot Virtuální +1 20 6 +3 +2 +2 +4 +2 +2 +2 +3 +1 +1 +2
Roďdar Zahrot +1 18 6 +3 +3 +2 +3 +2 +2 +2 +2 +2 +1 +2
Roďfrk Podkřik +1 19 6 +4 +3 +2 +4 +2 −1 +2 +2 +2 +1 +3
Skryjhrom Zatmu Virtuální +1 19 6 +4 +2 +2 +4 +2 +1 +2 +3 +2 −1 +3
Skryjsrk Nadkrk Virtuální +1 20 6 +4 +2 +3 +4 +2 −1 +2 +3 +1 +1 +3
Sleťsrk Rozhod +1 21 7 +4 +2 +2 +4 +3 −1 +2 +3 +3 −1 +3
Sleťsrp Prokrev +1 21 7 +3 +3 +2 +3 +2 +1 +2 +3 +1 +1 +3
Stiňmls Nadvřes Virtuální +1 20 6 +3 +3 +3 +3 +2 +1 +2 +2 +1 +1 +3
Stiňsrst Rozloď +1 20 7 +4 +2 +2 +4 +1 +2 +2 +3 +2 −1 +3
Strčplk Jenkřen +1 21 7 +4 +2 +2 +4 +3 −2 +2 +3 +2 +1 +3
Sviňtrn Podlok +1 18 6 +3 +3 +2 +3 +2 +1 +2 +3 +2 +1 +2
Tec Lintgral +1 20 7 +3 +2 +2 +4 +3 +1 +2 +3 +2 −1 +3
Trčsrst Přesstřed Virtuální +1 20 6 +3 +2 +2 +4 +3 +1 +2 +3 +2 −1 +3
Veďvrz Poddlaň +1 19 6 +3 +3 +2 +3 +1 +1 +2 +3 +3 +1 +2
Vleťsrk Jakloď Virtuální +1 18 7 +3 +2 +3 +4 +1 +1 +2 +3 +2 +1 +2
Vleťtrn Zakrk +1 20 7 +3 +2 +2 +3 +2 +1 +2 +3 +2 +1 +3
Vlňkrok Jenbok Virtuální +1 21 6 +4 +3 +3 +4 +2 −1 +2 +2 +3 −1 +3
Vlňsrp Nadřeň +1 19 6 +4 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +2 +2 −1 +2
Vrťbrk Zakřen +1 21 7 +3 +2 +3 +4 +3 −1 +2 +2 +3 +1 +2
Vrťdrozd Proloď +1 20 7 +3 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +3 +2 −1 +2
Vrťfrk Zahvozd +1 19 6 +4 +3 +2 +3 +3 −1 +2 +2 +2 +1 +3
Vrťklk Rozkrev Virtuální +1 21 7 +4 +2 +3 +3 +2 −1 +2 +3 +2 +1 +3
Zbijdrk Roztmu +1 19 6 +3 +3 +3 +4 +1 +1 +2 +3 +2 −1 +3
Zbijplk Nadrozd +1 21 7 +3 +3 +2 +3 +1 +2 +2 +2 +2 +1 +3
Zhrňkrok Zarok Virtuální +1 18 6 +4 +2 +3 +4 +3 −1 +2 +3 +1 +1 +2
Zhyňkyj Podlesk Virtuální +1 20 6 +4 +3 +2 +3 +3 +2 +2 +2 +1 −1 +3
Zvlňdrn Nadstisk Virtuální +1 21 7 +3 +3 +3 +3 +1 +1 +2 +3 +2 +1 +2
Zvlňfrk Skrzvlk +1 21 7 +3 +3 +3 +4 +1 +1 +2 +2 +2 +1 +2
Zvlňtrn Rozrok Virtuální +1 18 6 +3 +3 +2 +4 +2 +2 +2 +2 +1 +1 +2
Braňbrk Probok +0 19 6 +3 +3 +2 +4 +1 +1 +2 +3 +3 −1 +2
Chrňsrp Jenloď +0 19 6 +4 +3 +2 +4 +2 −2 +2 +2 +3 +1 +2
Chrňsrp Přesdrozd Virtuální +0 19 6 +3 +3 +2 +3 +1 −1 +2 +3 +3 +1 +3
Chrňvrz Jenmost Virtuální +0 19 7 +4 +2 +3 +4 +2 −1 +2 +2 +2 +1 +2
Cthanthizmo Virtuální +0 20 6 +4 +3 +3 +4 +2 −2 +2 +2 +2 +1 +2
Čtvrťtrs Skrzhrot Virtuální +0 20 7 +3 +2 +3 +3 +2 +1 +2 +2 +2 +1 +2
Čtvrťvrz Proloď +0 19 6 +4 +3 +2 +4 +2 −1 +2 +2 +2 +1 +2
Dejdrozd Předhod +0 19 6 +3 +3 +3 +3 +2 +1 +2 +2 +1 +1 +2
Dejtrs Zahrot +0 18 6 +4 +2 +3 +3 +2 −2 +2 +3 +2 +1 +3
Dejvrz Prostřed +0 20 7 +3 +3 +3 +3 +3 −2 +2 +3 +1 +1 +3
Drbsrp Poddřez +0 19 6 +3 +3 +3 +3 +2 −1 +2 +2 +2 +1 +3
Drbtrn Jakblesk Virtuální +0 20 6 +4 +2 +3 +4 +3 −2 +2 +2 +1 +1 +3
Drždar Nakraj +0 20 7 +3 +2 +3 +4 +1 +1 +2 +2 +2 +1 +2
Držhrst Skrzstisk +0 19 6 +3 +3 +2 +4 +2 +1 +2 +3 +2 −1 +2
Držlaň Zabrod +0 21 7 +4 +2 +2 +3 +2 +2 +2 +2 +1 +1 +2
Držtrn Nadstisk +0 20 7 +4 +2 +2 +4 +2 +1 +2 +2 +3 −1 +2
Hleďchvost Rozstřed Virtuální +0 19 6 +4 +2 +3 +3 +3 −1 +2 +3 +3 −1 +2
Hleďdrn Nadřeň +0 19 6 +3 +2 +3 +4 +2 −1 +2 +3 +2 +1 +2
Hleďklk Namost +0 21 7 +3 +3 +3 +3 +2 +1 +2 +2 +1 +1 +2
Hleďsmrt Naloď +0 18 6 +3 +3 +3 +3 +2 −1 +2 +3 +1 +1 +3
Hoďdrn Jakdlaň Virtuální +0 19 7 +3 +3 +3 +3 +2 −1 +2 +2 +2 +1 +3
Hoďdrozd Přesloď Virtuální +0 19 6 +3 +3 +3 +3 +2 +1 +2 +2 +2 −1 +3
Hrňkrok Rozloď +0 21 7 +4 +2 +3 +4 +1 −1 +2 +3 +2 +1 +2
Hroťplk Nadkřik +0 20 7 +4 +2 +3 +3 +2 −1 +2 +2 +3 +1 +2
Hroťsrp Skrzblesk Virtuální +0 21 7 +3 +3 +3 +4 +2 −1 +2 +2 +1 +1 +3
Krňtrn Nadřez Virtuální +0 20 7 +3 +2 +3 +4 +3 +1 +2 +2 +2 −1 +2
Mlčdrn Jenmost +0 21 7 +3 +3 +2 +3 +3 +1 +2 +2 +3 −1 +2
Mlčkyj Rozkřen +0 20 7 +3 +3 +2 +4 +3 −1 +2 +3 +3 −1 +2
Mlčlaň Rozdřez +0 20 7 +4 +3 +2 +3 +1 +1 +2 +3 +3 −1 +2
Mlčšnek Zakroj +0 18 6 +4 +3 +2 +3 +2 +1 +2 +3 +2 −1 +2
Mlčsrst Nadkraj Virtuální +0 20 7 +4 +3 +3 +4 +3 −1 +2 +2 +2 −1 +2
Mlčtrs Zavlk +0 21 7 +4 +2 +2 +3 +1 +1 +2 +2 +2 +1 +3
Plňbrk Rozblesk +0 18 6 +4 +2 +3 +3 +3 −1 +2 +2 +2 +1 +2
Plňklk Provlk +0 20 7 +3 +3 +3 +4 +2 +2 +2 +2 +1 −1 +2
Plňstrž Rozvřes Virtuální +0 19 6 +4 +2 +2 +3 +2 +1 +2 +2 +1 +1 +3
Pojďklk Nadhrot +0 20 7 +3 +3 +2 +4 +3 −2 +2 +2 +2 +1 +3
Pojďlaň Prokrev +0 20 7 +3 +2 +3 +4 +2 +1 +2 +2 +2 −1 +3
Pojďplk Nadbok +0 20 7 +4 +2 +2 +3 +1 +1 +2 +2 +2 +1 +3
Řiďlaň Prokraj Virtuální +0 18 7 +4 +3 +3 +4 +1 −1 +2 +3 +2 −1 +3
Řiďlaň Zaplot +0 19 6 +3 +3 +3 +4 +2 +1 +2 +3 +1 −1 +2
Řiďmrk Jenkrk +0 18 6 +3 +2 +2 +3 +2 +2 +2 +3 +2 −1 +3
Řiďmrk Nakřen +0 19 6 +4 +3 +2 +4 +1 −1 +2 +3 +2 +1 +2
Roďdar Podbok +0 18 6 +4 +3 +2 +3 +2 +1 +2 +2 +2 −1 +3
Roďmls Předdřez Virtuální +0 19 7 +4 +3 +3 +3 +2 +1 +2 +3 +1 −1 +2
Skryjhrom Rozlok Virtuální +0 19 6 +3 +2 +2 +3 +2 +1 +2 +2 +3 +1 +2
Skryjkrok Rozdřeň Virtuální +0 18 7 +4 +2 +2 +4 +2 +1 +2 +3 +1 −1 +3
Sleťdar Jakvlk +0 20 7 +3 +2 +2 +3 +2 +1 +2 +2 +2 +1 +3
Sleťtrs Prohod +0 19 6 +4 +2 +2 +4 +3 −1 +2 +3 +2 −1 +3
Stiňstrž Provlk +0 18 6 +3 +3 +3 +4 +3 −1 +2 +3 +2 −1 +2
Strčmls Nabrod +0 20 7 +4 +3 +2 +3 +1 −1 +2 +3 +2 +1 +3
Sviňchrt Jendrozd Virtuální +0 19 7 +4 +2 +3 +3 +3 −1 +2 +2 +2 +1 +2
Sviňdrk Rozdrozd Virtuální +0 19 7 +3 +3 +3 +3 +1 −1 +2 +3 +3 +1 +2
Sviňsmrt Skrzkrk Virtuální +0 19 6 +4 +3 +3 +3 +2 +1 +2 +2 +2 −1 +2
Trčdrn Přeskrk +0 20 7 +3 +2 +2 +4 +1 +1 +2 +2 +2 +1 +3
Trčfrk Předlok +0 20 7 +3 +3 +3 +4 +2 −2 +2 +3 +1 +1 +3
Trčkyj Nadkrev Virtuální +0 20 6 +3 +3 +2 +4 +3 −1 +2 +2 +1 +1 +3
Trčsrp Podkřen +0 19 6 +4 +3 +3 +3 +3 −1 +2 +3 +1 −1 +3
Veďdar Zavřes Virtuální +0 21 6 +3 +2 +3 +4 +2 −1 +2 +3 +2 +1 +2
Veďhrst Předtmu Virtuální +0 18 7 +3 +2 +3 +3 +2 +1 +2 +2 +1 +1 +3
Vleťdrk Prokraj +0 19 6 +4 +3 +3 +3 +1 +1 +2 +3 +2 −1 +2
Vleťmls Zakroj +0 19 6 +3 +3 +3 +4 +2 −2 +2 +2 +2 +1 +3
Vleťtrs Poddřez +0 19 6 +4 +3 +3 +4 +1 +1 +2 +2 +2 −1 +2
Vlňdar Jakbrod +0 18 6 +4 +3 +3 +3 +2 +1 +2 +2 +2 −1 +2
Vlňsrp Podhrot +0 19 6 +3 +3 +3 +3 +3 +1 +2 +2 +2 −1 +2
Vražchrt Předkřen Virtuální +0 21 7 +3 +2 +3 +3 +3 −1 +2 +2 +2 +1 +3
Vraždar Podloď +0 19 6 +4 +2 +2 +3 +3 +1 +2 +3 +1 −1 +3
Vrňfrk Provřes +0 19 6 +3 +2 +2 +4 +2 −1 +2 +3 +2 +1 +3
Vrňhrst Jenkřen Virtuální +0 19 7 +3 +3 +2 +4 +1 +1 +2 +2 +2 +1 +2
Vrťmrk Prohrot +0 19 6 +3 +2 +2 +3 +2 +1 +2 +3 +2 +1 +2
Vrťvrz Podbok +0 20 7 +4 +3 +3 +4 +2 −2 +2 +2 +2 +1 +2
Zagg Gitstab +0 19 6 +3 +3 +3 +3 +1 +1 +2 +2 +3 −1 +3
Zhrňchrt Jenkraj Virtuální +0 19 6 +3 +2 +2 +4 +3 −1 +2 +3 +3 −1 +3
Zhyňdar Zakraj +0 19 6 +3 +3 +2 +3 +3 −1 +2 +2 +2 +1 +3
Zhyňlaň Nadplot +0 19 6 +4 +3 +2 +4 +3 −1 +2 +2 +2 −1 +3
Zhyňtrs Zalok +0 20 7 +3 +3 +2 +4 +3 −1 +2 +2 +2 +1 +2
Brňdrn Nadbrod −1 18 6 +4 +3 +3 +4 +1 −1 +2 +2 +2 −1 +3
Brňklk Nakrk −1 20 7 +3 +2 +2 +3 +2 −1 +2 +3 +2 +1 +3
Chraňchrt Přesstesk Virtuální −1 20 7 +3 +2 +2 +4 +1 −1 +2 +3 +2 +1 +3
Chraňkyj Podhvozd Virtuální −1 18 7 +3 +2 +2 +4 +3 −2 +2 +2 +3 +1 +2
Chrňchrt Naplot −1 20 7 +3 +3 +2 +3 +2 −1 +2 +3 +2 +1 +2
Cvrnkfrk Jakdlaň Virtuální −1 18 7 +4 +2 +2 +4 +3 −1 +2 +3 +2 −1 +2
Cvrnkhrom Rozrok Virtuální −1 19 6 +3 +2 +2 +4 +3 −1 +2 +3 +1 +1 +2
Dejlaň Přeskrk −1 18 6 +4 +3 +3 +3 +3 −1 +2 +2 +2 −1 +2
Dejsmrt Rozhod −1 20 7 +4 +2 +2 +3 +3 −1 +2 +2 +2 +1 +2
Drbfrk Jakkrk −1 19 6 +3 +2 +2 +4 +2 +1 +2 +3 +1 −1 +3
Drbhrst Podplot −1 18 6 +4 +2 +2 +4 +2 −1 +2 +2 +1 +1 +3
Drbklk Nadřez −1 19 6 +4 +2 +2 +3 +3 −1 +2 +3 +2 −1 +3
Drbklk Roztmu Virtuální −1 20 6 +3 +3 +3 +3 +2 −1 +2 +3 +2 −1 +3
Drbvrz Předplot −1 20 7 +3 +2 +2 +4 +2 −1 +2 +2 +2 +1 +3
Hoďbrk Jenhod −1 21 7 +3 +2 +2 +4 +2 +2 +2 +3 +1 −1 +2
Hoďplk Protmu −1 18 6 +3 +3 +3 +3 +2 −2 +2 +3 +2 +1 +2
Hoďsrk Předvlk −1 20 7 +4 +2 +2 +4 +2 −1 +2 +2 +2 +1 +2
Hoďsrk Proloď −1 20 7 +3 +2 +2 +3 +3 −1 +2 +3 +2 +1 +2
Hoďsrst Natmu −1 21 7 +3 +3 +3 +4 +2 −2 +2 +3 +1 +1 +2
Hrňbrk Jakhvozd Virtuální −1 20 7 +4 +2 +2 +3 +1 +1 +2 +2 +3 −1 +3
Hrňbrk Nakřik Virtuální −1 19 6 +3 +2 +2 +4 +3 −1 +2 +3 +2 −1 +3
Hrňchrsť Podlok −1 19 6 +4 +2 +2 +3 +1 +1 +2 +3 +2 −1 +3
Hrňmrk Nadbok Virtuální −1 19 7 +4 +2 +3 +3 +3 −1 +2 +3 +2 −1 +2
Hroťbřich Probrod Virtuální −1 19 6 +3 +2 +2 +3 +3 +2 +2 +3 +1 −1 +2
Hroťfrk Prokřik −1 19 6 +3 +2 +2 +3 +3 −1 +2 +3 +2 +1 +2
Krňtrn Podrok −1 20 7 +3 +2 +2 +3 +2 −1 +2 +3 +3 +1 +2
Mlčklk Jakbok −1 20 7 +3 +3 +2 +3 +2 −1 +2 +2 +2 +1 +3
Mlčtrn Přeskraj −1 18 6 +3 +2 +2 +3 +3 −1 +2 +3 +2 +1 +2
Plňdrn Probrod −1 20 7 +4 +2 +3 +3 +2 −1 +2 +2 +2 +1 +2
Plňplk Nadlesk −1 21 7 +4 +3 +2 +4 +3 −1 +2 +2 +1 −1 +3
Plňtrs Rozhrot −1 21 7 +3 +3 +2 +4 +2 −1 +2 +3 +1 +1 +2
Pojďzlost Rozplot Virtuální −1 18 7 +4 +2 +2 +4 +1 −1 +2 +2 +2 +1 +3
Raňsrst Rozbrod −1 20 7 +3 +2 +2 +3 +1 +1 +2 +3 +2 +1 +2
Řiďdrk Namost −1 18 6 +4 +2 +2 +4 +1 +1 +2 +2 +2 −1 +3
Řiďstrž Zavlk −1 19 6 +4 +2 +2 +4 +3 −1 +2 +2 +1 +1 +2
Řiďtrn Rozrok −1 19 6 +4 +3 +3 +4 +1 −1 +2 +3 +1 −1 +3
Roďdrn Prorok −1 20 7 +3 +3 +2 +4 +1 −1 +2 +3 +2 +1 +2
Roďkrok Nadlok Virtuální −1 18 7 +4 +2 +2 +4 +2 −2 +2 +2 +2 +1 +3
Roďtrn Nastřed −1 19 6 +4 +2 +3 +4 +2 −1 +2 +3 +1 −1 +3
Skočdrn Rozplot Virtuální −1 21 7 +4 +2 +3 +4 +1 −1 +2 +3 +1 +1 +2
Skryjplk Prodřez Virtuální −1 20 6 +4 +2 +3 +3 +3 −2 +2 +3 +3 −1 +2
Sleťdar Předrok −1 21 7 +3 +2 +2 +4 +2 −1 +2 +3 +2 +1 +2
Sleťkyj Předkrk Virtuální −1 19 7 +4 +2 +3 +4 +1 +1 +2 +2 +1 −1 +3
Sleťsrp Nadlok −1 21 7 +3 +3 +3 +3 +2 +1 +2 +2 +2 −1 +2
Stiňhrom Naloď −1 21 7 +4 +2 +2 +4 +3 −1 +2 +3 +2 −1 +2
Trčbřich Rozstesk Virtuální −1 19 7 +3 +2 +3 +4 +1 −2 +2 +3 +2 +1 +3
Trčsrp Rozkroj −1 20 7 +3 +3 +2 +3 +2 +1 +2 +2 +3 −1 +2
Veďfrk Přeslok Virtuální −1 20 7 +3 +2 +2 +3 +2 −1 +2 +3 +2 +1 +3
Veďmrk Přeshod Virtuální −1 19 7 +3 +3 +2 +4 +2 −1 +2 +2 +2 +1 +2
Vleťkrok Zadřez Virtuální −1 20 7 +3 +2 +3 +4 +2 −1 +2 +3 +2 −1 +3
Vleťmrk Navlk −1 19 6 +4 +2 +2 +3 +3 −1 +2 +3 +3 −1 +2
Vlňchrt Jakbok −1 18 6 +4 +3 +3 +3 +3 −1 +2 +2 +1 −1 +3
Vlňtrs Zadlaň −1 20 7 +4 +2 +3 +3 +2 +1 +2 +2 +2 −1 +2
Vražlaň Prohod −1 19 6 +3 +3 +3 +3 +2 −1 +2 +2 +2 +1 +2
Vražstrž Nakrk −1 21 7 +4 +3 +3 +4 +2 −2 +2 +2 +2 −1 +3
Zbijdrk Nalok −1 20 7 +3 +3 +3 +3 +2 −2 +2 +2 +2 +1 +3
Zbijhrst Nadstřed Virtuální −1 19 7 +4 +2 +2 +4 +2 +2 +2 +2 +1 −1 +2
Zbijplk Prokřen −1 19 6 +4 +2 +2 +3 +1 +1 +2 +2 +3 −1 +3
Zhrňtrn Naloď −1 20 7 +4 +3 +2 +4 +2 −2 +2 +2 +2 +1 +2
Zhyňkyj Jenkrk −1 19 6 +4 +2 +2 +4 +3 −1 +2 +3 +1 −1 +3
Zhyňprst Zakroj −1 20 7 +3 +2 +3 +4 +3 −1 +2 +3 +2 −1 +2
Zvlňšnek Zahvozd Virtuální −1 20 6 +4 +2 +2 +3 +3 +1 +2 +2 +2 −1 +2
Zvlňsrp Jenloď Virtuální −1 18 6 +3 +3 +2 +3 +2 +1 +2 +2 +2 −1 +3
Brňfrk Předlok −2 19 6 +3 +3 +2 +3 +1 +1 +2 +2 +2 −1 +3
Brňtrn Rozdlaň −2 21 7 +4 +2 +2 +4 +1 −1 +2 +2 +2 +1 +2
Brňtrs Rozrok −2 20 7 +3 +3 +2 +3 +2 −1 +2 +2 +3 −1 +3
Chraňbrk Nalesk Virtuální −2 19 7 +4 +2 +3 +4 +3 −1 +2 +2 +1 −1 +2
Chraňchrt Nadvřes Virtuální −2 20 7 +4 +2 +2 +4 +3 −1 +2 +2 +2 −1 +2
Chraňmrk Rozkroj Virtuální −2 19 6 +3 +2 +2 +4 +1 +2 +2 +2 +2 −1 +2
Drbdrk Naddlaň −2 18 6 +3 +3 +2 +3 +3 −1 +2 +3 +1 −1 +3
Drbmls Předhod −2 19 6 +3 +3 +2 +4 +1 −1 +2 +2 +3 −1 +3
Drbtrn Předkřen Virtuální −2 18 6 +3 +2 +2 +4 +3 −1 +2 +2 +2 −1 +3
Držhrst Jentmu −2 20 7 +3 +2 +2 +4 +1 −1 +2 +2 +3 +1 +2
Držsrk Prohod −2 20 7 +3 +3 +2 +3 +2 −1 +2 +3 +3 −1 +2
Hleďlaň Přeskroj −2 19 6 +3 +2 +3 +3 +1 +1 +2 +3 +2 −1 +2
Hleďtrn Jendlaň −2 19 6 +4 +2 +2 +3 +3 −1 +2 +2 +2 −1 +3
Hoďlaň Prostřed −2 19 6 +3 +3 +3 +3 +2 −2 +2 +3 +3 −1 +2
Hoďtrs Nastřed −2 20 7 +3 +3 +2 +3 +3 +1 +2 +2 +1 −1 +2
Hrňsrk Jenlesk −2 19 6 +4 +3 +3 +3 +1 −2 +2 +3 +2 −1 +3
Hroťklk Skrzdřeň Virtuální −2 20 7 +3 +2 +2 +3 +1 +1 +2 +2 +2 +1 +2
Krňlaň Nadlok −2 19 6 +3 +2 +3 +4 +2 −1 +2 +2 +2 −1 +3
Krňsrp Jenblesk Virtuální −2 19 7 +3 +2 +3 +4 +1 −2 +2 +2 +2 +1 +3
Krňsrst Jenkrk Virtuální −2 20 6 +3 +2 +3 +3 +3 −1 +2 +2 +2 −1 +3
Mlčprst Zavřes −2 20 7 +3 +3 +2 +4 +2 −1 +2 +3 +2 −1 +2
Nechťbrk Jakstřed Virtuální −2 19 6 +4 +2 +3 +4 +1 −1 +2 +2 +2 −1 +3
Nechťfrk Jenkraj Virtuální −2 20 6 +4 +2 +3 +4 +1 −1 +2 +2 +3 −1 +2
Plňdar Prokroj Virtuální −2 19 6 +3 +2 +2 +3 +2 +1 +2 +2 +2 −1 +3
Plňdrk Poddlaň −2 21 7 +3 +2 +2 +4 +2 −2 +2 +3 +2 +1 +2
Plňplk Zahvozd −2 19 6 +4 +2 +3 +4 +2 −1 +2 +3 +1 −1 +2
Plňsrk Nakraj Virtuální −2 21 7 +3 +2 +3 +3 +2 −2 +2 +3 +2 +1 +2
Plňsrp Podkroj −2 21 7 +3 +3 +2 +3 +3 −1 +2 +3 +2 −1 +2
Pojďdrozd Nadhrot Virtuální −2 21 6 +4 +3 +3 +3 +2 −2 +2 +3 +2 −1 +2
Pojďtrn Skrzkrk Virtuální −2 19 7 +4 +3 +3 +3 +1 −1 +2 +2 +2 −1 +3
Raňšnek Nakraj −2 19 6 +3 +3 +2 +4 +3 −1 +2 +2 +2 −1 +2
Řiďkrok Jenlok Virtuální −2 19 6 +3 +3 +3 +3 +1 −2 +2 +2 +2 +1 +3
Řiďkyj Jendřez −2 19 6 +4 +2 +2 +3 +2 −1 +2 +3 +2 −1 +3
Roďkyj Naloď Virtuální −2 19 6 +3 +2 +2 +3 +2 −1 +2 +3 +2 +1 +2
Roďsmrt Zavlk −2 21 7 +3 +3 +3 +3 +1 +1 +2 +2 +2 −1 +2
Skočchrt Jakvlk Virtuální −2 18 6 +3 +3 +3 +4 +2 −1 +2 +2 +2 −1 +2
Skryjhrst Zastisk Virtuální −2 20 6 +3 +2 +2 +4 +1 −2 +2 +3 +2 +1 +3
Skryjsrst Skrzstesk Virtuální −2 18 6 +3 +2 +2 +3 +3 −1 +2 +3 +2 −1 +3
Sleťdar Navřes −2 19 6 +4 +3 +2 +3 +1 +1 +2 +3 +1 −1 +2
Sleťsrst Nalesk −2 19 6 +3 +2 +3 +3 +2 −2 +2 +3 +3 −1 +3
Strčplk Jenloď −2 19 6 +3 +3 +2 +3 +1 −1 +2 +2 +2 +1 +3
Sviňhrst Jenvlk −2 21 7 +4 +3 +3 +3 +2 −1 +2 +2 +2 −1 +2
Veďlaň Předloď Virtuální −2 18 6 +3 +2 +2 +3 +1 +1 +2 +3 +1 +1 +2
Veďstrž Zavřes −2 19 6 +4 +2 +2 +4 +2 −1 +2 +2 +1 +1 +2
Veďzlost Nadblesk Virtuální −2 19 6 +3 +2 +3 +3 +2 −1 +2 +3 +2 −1 +3
Vleťklk Podbrod Virtuální −2 19 7 +3 +3 +2 +4 +1 +1 +2 +2 +2 −1 +2
Vleťstrž Rozkřen Virtuální −2 18 6 +4 +2 +3 +3 +2 +1 +2 +2 +1 −1 +2
Vlňprst Přeslok −2 20 7 +3 +3 +3 +4 +2 −2 +2 +2 +2 −1 +3
Vlňvrz Podkrev Virtuální −2 21 7 +3 +2 +2 +3 +1 +1 +2 +2 +3 −1 +3
Vlňvrz Proplot −2 20 7 +4 +2 +3 +3 +2 −1 +2 +3 +2 −1 +2
Vražsrk Podvlk −2 21 7 +3 +2 +3 +4 +1 −1 +2 +2 +2 +1 +2
Vrťchrsť Prokraj Virtuální −2 20 7 +3 +2 +2 +3 +2 −1 +2 +3 +1 +1 +3
Yibroth Alloypunk Virtuální −2 20 6 +4 +3 +2 +4 +2 −1 +2 +2 +2 −1 +2
Zbijdrozd Rozhrot Virtuální −2 19 6 +3 +3 +2 +4 +1 +1 +2 +2 +1 −1 +3
Zbijplk Probok Virtuální −2 19 6 +3 +2 +3 +4 +1 −1 +2 +3 +1 +1 +2
Zhrňbrk Nakraj Virtuální −2 21 6 +4 +2 +2 +4 +1 −1 +2 +2 +2 +1 +2
Zhrňchrsť Nahrot Virtuální −2 21 6 +4 +2 +3 +3 +3 −1 +2 +2 +1 −1 +3
Zhrňklk Nadkrk −2 21 7 +3 +3 +2 +3 +2 +1 +2 +3 +1 −1 +2
Zhrňkyj Zamost Virtuální −2 21 6 +3 +2 +2 +3 +2 +1 +2 +2 +2 −1 +3
Zhyňchrt Probok Virtuální −2 18 7 +4 +2 +2 +3 +2 −1 +2 +2 +2 +1 +2
Zhyňkyj Zabrod −2 18 6 +3 +3 +3 +3 +3 −2 +2 +3 +1 −1 +3
Zhyňsrst Nabok Virtuální −2 20 7 +3 +2 +2 +3 +3 −1 +2 +2 +2 +1 +2
Zvlňchrsť Přesvlk Virtuální −2 20 7 +3 +2 +2 +4 +2 −1 +2 +3 +2 −1 +3
Zvlňdar Rozkrk −2 21 7 +4 +2 +2 +3 +2 −2 +2 +2 +3 +1 +2
Zvlňsrk Rozrok Virtuální −2 18 7 +4 +2 +3 +4 +1 −2 +2 +2 +1 +1 +3
Chrňdrk Přesmost Virtuální −3 19 7 +3 +3 +3 +4 +2 −1 +2 +2 +1 −1 +2
Čtvrťhrst Zalok −3 21 7 +4 +2 +2 +4 +1 −1 +2 +2 +2 −1 +3
Cvrnkhrst Jaklesk −3 20 7 +4 +2 +2 +3 +2 −1 +2 +2 +2 −1 +3
Dejbrk Skrzkroj Virtuální −3 19 7 +4 +3 +2 +3 +2 −2 +2 +2 +2 −1 +3
Dejlaň Jaktmu −3 19 6 +3 +2 +2 +3 +2 +1 +2 +2 +1 −1 +3
Dejsrk Předtmu Virtuální −3 19 6 +4 +2 +3 +4 +1 −1 +2 +2 +1 −1 +3
Hleďtrn Nadlesk −3 19 6 +4 +2 +2 +3 +2 −2 +2 +2 +1 +1 +3
Hoďmrk Prohod −3 19 6 +4 +2 +3 +3 +1 −1 +2 +2 +2 −1 +3
Hroťsrk Prorok −3 19 6 +3 +2 +2 +4 +2 −2 +2 +3 +2 −1 +3
Mlčdrk Nakraj Virtuální −3 20 6 +4 +3 +2 +3 +1 −1 +2 +2 +2 −1 +3
Nechťtrs Předkraj Virtuální −3 18 6 +4 +2 +2 +3 +2 −1 +2 +2 +2 −1 +3
Plňtrn Nadrozd Virtuální −3 21 6 +3 +2 +3 +3 +2 +1 +2 +2 +1 −1 +2
Raňdrozd Problesk Virtuální −3 18 7 +3 +3 +2 +3 +2 −1 +2 +3 +2 −1 +2
Raňsmrt Rozstesk Virtuální −3 19 7 +3 +2 +3 +3 +2 −1 +2 +2 +2 −1 +3
Řiďfrk Předvlk Virtuální −3 20 6 +4 +3 +3 +3 +2 −1 +2 +2 +1 −1 +2
Řiďsrk Zadlaň −3 20 7 +3 +2 +3 +3 +1 −1 +2 +2 +3 −1 +3
Roďklk Poddlaň −3 19 6 +4 +2 +2 +4 +2 −1 +2 +2 +2 −1 +2
Roďlaň Rozplot −3 20 7 +3 +3 +3 +3 +1 −1 +2 +2 +1 +1 +2
Roďplk Namost −3 21 7 +3 +3 +2 +3 +2 −2 +2 +2 +3 −1 +3
Sleťsrk Nakroj −3 19 6 +3 +3 +2 +4 +1 −1 +2 +2 +2 −1 +3
Stiňdrn Skrzlesk Virtuální −3 20 6 +3 +2 +3 +3 +2 −2 +2 +2 +1 +1 +3
Strčfrk Nakřik −3 19 6 +4 +2 +2 +4 +1 −1 +2 +3 +1 −1 +3
Sviňtrn Zatmu −3 18 6 +4 +3 +3 +3 +3 −2 +2 +2 +1 −1 +2
Tong Katoll −3 19 6 +3 +2 +2 +3 +1 −1 +2 +2 +2 +1 +3
Trčkyj Natmu −3 19 6 +4 +3 +2 +3 +2 −2 +2 +2 +2 −1 +3
Trčplk Naloď −3 19 6 +3 +3 +3 +3 +1 −1 +2 +3 +1 −1 +3
Veďdrn Nadbok Virtuální −3 20 7 +3 +3 +2 +3 +2 −1 +2 +2 +2 −1 +3
Veďhrst Jakdřeň Virtuální −3 20 7 +4 +2 +2 +4 +1 −1 +2 +2 +2 −1 +3
Vlňchrsť Předdrozd Virtuální −3 20 6 +4 +2 +3 +3 +2 −1 +2 +2 +2 −1 +2
Vražfrk Nastisk Virtuální −3 20 7 +3 +2 +2 +3 +1 −2 +2 +3 +2 +1 +3
Vrňsrk Předhod Virtuální −3 18 7 +3 +2 +3 +4 +3 −2 +2 +2 +2 −1 +2
Zhyňtrn Provlk −3 19 6 +3 +3 +2 +3 +2 −2 +2 +2 +3 −1 +3
Zvlňbřich Nabok Virtuální −3 20 6 +4 +3 +2 +3 +2 −1 +2 +2 +1 −1 +3
Brňkrok Zaplot −4 19 6 +4 +2 +2 +3 +2 −2 +2 +2 +2 −1 +3
Chraňlaň Nabok −4 20 7 +3 +3 +2 +3 +2 −1 +2 +2 +2 −1 +2
Drždrk Rozbok −4 21 7 +4 +2 +2 +4 +1 −2 +2 +3 +2 −1 +2
Hoďchrt Nadhod −4 20 7 +3 +2 +3 +4 +1 −1 +2 +2 +2 −1 +2
Raňdrn Roztmu Virtuální −4 18 7 +3 +2 +3 +4 +1 −1 +2 +2 +2 −1 +2
Raňsrk Jakloď −4 19 6 +3 +2 +2 +3 +1 −1 +2 +3 +2 −1 +3
Roďsrst Nadrok −4 21 7 +3 +3 +3 +3 +1 −1 +2 +2 +1 −1 +3
Skočsmrt Poddřez Virtuální −4 21 6 +3 +2 +3 +4 +1 −2 +2 +2 +3 −1 +2
Stiňplk Jenkřen −4 19 6 +3 +2 +2 +3 +2 −1 +2 +3 +2 −1 +2
Stiňstrž Podkřen Virtuální −4 21 7 +3 +3 +2 +4 +1 −2 +2 +2 +3 −1 +2
Vraždrn Nahod −4 20 7 +3 +3 +2 +3 +2 −2 +2 +3 +2 −1 +2
Vrňklk Nadřeň −4 21 7 +3 +3 +2 +3 +2 −1 +2 +2 +1 −1 +3
Vrťklk Předstisk Virtuální −4 19 6 +3 +2 +2 +4 +3 −1 +2 +2 +1 −1 +2
Zvlňplk Skrzlok −4 20 7 +3 +2 +2 +4 +1 −1 +2 +3 +2 −1 +2
Držmls Zadřez −5 19 6 +3 +2 +3 +4 +2 −2 +2 +2 +1 −1 +2
Držmrk Provřes Virtuální −5 20 7 +3 +2 +2 +3 +1 −2 +2 +2 +3 −1 +3
Plňsrk Rozstisk Virtuální −5 21 6 +3 +2 +3 +3 +1 −2 +2 +2 +2 −1 +3
Řiďmls Podlok −5 19 6 +3 +2 +3 +3 +2 −1 +2 +2 +1 −1 +2
Skryjtrn Zahrot −5 20 7 +3 +2 +2 +3 +2 −2 +2 +3 +1 −1 +3
Stiňfrk Prodlaň −5 18 6 +3 +3 +3 +3 +2 −2 +2 +2 +1 −1 +2
Vrňplk Předkroj −5 19 6 +3 +2 +3 +3 +1 −2 +2 +3 +1 −1 +3
Vrňsrp Nadtmu −5 19 6 +3 +2 +2 +3 +1 −1 +2 +2 +3 −1 +2
Stiňtrn Prorok −6 18 6 +4 +2 +2 +3 +1 −1 +2 +2 +1 −1 +2
Sviňplk Jendlaň Virtuální −6 20 6 +3 +2 +3 +3 +1 −1 +2 +2 +1 −1 +2
Raňdar Naddřez −7 21 7 +3 +2 +2 +3 +2 −2 +2 +2 +1 −1 +2