Nasupený sup

Nasupený sup
Name ± HP Team HP
 
Fí Masozob +6 23 8 +4 +0 +5 +2 +2 +4 +0 +3 +4 +4 +3
Ró Nohyťal Virtuální +6 22 8 +4 −1 +5 +3 +3 +4 +0 +2 +4 +4 +3
Rú Prackyzras +6 22 7 +4 +0 +5 +2 +3 +4 +0 +3 +4 +3 +3
Grá Šlachysněd +5 22 7 +3 +0 +5 +3 +3 +4 +0 +3 +4 +3 +2
Grú Svalyspolk +5 23 8 +4 +0 +5 +3 +2 +4 −1 +3 +4 +4 +2
Krá Broukyzlam Virtuální +5 21 8 +4 +0 +5 +3 +3 +3 −1 +2 +4 +4 +3
Krú Ledvizob +5 22 7 +3 −1 +5 +3 +3 +4 +0 +2 +4 +4 +3
Pó Ušivar +5 22 7 +4 −1 +5 +2 +3 +4 −1 +3 +4 +4 +3
Pú Masolam Virtuální +5 23 8 +4 −1 +4 +3 +3 +4 +0 +3 +4 +3 +3
Pú Rucezpras +5 22 7 +4 +0 +5 +3 +2 +3 −1 +3 +4 +4 +3
Rró Mrtvoshlt Virtuální +5 21 7 +4 −2 +5 +3 +3 +4 +0 +3 +4 +4 +2
Fí Vlasopij +4 23 8 +4 +0 +5 +2 +2 +4 −1 +3 +4 +4 +2
Grá Chlupylam +4 21 7 +3 +0 +5 +2 +3 +4 +0 +2 +4 +4 +2
Há Prackyťal Virtuální +4 21 7 +3 +0 +4 +3 +3 +4 +0 +2 +3 +4 +3
Hrá Svalyzdech +4 22 7 +4 +0 +4 +2 +3 +4 −1 +3 +4 +3 +3
Huá Svalybij +4 22 7 +4 +0 +5 +3 +3 +3 −1 +1 +4 +4 +3
Huí Hlenyspal +4 22 7 +3 −1 +5 +3 +3 +4 +0 +3 +4 +4 +1
Huí Rucezdech +4 22 7 +4 −1 +5 +3 +3 +4 +0 +3 +4 +3 +1
Hví Očishlt +4 23 8 +4 −1 +5 +3 +2 +4 +0 +3 +4 +4 +1
Ká Hlenysťal +4 22 7 +4 −1 +5 +3 +3 +4 −2 +2 +4 +4 +3
Krá Mrtvoškrť +4 22 7 +4 −1 +5 +3 +3 +4 +0 +3 +4 +3 +1
Krá Ušibij +4 21 7 +4 +0 +5 +3 +3 +3 +0 +2 +3 +4 +2
Kró Ušitoč +4 22 7 +4 −1 +4 +3 +3 +4 +0 +2 +4 +4 +2
Krrá Krkoškrť +4 22 7 +3 −1 +5 +3 +3 +4 −1 +3 +4 +3 +3
Krrá Pazourškrť +4 22 7 +4 +0 +5 +2 +3 +4 +0 +3 +3 +2 +3
Krró Ledvivzal +4 22 7 +4 −1 +5 +3 +3 +4 −1 +2 +3 +4 +3
Krú Žílynor +4 23 8 +3 +0 +5 +3 +3 +4 +0 +2 +4 +4 +1
Kšá Očiškrť +4 22 7 +4 −1 +5 +3 +3 +4 +0 +3 +4 +2 +2
Rá Vlasozlam +4 22 7 +4 −1 +4 +2 +3 +4 −1 +3 +4 +4 +3
Rhá Špekypal +4 23 8 +4 −1 +5 +2 +3 +4 −2 +3 +4 +4 +3
Ró Hnátyvar +4 22 7 +4 −1 +4 +3 +3 +4 +0 +2 +4 +4 +2
Ró Nohyškvar Virtuální +4 23 8 +4 +0 +4 +3 +3 +3 −1 +2 +4 +4 +3
Rró Šlachybij +4 21 7 +4 +0 +5 +2 +3 +4 −1 +3 +3 +4 +2
Rrú Rucezras +4 23 8 +3 +0 +5 +2 +3 +3 −1 +3 +4 +4 +3
Rú Šlachyťal +4 22 7 +4 −1 +5 +2 +3 +3 +0 +3 +3 +4 +3
Fuá Játronič +3 21 7 +4 +0 +4 +3 +2 +4 −1 +3 +3 +4 +2
Fuá Ledvivar +3 21 7 +3 +0 +4 +3 +3 +4 +0 +2 +4 +3 +2
Fuá Očibij +3 23 8 +4 +0 +5 +3 +2 +4 −1 +2 +4 +3 +2
Fú Svalyškrť +3 23 8 +3 +0 +5 +2 +3 +4 +0 +2 +3 +3 +3
Grá Kloubyzpras +3 22 7 +4 +0 +4 +3 +3 +3 +0 +2 +3 +3 +3
Grá Zubozdech +3 22 7 +3 +0 +5 +2 +3 +4 +0 +3 +3 +3 +2
Há Masozlom +3 21 7 +3 −1 +5 +3 +3 +3 +0 +2 +4 +4 +2
Hrá Očiškrť +3 22 7 +3 +0 +5 +3 +2 +4 +0 +3 +4 +3 +1
Hrá Zobonor +3 22 7 +4 +0 +4 +3 +2 +4 −1 +3 +3 +4 +2
Huí Okotrh +3 22 7 +4 −1 +5 +2 +2 +4 −1 +3 +4 +3 +3
Hú Nehtypij +3 21 7 +4 +0 +5 +3 +2 +4 +0 +2 +4 +2 +2
Hú Šlachyzdech +3 22 7 +4 +0 +5 +3 +2 +4 −1 +2 +4 +4 +1
Ká Hnátystřel +3 23 8 +4 −2 +5 +2 +3 +4 +0 +2 +4 +4 +2
Ká Mozkyzlom +3 23 8 +4 −1 +4 +3 +3 +3 +0 +3 +4 +4 +1
Ká Ušitoč +3 22 7 +4 −1 +4 +3 +2 +4 +0 +2 +4 +3 +3
Krá Ledviškvar +3 23 8 +3 −1 +5 +3 +3 +3 +0 +3 +4 +3 +2
Kró Hnátytoč +3 23 8 +3 −1 +5 +3 +2 +4 +0 +2 +4 +4 +2
Kró Hrobyzras +3 22 7 +4 −1 +4 +3 +3 +3 +0 +2 +4 +3 +3
Kró Krkotrč Virtuální +3 21 7 +4 −1 +5 +3 +3 +4 −1 +3 +4 +2 +2
Krrá Hlenyvar +3 21 7 +3 +0 +5 +2 +2 +3 +0 +2 +4 +4 +3
Krrá Játrozob +3 23 8 +3 −2 +5 +3 +3 +4 +0 +2 +4 +3 +3
Krrá Masospolk +3 21 7 +3 −1 +5 +2 +3 +3 +0 +3 +3 +4 +3
Krrá Svalyzmas +3 21 7 +4 −1 +5 +3 +2 +4 +0 +3 +3 +4 +1
Krrá Zubodrť +3 22 7 +3 −1 +5 +3 +2 +4 −1 +3 +4 +4 +2
Krró Kostizras +3 21 7 +4 −1 +5 +2 +2 +3 +0 +3 +4 +3 +3
Krró Ušizdech +3 23 8 +3 +0 +5 +3 +3 +4 −1 +2 +4 +4 +1
Krró Žílynič +3 22 7 +3 +0 +5 +3 +3 +4 −1 +2 +3 +4 +2
Krró Zuboťal +3 22 7 +3 +0 +5 +3 +3 +3 +0 +2 +4 +3 +2
Krú Chlupytrh Virtuální +3 22 8 +4 +0 +5 +2 +3 +4 +0 +1 +3 +3 +3
Krú Mozkytoč +3 22 7 +4 +0 +4 +3 +3 +4 −1 +2 +3 +3 +3
Krú Mrtvotrč +3 23 8 +4 −1 +5 +3 +3 +4 −2 +3 +3 +3 +3
Krú Šlachyzdech +3 22 7 +3 −1 +5 +3 +3 +4 −1 +2 +4 +4 +2
Krú Žílypal +3 22 7 +4 +0 +5 +2 +3 +4 −1 +2 +4 +3 +2
Muá Prackypij +3 22 7 +4 −1 +5 +3 +2 +4 +0 +3 +4 +3 +1
Pó Pazourspolk +3 22 7 +4 −1 +5 +3 +3 +4 −1 +2 +4 +3 +2
Pú Mozkylam +3 21 7 +3 −1 +5 +3 +3 +4 +0 +1 +4 +4 +2
Pú Šlachyzob +3 21 7 +4 +0 +5 +2 +3 +3 −1 +2 +4 +4 +2
Rá Krvenor +3 21 7 +3 −2 +5 +3 +3 +4 −1 +2 +4 +4 +3
Rá Svalybij +3 22 7 +3 +0 +5 +2 +3 +4 −1 +2 +3 +4 +3
Rhá Svalyzmas +3 23 8 +4 −1 +5 +2 +3 +3 +0 +3 +4 +3 +2
Ró Broukysněd Virtuální +3 22 7 +3 −1 +5 +3 +2 +4 +0 +3 +4 +2 +3
Rró Kloubytrč Virtuální +3 22 7 +3 −1 +5 +3 +3 +4 −1 +2 +4 +3 +3
Rrú Nehtyškrť +3 21 7 +4 −1 +5 +3 +3 +4 −1 +2 +3 +3 +3
Rrú Nitropij +3 21 7 +4 +0 +5 +3 +2 +4 −1 +2 +4 +4 +1
Rrú Zobopal +3 22 7 +4 +0 +5 +2 +2 +4 +0 +2 +4 +2 +3
Rrú Zubospal +3 22 7 +3 +0 +5 +2 +2 +3 +0 +3 +4 +3 +3
Rú Očinor +3 22 7 +4 +0 +5 +2 +3 +4 −1 +2 +4 +4 +1
Rú Žílyzob +3 21 7 +3 +0 +5 +3 +3 +3 −1 +3 +4 +4 +1
Rú Zobozmas +3 21 7 +4 −1 +5 +3 +2 +3 +0 +2 +4 +3 +3
Rzá Játrozlom +3 22 7 +4 −2 +4 +2 +3 +4 −1 +3 +4 +4 +3
Zó Očizras +3 22 7 +3 +0 +4 +3 +3 +4 +0 +2 +3 +4 +2
Fí Prackyvzal +2 22 7 +4 −2 +5 +3 +3 +3 +0 +3 +3 +3 +2
Fí Řasyškvar +2 22 7 +3 +0 +5 +2 +2 +4 −1 +3 +4 +3 +2
Fí Žílypal +2 22 7 +3 +0 +4 +3 +2 +4 −1 +2 +3 +4 +3
Fí Zubonor +2 23 8 +4 +0 +4 +2 +2 +3 +0 +2 +3 +4 +3
Fuá Pazourstřel +2 22 7 +3 −1 +4 +3 +3 +4 +0 +3 +3 +2 +3
Fuá Zobosťal +2 22 7 +4 +0 +4 +2 +2 +3 −1 +3 +4 +3 +3
Fú Pazourchlamst +2 22 7 +4 +0 +4 +3 +3 +4 +0 +1 +3 +2 +3
Fú Špekypij +2 22 7 +4 −1 +5 +2 +3 +3 +0 +3 +3 +2 +3
Grá Řasyzmas +2 22 7 +4 +0 +5 +3 +2 +4 −1 +2 +3 +3 +2
Grú Mrtvoťal +2 22 7 +4 −1 +4 +3 +3 +4 −1 +2 +4 +3 +2
Grú Pazourshlt Virtuální +2 21 7 +3 +0 +4 +2 +3 +3 +0 +3 +4 +3 +2
Grú Rucetrč +2 21 7 +4 −1 +5 +3 +2 +3 +0 +2 +4 +3 +2
Grú Zobotrh +2 23 8 +4 +0 +4 +3 +3 +3 −1 +2 +4 +3 +2
Há Ledvizdech +2 21 7 +4 −1 +5 +2 +3 +4 −1 +1 +4 +4 +2
Há Okonič +2 21 7 +4 +0 +5 +2 +2 +4 +0 +2 +4 +2 +2
Há Vlasodrť +2 23 8 +4 −1 +4 +3 +3 +4 +0 +1 +4 +3 +2
Hrá Krkostřel +2 21 7 +4 −1 +4 +3 +3 +4 −1 +3 +3 +3 +2
Hrá Šlachystřel Virtuální +2 22 7 +3 +0 +5 +2 +2 +4 +0 +2 +4 +3 +2
Huá Nohysťal +2 22 7 +4 −1 +5 +2 +3 +3 +0 +2 +4 +3 +2
Hú Hrobyshlt +2 22 7 +4 −1 +5 +3 +3 +3 +0 +2 +3 +3 +2
Huí Hrobyvar +2 21 7 +3 −1 +5 +2 +3 +4 −1 +2 +4 +4 +2
Huí Hrobyzdech +2 21 7 +3 −1 +4 +3 +2 +4 +0 +3 +3 +3 +3
Huí Očishlt +2 23 8 +3 −1 +5 +2 +2 +4 −1 +2 +4 +4 +3
Huí Svalystřel +2 21 7 +4 −1 +4 +2 +3 +3 −1 +3 +3 +4 +3
Huí Zobospal +2 21 7 +4 +0 +5 +3 +2 +4 −1 +2 +4 +2 +2
Hú Kostihlt Virtuální +2 23 8 +4 −1 +4 +3 +3 +4 −2 +2 +4 +3 +3
Hú Krkozob +2 23 8 +4 −1 +5 +3 +2 +4 −1 +2 +4 +4 +1
Hú Masotrh +2 22 7 +3 +0 +5 +3 +2 +3 +0 +2 +4 +3 +2
Hví Mrtvozob +2 21 7 +3 −1 +5 +2 +3 +3 −1 +2 +4 +4 +3
Hví Zubotrč +2 23 8 +3 +0 +4 +3 +2 +3 −1 +3 +4 +3 +3
Hví Zubozpras +2 22 7 +4 +0 +5 +3 +2 +3 +0 +1 +4 +4 +1
Ká Masotrč +2 22 7 +3 +0 +5 +2 +3 +4 −1 +2 +4 +3 +2
Krá Hnátynič +2 21 7 +3 +0 +5 +2 +2 +4 +0 +3 +3 +3 +2
Krá Mozkymel +2 23 8 +4 −2 +5 +3 +2 +4 +0 +2 +4 +3 +2
Krá Zobosněd +2 23 8 +3 +0 +5 +3 +3 +4 −1 +1 +4 +3 +2
Kró Broukytrč +2 23 8 +4 −1 +5 +3 +3 +4 −1 +2 +4 +3 +1
Kró Očinor +2 22 7 +4 −1 +4 +3 +3 +4 −1 +3 +3 +3 +2
Kró Žílytrh +2 21 7 +3 −1 +5 +2 +3 +4 −1 +3 +3 +3 +3
Krrá Nohysťal +2 21 7 +4 −1 +5 +3 +3 +3 −1 +2 +4 +3 +2
Krró Nitrozdech +2 23 8 +4 −1 +4 +3 +2 +4 +0 +2 +4 +3 +2
Krró Pazourvzal +2 21 7 +3 +0 +5 +3 +3 +4 +0 +3 +3 +2 +1
Krró Šlachyspal +2 21 7 +3 −2 +5 +2 +3 +4 +0 +3 +3 +4 +2
Krú Ledvizlom +2 22 7 +4 −2 +5 +2 +3 +4 −1 +3 +4 +3 +2
Krú Nehtyzlam +2 23 8 +4 −1 +5 +3 +2 +4 +0 +2 +3 +3 +2
Krú Špekyškvar +2 22 7 +4 +0 +4 +2 +2 +4 +0 +2 +3 +3 +3
Krú Špekysťal Virtuální +2 22 8 +3 +0 +5 +3 +3 +3 +0 +2 +4 +2 +2
Kšá Šlachyspal +2 22 7 +4 +0 +5 +2 +2 +3 −2 +3 +4 +3 +3
Muá Mrtvomel Virtuální +2 23 8 +4 −2 +5 +3 +3 +3 −1 +3 +4 +2 +3
Pó Hnátyzlom +2 23 8 +4 −1 +4 +3 +3 +4 −1 +2 +4 +4 +1
Pó Nitroťal +2 23 8 +4 −1 +4 +2 +3 +3 +0 +2 +3 +4 +3
Pó Vlasodrť Virtuální +2 22 7 +4 −1 +5 +2 +2 +4 +0 +2 +3 +4 +2
Pú Kloubyzmas +2 22 7 +4 +0 +4 +2 +2 +4 +0 +2 +4 +3 +2
Pú Ledviškrť +2 23 8 +3 −1 +5 +3 +3 +4 −2 +2 +3 +4 +3
Rá Nohyzdech +2 22 7 +3 −1 +5 +3 +3 +3 +0 +2 +3 +3 +3
Rá Zubodrť +2 22 7 +3 +0 +4 +2 +2 +3 +0 +3 +4 +4 +2
Rá Zubozob +2 23 8 +4 −1 +4 +3 +3 +4 −1 +2 +3 +4 +2
Rhá Hnátymel +2 22 7 +3 −1 +4 +3 +3 +4 +0 +2 +3 +3 +3
Rhá Rucezlom +2 22 7 +4 −1 +4 +3 +3 +4 −1 +1 +4 +4 +2
Ró Mrtvospolk Virtuální +2 21 7 +3 −1 +5 +3 +3 +4 −1 +2 +4 +4 +1
Rrá Krkolam +2 21 7 +3 +0 +4 +2 +3 +4 −1 +2 +4 +3 +3
Rrá Krvevar +2 21 7 +3 −1 +5 +3 +2 +4 −1 +2 +4 +3 +3
Rrá Nohypal +2 21 7 +4 −1 +4 +3 +3 +3 +0 +1 +4 +3 +3
Rrá Nohypij +2 23 8 +4 −1 +5 +2 +3 +4 −1 +2 +4 +3 +2
Rrá Prackysněd +2 22 7 +4 −2 +5 +3 +3 +4 −1 +1 +4 +3 +3
Rrá Svalyvzal +2 22 7 +4 +0 +4 +2 +3 +3 −1 +3 +3 +3 +3
Rró Prackyzmas +2 23 8 +3 +0 +5 +2 +2 +3 +0 +1 +4 +4 +3
Rró Řasypal +2 22 7 +3 +0 +4 +3 +2 +4 −1 +3 +4 +3 +2
Rró Rucepal +2 21 7 +3 −1 +5 +2 +3 +4 +0 +1 +4 +3 +3
Rrú Játrosťal +2 22 7 +4 −2 +5 +3 +3 +4 +0 +1 +4 +3 +2
Rrú Nehtybij +2 23 8 +3 −2 +4 +3 +3 +3 −1 +3 +4 +4 +3
Rrú Pazourpij +2 22 7 +4 −1 +5 +3 +2 +4 −1 +2 +4 +3 +2
Rú Nohyzmas +2 22 7 +4 −1 +5 +3 +3 +4 −1 +1 +4 +3 +2
Rzá Mozkynor +2 23 8 +4 −1 +4 +3 +3 +4 −2 +3 +3 +3 +3
Zó Chlupyvar +2 23 8 +4 −2 +5 +2 +2 +4 +0 +2 +4 +3 +3
Zó Hrobypij +2 22 7 +4 −1 +4 +3 +3 +4 +0 +2 +3 +2 +3
Zó Mozkysťal +2 23 8 +4 +0 +5 +2 +2 +4 −1 +3 +3 +4 +1
Zó Nitroťal +2 21 7 +3 −1 +4 +3 +3 +4 +0 +3 +4 +2 +2
Zó Nohychlamst +2 22 7 +3 +0 +5 +3 +3 +3 −1 +2 +3 +3 +3
Zó Šlachyzob +2 21 7 +4 +0 +4 +2 +3 +3 +0 +2 +4 +3 +2
Zó Svalyshlt Virtuální +2 23 8 +4 −1 +5 +3 +2 +4 −1 +2 +3 +3 +3
Zó Žílyzras Virtuální +2 22 7 +4 −2 +5 +3 +3 +4 −2 +3 +4 +4 +1
Fí Hrobylam Virtuální +1 23 7 +3 +0 +5 +2 +3 +4 −2 +3 +4 +2 +2
Fí Ušitoč +1 22 7 +3 −2 +5 +3 +3 +4 −1 +2 +3 +3 +3
Fuá Kostinor Virtuální +1 21 8 +4 −1 +5 +3 +2 +3 −1 +2 +4 +3 +2
Fuá Ledvilam +1 23 8 +4 −1 +5 +3 +3 +3 −1 +1 +4 +4 +1
Fuá Řasyzdech Virtuální +1 22 8 +3 −2 +4 +3 +3 +3 −1 +2 +4 +4 +3
Fú Broukyzras Virtuální +1 21 7 +3 +0 +4 +2 +2 +3 −2 +3 +4 +4 +3
Fú Masobij +1 22 7 +4 −1 +4 +2 +2 +4 +0 +3 +3 +2 +3
Fú Nitropij +1 23 8 +3 −2 +5 +3 +2 +4 +0 +2 +4 +3 +2
Fú Nitroškrť +1 21 7 +4 +0 +4 +3 +3 +4 −1 +2 +3 +2 +2
Fú Okovzal +1 23 8 +4 −1 +4 +2 +3 +3 −1 +3 +3 +3 +3
Fú Pazourdrť +1 22 7 +4 −1 +4 +2 +2 +4 −1 +3 +3 +4 +2
Grá Ledvinič +1 22 7 +4 −1 +5 +2 +2 +4 +0 +2 +4 +3 +1
Grá Vlasopal +1 22 7 +4 −1 +4 +3 +3 +4 +0 +1 +3 +3 +2
Grá Vlasoškrť Virtuální +1 23 7 +3 +0 +4 +3 +2 +3 +0 +1 +3 +4 +3
Grá Žílyzlom Virtuální +1 22 7 +4 +0 +4 +2 +2 +4 +0 +3 +3 +3 +1
Grú Broukypij Virtuální +1 22 8 +4 −1 +4 +3 +3 +4 −2 +1 +4 +3 +3
Há Chlupyspolk +1 22 7 +4 −1 +4 +3 +3 +4 +0 +1 +3 +4 +1
Há Ledvimel Virtuální +1 22 8 +4 −1 +4 +3 +2 +4 −2 +3 +4 +3 +2
Há Nohyzpras +1 22 7 +4 −1 +4 +2 +2 +4 −1 +3 +4 +3 +2
Há Očitoč +1 21 7 +4 −1 +4 +3 +2 +4 +0 +1 +4 +3 +2
Há Okobij +1 23 8 +3 −1 +4 +3 +2 +3 +0 +2 +4 +4 +2
Há Zubotrč +1 22 7 +4 −1 +5 +3 +3 +4 −1 +2 +3 +3 +1
Hrá Mozkyzpras +1 22 7 +4 −1 +5 +2 +2 +4 −1 +1 +4 +4 +2
Huá Ledvizras +1 21 7 +4 +0 +4 +2 +2 +4 −1 +3 +3 +3 +2
Huá Masonič +1 21 7 +3 −1 +4 +2 +3 +3 +0 +2 +4 +4 +2
Huá Očitrh +1 21 7 +4 +0 +5 +3 +2 +3 −1 +3 +3 +2 +2
Hú Hnátytrh +1 22 7 +3 −1 +5 +3 +3 +3 −1 +2 +4 +2 +3
Hú Hnátyzras +1 23 8 +4 −1 +5 +3 +2 +3 +0 +1 +4 +2 +3
Huí Kloubypal +1 22 7 +4 −1 +4 +3 +3 +3 −2 +2 +4 +4 +2
Huí Krkonor +1 21 7 +4 −2 +4 +2 +2 +4 +0 +3 +4 +3 +2
Huí Svalyzras +1 21 7 +4 −2 +4 +3 +3 +3 −1 +3 +4 +3 +2
Hú Nitrohlt Virtuální +1 22 8 +4 −1 +5 +3 +3 +3 −1 +2 +4 +3 +1
Hú Vlasovzal Virtuální +1 21 8 +3 −1 +4 +2 +3 +3 +0 +2 +4 +4 +2
Hví Svalyťal +1 21 7 +4 −1 +5 +2 +3 +4 −1 +1 +3 +3 +3
Hví Zubozob +1 22 7 +4 −2 +5 +3 +2 +3 +0 +3 +4 +3 +1
Ká Játrozob Virtuální +1 22 7 +4 −1 +4 +3 +2 +4 +0 +3 +3 +3 +1
Ká Krvemel +1 22 7 +3 +0 +5 +2 +2 +4 +0 +2 +4 +3 +1
Ká Nohyťal +1 23 8 +4 −1 +5 +2 +3 +4 −1 +2 +3 +3 +2
Ká Zobotrh +1 23 8 +3 +0 +4 +3 +3 +3 −1 +2 +4 +3 +2
Krá Játrotoč Virtuální +1 22 8 +4 −1 +4 +2 +3 +3 +0 +2 +4 +3 +2
Krá Krkozlam +1 23 8 +4 −1 +4 +3 +2 +4 −1 +1 +4 +3 +3
Krá Mrtvonič +1 22 7 +3 −2 +5 +3 +3 +4 +0 +2 +3 +3 +2
Krá Nohyťal +1 23 8 +4 −1 +4 +2 +3 +3 −1 +3 +3 +3 +3
Krá Špekypal +1 23 8 +3 −2 +4 +3 +3 +4 −1 +2 +4 +4 +2
Kró Mrtvonor +1 23 8 +3 −2 +5 +3 +3 +3 +0 +3 +4 +2 +2
Kró Vlasozpras +1 22 7 +3 −1 +5 +2 +2 +3 −1 +3 +4 +4 +2
Kró Zubozpras +1 21 7 +4 −1 +5 +2 +3 +3 +0 +3 +4 +2 +1
Krrá Krkonič +1 22 7 +3 +0 +4 +3 +2 +3 +0 +3 +3 +3 +2
Krrá Masochlamst +1 23 8 +3 +0 +4 +3 +3 +4 +0 +2 +3 +2 +2
Krrá Řasydrť +1 23 8 +3 +0 +4 +2 +3 +3 +0 +2 +4 +3 +2
Krró Hlenyspolk +1 23 8 +3 −1 +4 +3 +3 +3 +0 +3 +3 +3 +2
Krró Játronič Virtuální +1 22 7 +4 −2 +4 +2 +2 +4 −1 +2 +4 +4 +3
Krró Mozkydrť Virtuální +1 22 8 +3 −2 +5 +3 +3 +4 +0 +2 +4 +3 +1
Krró Nehtylam +1 23 8 +4 +0 +4 +3 +3 +4 −2 +2 +3 +3 +2
Krró Vlasonič +1 22 7 +4 −1 +5 +3 +2 +4 −2 +2 +3 +3 +3
Krró Vlasonič Virtuální +1 22 8 +3 +0 +5 +3 +3 +4 −2 +2 +4 +2 +2
Krú Hnátyzob +1 22 7 +3 −2 +5 +2 +3 +4 −1 +3 +4 +3 +2
Krú Mrtvoškrť +1 22 7 +4 +0 +4 +2 +2 +4 −1 +2 +4 +4 +1
Kšá Hlenytrč +1 22 7 +4 −1 +4 +3 +2 +4 −1 +3 +3 +4 +1
Kšá Mozkyzras +1 21 7 +4 +0 +4 +2 +2 +4 −1 +1 +4 +3 +3
Kšá Nohyhlt +1 22 7 +3 −1 +5 +2 +3 +4 +0 +1 +3 +3 +3
Kšá Vlasolam +1 22 7 +4 +0 +4 +3 +2 +4 −1 +3 +3 +3 +1
Kšá Zubosněd +1 23 8 +3 +0 +5 +3 +3 +3 −1 +1 +3 +3 +3
Muá Kostihlt +1 22 7 +4 −1 +5 +3 +3 +3 −1 +2 +3 +3 +2
Muá Ledvizras +1 22 7 +3 +0 +5 +3 +2 +4 −1 +2 +3 +3 +2
Muá Rucezmas +1 22 7 +4 +0 +4 +2 +2 +3 +0 +2 +3 +4 +2
Muá Svalyzmas Virtuální +1 22 8 +4 −1 +4 +3 +2 +4 +0 +2 +4 +2 +2
Pó Okospolk Virtuální +1 22 8 +4 +0 +5 +2 +3 +3 −2 +2 +4 +2 +3
Pó Řasyzlam Virtuální +1 21 7 +4 −1 +4 +2 +3 +4 +0 +1 +4 +3 +2
Pú Hnátyzlam Virtuální +1 22 7 +4 −2 +5 +2 +2 +4 +0 +2 +3 +4 +2
Pú Nehtyspolk +1 22 7 +4 +0 +4 +2 +2 +4 +0 +2 +4 +3 +1
Pú Ušipal +1 22 7 +3 −1 +5 +3 +3 +3 −2 +3 +3 +4 +2
Rá Hnátyškrť +1 23 8 +4 −2 +5 +2 +3 +3 −1 +3 +3 +4 +2
Rá Nitrovzal Virtuální +1 23 7 +3 −2 +5 +3 +3 +4 +0 +2 +4 +3 +1
Rá Okonor +1 23 8 +3 −2 +5 +3 +3 +3 −2 +2 +4 +4 +3
Rá Pazourpal +1 23 8 +3 +0 +5 +3 +2 +4 −2 +2 +4 +3 +2
Rá Svalyvzal +1 21 7 +4 −2 +5 +2 +2 +3 −1 +3 +4 +4 +2
Rhá Broukysněd +1 22 7 +4 +0 +5 +2 +3 +3 +0 +2 +3 +3 +1
Rhá Hlenyhlt +1 22 7 +4 −2 +4 +3 +3 +4 +0 +1 +4 +3 +2
Rhá Krvenič +1 21 7 +3 −1 +5 +3 +3 +3 −2 +1 +4 +4 +3
Ró Hnátyzlom Virtuální +1 21 8 +4 −1 +4 +3 +3 +4 −1 +2 +3 +3 +2
Ró Nehtysťal +1 22 7 +4 +0 +4 +2 +2 +3 −2 +3 +4 +3 +3
Ró Svalyvar +1 22 7 +4 +0 +4 +3 +3 +4 −1 +1 +4 +2 +2
Ró Ušilam Virtuální +1 23 8 +4 +0 +5 +3 +3 +3 −2 +1 +3 +3 +3
Ró Zuboškvar +1 21 7 +4 −1 +5 +2 +3 +4 −1 +1 +4 +3 +2
Ró Zubotrh +1 21 7 +3 −1 +5 +3 +3 +3 −2 +2 +4 +4 +2
Rrá Játroškvar Virtuální +1 23 7 +4 −1 +4 +2 +3 +4 −1 +2 +4 +3 +2
Rrá Nohyzlom +1 22 7 +4 +0 +4 +3 +2 +4 −2 +3 +3 +3 +2
Rrá Očizob +1 21 7 +4 +0 +5 +3 +2 +4 −1 +1 +3 +3 +2
Rró Krveškvar +1 22 7 +3 +0 +5 +3 +2 +3 −1 +2 +4 +3 +2
Rró Nitrozlam +1 22 7 +4 +0 +4 +2 +2 +4 −1 +3 +3 +3 +2
Rró Okonič Virtuální +1 22 7 +4 −1 +5 +2 +3 +4 −2 +2 +3 +3 +3
Rró Ušizras +1 23 8 +4 −2 +5 +2 +2 +3 +0 +2 +4 +4 +2
Rrú Nehtytoč +1 21 7 +3 −2 +5 +2 +3 +3 +0 +1 +4 +4 +3
Rrú Okosněd +1 22 7 +4 −2 +5 +3 +3 +3 −2 +2 +3 +4 +3
Rrú Řasyzlam +1 23 8 +3 +0 +5 +2 +2 +4 +0 +3 +4 +2 +1
Rrú Ruceškrť +1 22 7 +3 −1 +5 +3 +3 +3 −1 +2 +3 +3 +3
Rrú Žílypal +1 22 7 +4 +0 +4 +2 +3 +4 −2 +1 +4 +4 +2
Rú Krvelam +1 21 7 +4 −1 +4 +2 +3 +4 +0 +3 +3 +2 +2
Rú Rucenor +1 21 7 +3 −2 +5 +3 +3 +4 −1 +2 +4 +3 +2
Rzá Chlupyvar Virtuální +1 23 8 +4 +0 +4 +3 +3 +3 +0 +1 +4 +2 +2
Rzá Hnátyshlt +1 22 7 +3 −1 +5 +3 +3 +3 −1 +3 +4 +2 +2
Rzá Hnátyspal +1 23 8 +3 −2 +5 +2 +3 +4 −1 +3 +3 +4 +2
Rzá Mrtvotrč +1 22 7 +4 −1 +5 +2 +2 +4 −1 +2 +4 +4 +1
Rzá Očivzal +1 21 7 +4 +0 +4 +3 +2 +3 +0 +2 +3 +3 +2
Rzá Ušitoč +1 22 7 +4 +0 +4 +2 +2 +3 +0 +2 +4 +3 +2
Rzá Žílyzob +1 22 7 +3 −2 +5 +3 +2 +4 −1 +2 +4 +4 +2
Zó Broukypij +1 21 7 +3 +0 +4 +3 +2 +4 −1 +2 +4 +3 +2
Zó Krkochlamst +1 22 7 +3 −1 +5 +2 +3 +4 −1 +3 +4 +2 +2
Zó Mrtvotrč +1 23 8 +4 +0 +4 +2 +2 +3 −1 +1 +4 +4 +3
Zó Zoboškvar +1 23 8 +3 −1 +5 +2 +2 +3 +0 +3 +3 +3 +3
Fí Špekyzras +0 22 7 +3 +0 +4 +3 +3 +3 −1 +2 +4 +2 +2
Fuá Broukybij +0 22 7 +4 −1 +4 +3 +2 +3 −1 +3 +3 +3 +2
Fuá Kostihlt +0 22 7 +3 +0 +4 +2 +3 +3 −1 +2 +4 +3 +2
Fuá Žílyvar Virtuální +0 21 8 +4 −1 +5 +2 +2 +3 −1 +2 +3 +4 +2
Grá Hrobyzras +0 22 7 +4 −2 +5 +3 +3 +3 −1 +2 +3 +3 +2
Grá Játroškvar +0 21 7 +3 −1 +4 +3 +3 +4 −1 +2 +3 +2 +3
Grá Kostilam Virtuální +0 22 7 +3 −2 +5 +3 +2 +3 −1 +3 +4 +3 +2
Grá Krkotoč +0 22 7 +4 +0 +4 +2 +2 +4 −1 +2 +3 +3 +2
Grá Okosťal +0 23 8 +3 −1 +4 +3 +2 +4 +0 +1 +3 +4 +2
Grú Hlenypal +0 22 7 +3 −1 +4 +2 +3 +4 −1 +2 +4 +3 +2
Grú Hnátystřel +0 22 7 +4 −2 +5 +3 +2 +4 −1 +1 +4 +2 +3
Grú Kostitrh Virtuální +0 22 7 +3 −1 +5 +3 +2 +3 −2 +2 +4 +3 +3
Grú Kostizras +0 22 7 +4 +0 +4 +3 +3 +4 −1 +2 +3 +2 +1
Grú Krkovzal +0 23 8 +3 −1 +4 +3 +3 +3 −1 +2 +4 +3 +2
Grú Krvedrť +0 22 7 +3 −1 +4 +3 +3 +4 −1 +2 +3 +3 +2
Grú Nohyzlam +0 23 8 +3 +0 +4 +2 +2 +3 −2 +3 +3 +4 +3
Grú Okodrť Virtuální +0 22 8 +3 +0 +4 +2 +2 +4 −2 +2 +3 +4 +3
Grú Pazourspolk Virtuální +0 21 8 +3 −1 +5 +3 +3 +4 −2 +2 +3 +4 +1
Grú Ušivzal Virtuální +0 22 8 +4 −1 +5 +3 +3 +4 −2 +2 +3 +3 +1
Há Hlenytrh Virtuální +0 21 7 +3 −2 +5 +3 +3 +3 −2 +2 +4 +4 +2
Há Krveťal +0 22 7 +4 −1 +4 +3 +3 +4 −1 +2 +4 +2 +1
Há Ledvinič +0 23 8 +4 −1 +5 +3 +2 +3 +0 +2 +3 +3 +1
Hrá Broukysněd +0 21 7 +4 −1 +4 +3 +2 +4 −1 +2 +3 +4 +1
Hrá Hlenyhlt +0 23 8 +4 +0 +5 +2 +2 +3 −1 +2 +3 +2 +3
Hrá Hlenysněd +0 23 8 +4 −1 +4 +3 +3 +4 −1 +2 +3 +3 +1
Hrá Játrochlamst +0 22 7 +4 −2 +5 +3 +2 +4 −2 +3 +3 +3 +2
Hrá Okonor +0 23 8 +4 −2 +5 +2 +3 +4 −2 +1 +4 +4 +2
Hrá Řasyzpras +0 21 7 +3 −2 +5 +2 +3 +4 −1 +1 +4 +4 +2
Hrá Rucesněd +0 22 7 +4 −1 +5 +3 +2 +3 −2 +2 +3 +3 +3
Hrá Ušipij +0 21 7 +3 −1 +4 +3 +3 +3 −1 +2 +4 +3 +2
Huá Prackystřel +0 21 7 +4 −1 +4 +3 +3 +3 −1 +2 +4 +3 +1
Huá Svalyspal Virtuální +0 22 8 +4 −1 +4 +3 +3 +3 +0 +2 +3 +2 +2
Huí Broukynor Virtuální +0 21 7 +3 +0 +5 +3 +3 +4 −2 +1 +4 +2 +2
Huí Chlupytrč Virtuální +0 23 8 +3 +0 +4 +2 +2 +4 −2 +2 +4 +4 +2
Hú Kostimel Virtuální +0 22 7 +4 +0 +4 +2 +2 +4 +0 +2 +4 +2 +1
Hú Krvesněd +0 22 7 +3 −1 +5 +3 +2 +3 −1 +1 +4 +4 +2
Hú Mrtvozlam +0 22 7 +3 +0 +4 +2 +3 +3 +0 +2 +3 +3 +2
Hú Okozlom +0 21 7 +3 −1 +4 +2 +3 +4 −2 +3 +4 +3 +2
Hú Řasypij +0 21 7 +4 −1 +4 +2 +2 +4 −1 +2 +3 +4 +2
Hú Zubochlamst +0 22 7 +3 −1 +5 +2 +3 +4 −1 +1 +4 +3 +2
Hví Hlenyhlt Virtuální +0 22 8 +3 −2 +5 +3 +2 +4 −1 +3 +3 +3 +2
Hví Hlenyzlam +0 21 7 +3 +0 +4 +3 +3 +3 −1 +2 +3 +3 +2
Hví Rucenor +0 21 7 +4 −2 +4 +3 +3 +3 −1 +2 +4 +3 +2
Hví Zobonič +0 21 7 +4 −2 +5 +2 +2 +3 +0 +2 +4 +3 +2
Ká Broukynič Virtuální +0 22 8 +4 +0 +5 +3 +2 +4 −2 +2 +3 +3 +1
Ká Nehtychlamst +0 22 7 +4 −1 +4 +2 +3 +3 +0 +1 +4 +3 +2
Ká Zoboťal +0 22 7 +3 −1 +5 +2 +3 +4 −1 +3 +3 +3 +1
Krá Masonič +0 23 8 +4 +0 +4 +3 +2 +4 −2 +3 +3 +2 +2
Kró Nitrozmas +0 23 8 +4 −1 +5 +2 +3 +4 −1 +1 +3 +3 +2
Kró Svalyzpras +0 23 8 +4 −1 +5 +2 +2 +3 −1 +3 +4 +2 +2
Krrá Nohyťal +0 21 7 +4 −1 +4 +2 +2 +3 −1 +1 +4 +4 +3
Krrá Pazourvar +0 21 7 +4 −1 +4 +3 +2 +4 −1 +2 +3 +3 +2
Krró Nitronič +0 22 7 +3 −1 +5 +2 +3 +3 −1 +1 +4 +4 +2
Krró Nohystřel +0 22 7 +4 −1 +5 +2 +2 +3 −1 +3 +3 +3 +2
Krró Ruceškrť +0 23 8 +4 −1 +4 +2 +2 +4 −1 +2 +4 +3 +2
Krú Broukyzlom +0 21 7 +3 +0 +4 +2 +3 +4 +0 +2 +3 +2 +2
Krú Hlenyshlt +0 23 8 +4 −1 +5 +2 +2 +4 −2 +3 +3 +2 +3
Krú Nitrostřel Virtuální +0 22 7 +3 −1 +5 +2 +2 +4 +0 +2 +4 +2 +2
Krú Prackyshlt +0 23 8 +4 −1 +5 +2 +2 +4 −1 +3 +3 +3 +1
Kšá Masopal +0 21 7 +3 −1 +5 +3 +3 +3 −1 +3 +3 +2 +2
Kšá Mozkyzob Virtuální +0 23 8 +4 −2 +4 +3 +2 +3 +0 +1 +3 +4 +3
Kšá Řasynor +0 23 8 +4 −1 +4 +3 +3 +4 −2 +1 +4 +3 +2
Muá Mozkyzdech +0 21 7 +3 −1 +5 +3 +2 +4 −2 +2 +4 +2 +3
Muá Nitrospal +0 23 8 +4 −2 +5 +2 +3 +3 −1 +1 +3 +4 +3
Muá Zubonor +0 22 7 +4 +0 +4 +3 +3 +4 −1 +1 +3 +2 +2
Pó Mozkyspolk +0 23 8 +4 +0 +4 +2 +3 +4 −2 +1 +3 +3 +3
Pó Řasysněd Virtuální +0 22 8 +3 −1 +4 +2 +3 +3 −1 +2 +4 +4 +2
Pó Rucelam +0 21 7 +4 −2 +4 +3 +3 +3 −1 +2 +4 +3 +2
Pó Ušitrč Virtuální +0 21 8 +4 +0 +4 +2 +3 +3 −1 +2 +3 +3 +2
Pú Chlupyzlam +0 22 7 +4 −1 +4 +3 +3 +3 −2 +3 +4 +2 +2
Pú Vlasomel +0 23 8 +4 −1 +4 +3 +2 +4 −1 +2 +3 +3 +2
Pú Zobotoč +0 23 8 +3 +0 +4 +2 +2 +4 −2 +3 +4 +3 +2
Rá Hnátynor +0 22 7 +4 −1 +4 +2 +3 +4 −1 +2 +3 +3 +2
Rá Krvelam +0 23 8 +4 −1 +5 +2 +3 +3 −1 +2 +3 +3 +2
Rá Mozkytoč +0 22 7 +4 −1 +5 +2 +3 +3 −1 +3 +3 +3 +1
Rá Žílyzob +0 22 7 +4 +0 +4 +2 +3 +3 +0 +1 +4 +2 +2
Rhá Okoškvar +0 22 7 +4 −2 +4 +3 +2 +4 −1 +3 +3 +3 +2
Ró Hnátychlamst +0 23 8 +4 +0 +4 +2 +2 +3 −2 +2 +4 +3 +3
Ró Krvespolk +0 23 8 +4 −1 +5 +2 +3 +3 −2 +3 +4 +2 +2
Ró Mrtvozpras +0 21 7 +4 +0 +4 +3 +2 +3 −2 +1 +4 +4 +2
Rrá Broukychlamst Virtuální +0 22 7 +4 +0 +4 +3 +2 +3 +0 +2 +3 +2 +2
Rrá Nitroškrť Virtuální +0 22 7 +4 −1 +4 +3 +2 +3 −1 +2 +4 +3 +2
Rrá Ušistřel +0 22 7 +4 +0 +4 +2 +3 +3 −1 +1 +3 +3 +3
Rró Broukynor +0 22 7 +3 −2 +5 +3 +3 +3 +0 +1 +4 +3 +2
Rró Broukyzob +0 21 7 +4 −1 +4 +3 +2 +3 −1 +1 +3 +4 +3
Rró Pazournor +0 22 7 +4 −2 +4 +3 +3 +3 +0 +2 +4 +2 +2
Rró Svalyvar +0 22 7 +4 −2 +5 +3 +2 +4 −2 +2 +4 +3 +2
Rró Vlasosťal +0 22 7 +4 −2 +5 +2 +2 +4 −1 +1 +4 +3 +3
Rrú Kostispal +0 21 7 +3 −2 +5 +2 +2 +4 +0 +2 +4 +2 +3
Rrú Mozkyzdech +0 23 8 +4 −2 +4 +3 +3 +3 −1 +2 +4 +3 +2
Rrú Řasylam +0 23 8 +3 −1 +5 +2 +3 +3 −1 +2 +4 +3 +2
Rrú Špekyzras +0 22 7 +3 −2 +5 +2 +2 +4 +0 +2 +4 +3 +2
Rú Masodrť +0 22 7 +4 −1 +4 +2 +3 +3 −1 +2 +3 +4 +2
Rú Nitrotoč +0 21 7 +3 +0 +5 +2 +2 +3 +0 +2 +3 +2 +3
Rú Očizlom +0 23 8 +4 +0 +5 +2 +2 +3 +0 +2 +3 +3 +1
Rú Ušitrč +0 23 8 +4 −2 +5 +3 +3 +4 −1 +1 +4 +3 +1
Rzá Nitrosněd Virtuální +0 21 7 +4 +0 +4 +2 +3 +3 −1 +3 +4 +2 +1
Rzá Řasytrh +0 22 7 +4 −2 +4 +2 +3 +4 −1 +3 +4 +2 +2
Rzá Ruceškrť +0 23 8 +3 −1 +5 +3 +3 +3 −1 +1 +4 +3 +2
Rzá Ušibij +0 22 7 +4 −2 +5 +3 +2 +3 +0 +2 +4 +3 +1
Zó Broukyťal Virtuální +0 21 7 +3 −1 +4 +3 +2 +4 −2 +2 +4 +3 +3
Zó Nohypal +0 21 7 +4 −2 +5 +3 +3 +3 −1 +2 +4 +3 +1
Zó Nohyvar +0 21 7 +3 −1 +5 +2 +3 +3 −1 +2 +4 +3 +2
Zó Řasyvzal Virtuální +0 21 7 +3 +0 +4 +2 +3 +4 +0 +1 +3 +4 +1
Zó Ušizob +0 22 7 +3 −1 +4 +2 +2 +4 −1 +2 +4 +3 +3
Fí Hlenyspal Virtuální −1 22 8 +4 −1 +4 +3 +2 +3 −1 +2 +3 +2 +3
Fí Nehtyzmas Virtuální −1 22 7 +3 −1 +4 +2 +3 +3 +0 +2 +4 +2 +2
Fí Nitrochlamst Virtuální −1 22 7 +3 −1 +5 +3 +3 +4 −2 +1 +3 +3 +2
Fuá Řasytoč −1 22 7 +4 −1 +4 +2 +2 +4 +0 +1 +4 +2 +2
Fú Hrobytoč Virtuální −1 23 8 +4 −1 +4 +2 +2 +4 −1 +2 +3 +3 +2
Fú Játrotrč Virtuální −1 21 7 +3 −1 +4 +2 +2 +3 +0 +2 +4 +3 +2
Fú Nitrobij −1 21 7 +4 −2 +4 +2 +2 +4 +0 +3 +4 +2 +1
Fú Řasyškvar Virtuální −1 22 7 +3 −2 +5 +3 +2 +3 +0 +2 +3 +3 +2
Fú Vlasospolk −1 23 8 +4 +0 +4 +2 +3 +4 −1 +2 +3 +2 +1
Fú Žílyškvar Virtuální −1 23 8 +4 −1 +4 +3 +2 +3 −1 +1 +3 +3 +3
Grá Krkosťal −1 22 7 +3 −2 +5 +3 +3 +3 −2 +3 +3 +4 +1
Grá Okozdech −1 23 8 +3 −1 +4 +3 +3 +3 −1 +2 +4 +3 +1
Grá Zoboťal −1 22 7 +4 −2 +5 +2 +2 +4 −2 +2 +4 +4 +1
Grú Broukyvar −1 22 7 +3 −1 +4 +3 +2 +4 +0 +1 +4 +2 +2
Grú Kloubyzlom Virtuální −1 22 8 +3 −1 +5 +2 +2 +3 −1 +1 +4 +4 +2
Grú Nohyzlom Virtuální −1 21 7 +4 −1 +4 +3 +2 +3 −1 +2 +3 +3 +2
Há Očizob −1 23 8 +4 −2 +5 +2 +3 +4 −2 +3 +3 +3 +1
Há Prackyťal −1 22 7 +3 −1 +5 +2 +2 +3 −2 +3 +4 +3 +2
Há Řasytrh −1 22 7 +3 −2 +5 +3 +2 +3 −1 +3 +3 +3 +2
Hrá Hlenyshlt −1 23 8 +4 −1 +4 +3 +3 +3 −2 +1 +3 +3 +3
Hrá Kloubylam −1 22 7 +3 −1 +4 +2 +3 +4 −1 +2 +4 +2 +2
Hrá Mozkysněd −1 21 7 +3 −2 +4 +3 +2 +3 −1 +3 +4 +2 +3
Hrá Mrtvostřel −1 21 7 +4 +0 +5 +2 +3 +3 −2 +1 +3 +2 +3
Hrá Rucespal −1 23 8 +3 −1 +5 +2 +3 +3 −2 +2 +3 +4 +2
Huá Hrobyzlam −1 22 7 +4 −2 +5 +2 +2 +3 −1 +1 +3 +4 +3
Huá Játrozlom −1 22 7 +3 −1 +5 +3 +2 +4 −2 +2 +3 +3 +2
Huá Nehtyzlam −1 22 7 +3 +0 +4 +3 +2 +4 −1 +2 +4 +2 +1
Huá Řasyzdech −1 22 7 +3 −1 +5 +3 +2 +4 +0 +1 +3 +3 +1
Huá Ušipal −1 22 7 +3 −1 +5 +2 +3 +3 −1 +2 +3 +4 +1
Hú Hnátyzlom Virtuální −1 23 8 +4 +0 +4 +2 +2 +4 −2 +2 +3 +3 +2
Hú Hrobyzlam −1 21 7 +4 −2 +5 +3 +2 +3 −1 +2 +4 +3 +1
Huí Pazourzlom −1 21 7 +3 −1 +5 +3 +2 +4 −2 +3 +3 +3 +1
Hú Kostinič −1 22 7 +3 −2 +4 +2 +3 +3 +0 +3 +3 +4 +1
Hú Masospolk −1 22 7 +4 −2 +5 +3 +2 +3 −1 +2 +3 +3 +2
Hú Nehtyzlam −1 22 7 +4 −1 +5 +3 +3 +3 −1 +1 +3 +3 +1
Hú Vlasohlt −1 23 8 +4 +0 +4 +3 +2 +4 −2 +1 +3 +3 +2
Hví Hnátypal −1 23 8 +3 −1 +4 +3 +2 +3 +0 +1 +3 +3 +3
Hví Očichlamst −1 21 7 +4 −1 +4 +2 +3 +3 −2 +2 +4 +3 +2
Hví Pazourshlt −1 21 7 +4 −1 +4 +3 +3 +3 −1 +2 +3 +2 +2
Hví Šlachytrč Virtuální −1 22 8 +4 +0 +4 +2 +2 +4 −2 +1 +4 +3 +2
Hví Svalypal −1 22 7 +3 −1 +5 +3 +3 +3 −2 +2 +3 +4 +1
Ká Chlupyspal Virtuální −1 21 8 +3 −1 +4 +2 +3 +4 +0 +3 +3 +2 +1
Ká Nohyzob −1 23 8 +4 +0 +5 +2 +2 +3 −2 +2 +3 +2 +3
Ká Zubobij Virtuální −1 22 8 +4 −1 +4 +2 +3 +3 +0 +3 +3 +2 +1
Krá Ledvimel −1 22 7 +4 −1 +4 +3 +2 +4 −1 +2 +3 +2 +2
Krá Nehtyzob −1 22 7 +3 +0 +5 +3 +2 +3 −1 +2 +3 +2 +2
Krá Vlasozmas −1 23 8 +4 +0 +4 +3 +2 +3 −2 +1 +4 +4 +1
Kró Krvetrč −1 21 7 +4 −1 +4 +2 +3 +3 −1 +2 +4 +2 +2
Kró Žílyzlam −1 23 8 +4 +0 +4 +2 +2 +3 −2 +2 +4 +2 +3
Krrá Broukysněd −1 21 7 +4 −1 +4 +2 +2 +3 −2 +3 +3 +3 +3
Krrá Kloubybij −1 23 8 +3 −2 +4 +2 +3 +3 −1 +2 +4 +4 +2
Krrá Nohyshlt Virtuální −1 23 8 +3 −2 +5 +3 +2 +4 −2 +1 +4 +4 +2
Krrá Očistřel −1 21 7 +3 −1 +4 +3 +2 +4 −1 +2 +4 +3 +1
Krró Mozkyzlom −1 23 8 +3 −2 +4 +3 +3 +4 +0 +2 +3 +3 +1
Krró Pazourškrť −1 22 7 +3 +0 +4 +2 +2 +3 −1 +2 +3 +4 +2
Krró Svalyzmas Virtuální −1 22 8 +3 −2 +5 +3 +3 +3 −1 +3 +3 +3 +1
Krú Kostizob −1 22 7 +3 −1 +5 +3 +2 +4 −2 +2 +4 +2 +2
Krú Ledviťal Virtuální −1 21 7 +4 +0 +4 +2 +2 +3 −2 +2 +4 +3 +2
Kšá Hlenyzdech −1 21 7 +4 −1 +4 +3 +2 +3 −1 +2 +3 +3 +2
Kšá Nehtyvar −1 23 8 +3 +0 +5 +3 +2 +3 +0 +2 +3 +2 +1
Kšá Prackyzdech Virtuální −1 21 7 +4 −1 +4 +2 +3 +4 −2 +2 +3 +3 +2
Kšá Žílybij −1 22 7 +3 −1 +5 +2 +3 +3 −2 +1 +3 +4 +3
Muá Chlupyzmas Virtuální −1 22 7 +4 +0 +5 +2 +3 +3 −2 +1 +4 +3 +1
Muá Masotoč −1 22 7 +3 −1 +4 +3 +3 +3 −1 +3 +3 +2 +2
Muá Rucedrť Virtuální −1 22 7 +4 −1 +5 +2 +2 +3 −2 +2 +4 +2 +3
Muá Šlachynor −1 22 7 +3 +0 +5 +2 +2 +3 −1 +2 +3 +4 +1
Pó Chlupydrť −1 22 7 +4 −1 +4 +2 +3 +4 −1 +1 +3 +3 +2
Pó Játrosněd −1 22 7 +3 −2 +5 +3 +2 +4 +0 +1 +3 +3 +2
Pó Kloubyzdech −1 22 7 +3 +0 +4 +3 +3 +3 −2 +2 +4 +3 +1
Pó Krkozpras −1 23 8 +3 +0 +4 +2 +2 +4 −1 +1 +4 +3 +2
Pó Mozkyškvar Virtuální −1 21 8 +4 −2 +4 +2 +2 +3 +0 +2 +4 +4 +1
Pó Ušivzal −1 22 7 +4 +0 +4 +3 +2 +3 −1 +2 +3 +2 +2
Pú Krkozmas −1 22 7 +3 −1 +5 +3 +3 +4 −1 +1 +3 +3 +1
Rá Ledvitrč −1 22 7 +4 −1 +5 +3 +2 +4 −2 +2 +4 +2 +1
Rá Špekynič −1 22 7 +3 +0 +4 +3 +2 +3 −1 +2 +3 +2 +3
Rá Svalyzdech −1 21 7 +3 +0 +5 +2 +2 +4 −2 +3 +3 +3 +1
Rá Žílyvar Virtuální −1 21 7 +4 −1 +4 +2 +3 +4 −1 +1 +4 +2 +2
Rhá Ušisněd −1 21 7 +4 −2 +5 +2 +3 +4 −2 +2 +3 +4 +1
Ró Chlupysťal −1 22 7 +4 +0 +5 +2 +2 +4 −2 +2 +3 +3 +1
Ró Krkonor −1 22 7 +4 −1 +5 +2 +3 +3 −1 +2 +3 +2 +2
Rrá Hrobyzpras −1 22 7 +4 −2 +4 +2 +3 +4 −1 +2 +3 +2 +3
Rrá Kostizpras −1 21 7 +4 −1 +4 +2 +3 +4 −1 +2 +3 +2 +2
Rrá Krkolam Virtuální −1 22 7 +3 −1 +4 +2 +3 +4 −1 +2 +4 +2 +2
Rrá Okochlamst −1 22 7 +4 −1 +5 +3 +2 +4 −2 +1 +3 +3 +2
Rrá Vlasoškvar −1 22 7 +4 −1 +5 +2 +2 +4 −2 +2 +3 +3 +2
Rró Chlupyzdech −1 22 7 +4 −1 +4 +2 +2 +4 −2 +2 +3 +3 +3
Rró Okonič −1 22 7 +3 −2 +4 +2 +3 +4 −1 +3 +3 +3 +2
Rró Okosťal −1 22 7 +4 −1 +4 +2 +2 +4 −1 +2 +3 +3 +2
Rró Rucezlam −1 23 8 +3 −2 +4 +3 +3 +4 −1 +1 +3 +3 +3
Rrú Hnátynič −1 22 7 +3 −1 +5 +3 +2 +4 −2 +3 +3 +2 +2
Rrú Kostizlam −1 21 7 +3 −1 +5 +2 +3 +3 −2 +2 +4 +2 +3
Rrú Krvezmas −1 22 7 +4 −1 +5 +2 +2 +4 −2 +2 +3 +3 +2
Rrú Očiškrť −1 22 7 +3 +0 +4 +3 +2 +3 −1 +2 +3 +4 +1
Rrú Svalysněd −1 22 7 +3 −1 +5 +2 +3 +3 −2 +1 +4 +4 +2
Rrú Ušishlt −1 21 7 +3 −1 +4 +3 +3 +4 −1 +1 +3 +3 +2
Rrú Vlasopal Virtuální −1 22 7 +3 −1 +5 +3 +2 +3 +0 +2 +3 +3 +1
Rrú Žílysněd −1 21 7 +3 +0 +4 +2 +3 +3 −1 +2 +3 +3 +2
Rrú Žílyzlom −1 23 8 +4 −1 +4 +2 +3 +3 −1 +2 +3 +3 +2
Rú Hlenyzras −1 22 7 +3 −1 +4 +3 +2 +3 −1 +1 +3 +4 +3
Rú Hrobyvzal −1 21 7 +3 +0 +4 +3 +2 +4 +0 +1 +3 +2 +2
Rú Zobomel −1 21 7 +3 −1 +4 +2 +2 +4 −2 +2 +4 +3 +3
Rzá Ledvivar −1 21 7 +3 −1 +4 +3 +3 +3 +0 +2 +4 +2 +1
Rzá Pazourstřel −1 21 7 +3 −1 +4 +3 +2 +3 −1 +2 +4 +2 +3
Rzá Svalyvzal Virtuální −1 22 8 +3 −1 +5 +3 +2 +3 −1 +1 +4 +3 +2
Zó Hlenysťal −1 22 7 +4 −1 +5 +2 +2 +4 −1 +1 +4 +3 +1
Zó Hlenyzras −1 22 7 +4 −1 +4 +3 +3 +3 −1 +1 +4 +3 +1
Fí Pazourmel −2 23 8 +3 −1 +5 +2 +3 +3 −1 +1 +3 +3 +2
Fuá Ledvidrť −2 23 8 +4 −2 +5 +2 +2 +3 −1 +1 +4 +4 +1
Fuá Nohyškrť −2 22 7 +3 −1 +5 +2 +2 +4 −1 +2 +3 +3 +1
Fuá Očitrč −2 23 8 +4 −2 +4 +2 +2 +4 −1 +2 +4 +3 +1
Fú Broukyzras −2 22 7 +3 −2 +5 +2 +3 +3 −1 +1 +4 +3 +2
Fú Mrtvochlamst −2 21 7 +4 −1 +4 +2 +2 +4 −1 +1 +4 +2 +2
Fú Očizras −2 23 8 +3 −2 +5 +2 +2 +4 −1 +2 +3 +3 +2
Fú Špekymel −2 23 8 +3 +0 +5 +3 +2 +3 −1 +1 +4 +2 +1
Grá Kostisněd −2 21 7 +3 −1 +4 +2 +3 +4 −2 +1 +4 +3 +2
Grá Řasyzpras −2 22 7 +3 −1 +5 +3 +2 +3 −2 +2 +3 +3 +2
Grá Šlachytrh −2 22 7 +3 −2 +5 +3 +3 +4 −1 +1 +4 +2 +1
Grú Kostisněd Virtuální −2 22 7 +3 −2 +4 +2 +3 +4 −2 +3 +3 +4 +1
Grú Krvenič −2 22 7 +3 −1 +4 +3 +2 +3 −2 +2 +3 +4 +2
Grú Ledvivar −2 23 8 +3 −1 +5 +2 +2 +3 −1 +3 +3 +2 +2
Grú Svalyzdech −2 22 7 +4 −1 +5 +2 +2 +3 −1 +2 +3 +3 +1
Há Broukypal Virtuální −2 23 7 +3 −1 +5 +3 +3 +4 −2 +1 +3 +2 +2
Há Nohytrh Virtuální −2 22 7 +3 −1 +5 +3 +2 +4 −2 +1 +3 +3 +2
Hrá Krvehlt −2 22 7 +3 −1 +4 +3 +2 +3 −2 +2 +4 +4 +1
Hrá Okotoč −2 22 7 +4 −1 +4 +3 +2 +4 −2 +1 +4 +3 +1
Hrá Šlachyvar −2 21 7 +3 −1 +4 +2 +3 +4 −2 +1 +3 +4 +2
Hrá Šlachyzpras −2 23 8 +3 −2 +4 +3 +3 +3 −1 +1 +3 +4 +2
Hrá Zobolam Virtuální −2 22 8 +3 −2 +4 +2 +2 +4 −2 +2 +4 +3 +3
Huá Chlupyzmas −2 22 7 +4 −1 +5 +2 +2 +4 −1 +1 +3 +2 +2
Huá Krvenor −2 23 8 +3 +0 +5 +2 +2 +3 −2 +1 +4 +4 +1
Huá Nehtytoč −2 23 8 +4 −2 +4 +2 +3 +4 −1 +2 +3 +2 +2
Huá Ušibij Virtuální −2 22 7 +3 −1 +4 +2 +2 +3 −1 +2 +4 +3 +2
Huá Ušispolk −2 23 8 +4 +0 +4 +3 +2 +4 −2 +2 +3 +2 +1
Huá Žílypij −2 21 7 +3 +0 +4 +2 +3 +3 −1 +2 +4 +2 +1
Hú Broukysněd −2 22 7 +3 −2 +4 +3 +2 +4 −2 +2 +4 +2 +3
Huí Krvetrč −2 23 8 +3 +0 +4 +3 +2 +3 −1 +2 +3 +3 +1
Hú Nehtyspal −2 21 7 +3 −1 +5 +3 +2 +3 −2 +2 +4 +2 +2
Hú Nitroškrť Virtuální −2 21 7 +3 −1 +5 +3 +2 +3 −1 +2 +4 +2 +1
Hú Řasysněd −2 21 7 +3 −2 +5 +2 +2 +3 −1 +3 +3 +3 +2
Hú Ušichlamst −2 22 7 +4 −2 +5 +3 +3 +4 −1 +1 +3 +2 +1
Hví Mozkyškrť Virtuální −2 22 8 +3 −2 +4 +2 +3 +4 −1 +2 +3 +2 +3
Ká Krvespal Virtuální −2 21 7 +3 +0 +4 +2 +2 +3 −2 +1 +4 +4 +2
Ká Mozkyshlt −2 22 7 +4 −2 +5 +3 +2 +3 −1 +2 +3 +2 +2
Ká Nohyškvar Virtuální −2 22 7 +3 −2 +4 +3 +2 +4 −1 +1 +4 +2 +3
Krá Chlupyspolk −2 22 7 +4 −1 +4 +2 +2 +3 +0 +2 +3 +2 +2
Krá Kostispolk Virtuální −2 23 7 +4 −1 +4 +3 +3 +3 −1 +1 +3 +2 +2
Krá Očivar −2 22 7 +4 −1 +4 +2 +2 +3 −2 +2 +3 +3 +3
Kró Chlupyškrť −2 23 8 +4 −2 +4 +2 +2 +4 −2 +2 +3 +3 +3
Kró Hrobyzpras Virtuální −2 22 8 +4 −1 +5 +3 +3 +3 −2 +1 +3 +2 +2
Kró Ledvivzal Virtuální −2 22 8 +3 −2 +4 +2 +2 +3 −1 +3 +3 +3 +3
Krrá Vlasozlam −2 21 7 +4 −2 +4 +2 +3 +3 −1 +1 +3 +3 +3
Krró Špekymel −2 22 7 +4 −1 +5 +2 +3 +3 −1 +1 +3 +2 +2
Krró Žílynor −2 21 7 +3 −1 +4 +2 +3 +3 −1 +2 +3 +3 +2
Krró Zubomel −2 21 7 +4 +0 +4 +2 +3 +3 −2 +2 +4 +2 +1
Krú Krkoťal −2 22 7 +3 −1 +4 +2 +2 +3 +0 +2 +3 +3 +2
Krú Mrtvosťal Virtuální −2 23 7 +3 −1 +5 +2 +2 +4 −2 +3 +4 +2 +1
Krú Očivar −2 23 8 +3 −1 +4 +2 +3 +3 −1 +1 +3 +3 +3
Krú Pazourzras −2 21 7 +4 −1 +5 +2 +3 +3 −1 +2 +3 +2 +1
Krú Šlachyškvar −2 22 7 +3 −1 +4 +2 +2 +3 −1 +2 +4 +3 +2
Krú Svalyškvar Virtuální −2 22 7 +3 −1 +4 +3 +2 +4 −1 +1 +3 +4 +1
Kšá Broukybij −2 22 7 +4 −2 +4 +3 +2 +3 −1 +1 +4 +3 +2
Muá Hrobyhlt −2 21 7 +4 −2 +5 +2 +2 +3 −1 +2 +3 +3 +2
Muá Rucechlamst −2 23 8 +3 +0 +4 +2 +3 +3 −1 +1 +4 +3 +1
Muá Ušiťal −2 22 7 +3 +0 +4 +2 +3 +3 −2 +2 +4 +3 +1
Pó Ledvitoč −2 23 8 +3 −1 +4 +2 +2 +3 −1 +2 +4 +3 +2
Pó Šlachymel −2 22 7 +3 −1 +4 +2 +3 +3 −1 +2 +4 +2 +2
Pú Kloubymel Virtuální −2 21 7 +4 −1 +4 +2 +2 +3 −1 +3 +3 +3 +1
Pú Žílylam −2 23 8 +4 −2 +4 +2 +3 +3 −1 +2 +4 +3 +1
Rá Kloubylam −2 23 8 +4 −1 +5 +2 +2 +3 −2 +2 +4 +2 +2
Rá Kostimel Virtuální −2 22 8 +3 −2 +4 +2 +3 +4 −2 +3 +3 +3 +2
Rá Mozkysťal −2 21 7 +3 −1 +4 +3 +2 +3 −1 +2 +4 +2 +2
Rá Řasyhlt −2 23 8 +3 −1 +4 +2 +3 +3 −1 +2 +3 +4 +1
Rá Rucevar Virtuální −2 22 7 +3 +0 +4 +2 +3 +3 −1 +2 +3 +3 +1
Rhá Broukysťal −2 23 8 +3 +0 +5 +2 +2 +3 −2 +2 +3 +3 +2
Rhá Kostisťal Virtuální −2 21 8 +3 −1 +4 +3 +2 +3 −2 +3 +3 +3 +2
Rhá Řasypal −2 22 7 +3 −1 +4 +2 +2 +4 −2 +2 +4 +4 +1
Rhá Vlasovzal Virtuální −2 21 8 +4 −2 +4 +2 +3 +3 −2 +3 +3 +3 +2
Ró Hnátyzras Virtuální −2 22 8 +4 −1 +4 +2 +3 +3 −1 +1 +3 +4 +1
Ró Ledviškrť −2 22 7 +4 −2 +5 +2 +2 +4 −1 +1 +3 +4 +1
Ró Nohyzdech −2 21 7 +4 −2 +4 +3 +2 +3 −2 +3 +3 +3 +2
Rrá Kloubypal −2 21 7 +3 −1 +4 +3 +2 +3 +0 +1 +4 +3 +1
Rrá Kostizdech −2 22 7 +4 +0 +5 +2 +2 +3 −2 +2 +3 +2 +2
Rrá Krvenič −2 21 7 +3 −2 +5 +2 +2 +3 −1 +1 +4 +3 +3
Rró Nitrotrč Virtuální −2 23 7 +3 −2 +5 +2 +2 +4 +0 +2 +3 +2 +2
Rró Pazourzpras −2 22 7 +3 −2 +4 +3 +2 +3 −2 +3 +4 +3 +2
Rró Vlasotrh −2 21 7 +4 −1 +4 +2 +3 +3 +0 +2 +3 +2 +1
Rrú Kostisněd −2 22 7 +4 −1 +5 +2 +2 +3 −2 +1 +4 +3 +2
Rrú Řasynič −2 21 7 +3 −2 +4 +3 +3 +4 −1 +2 +3 +2 +2
Rrú Špekymel −2 21 7 +3 −1 +4 +2 +3 +3 −2 +3 +3 +4 +1
Rrú Ušitoč −2 22 7 +3 −1 +4 +2 +2 +3 −1 +3 +3 +4 +1
Rú Játrozlom −2 23 8 +4 −2 +4 +2 +2 +3 −2 +3 +4 +2 +3
Rú Krkospolk Virtuální −2 22 8 +4 −2 +4 +2 +3 +3 −1 +2 +3 +3 +2
Rú Rucenič −2 22 7 +3 −1 +5 +2 +2 +3 −1 +2 +3 +3 +2
Rzá Pazourtrč −2 22 7 +4 −2 +4 +2 +3 +4 −1 +2 +3 +2 +2
Zó Kloubynor −2 21 7 +4 +0 +4 +2 +2 +3 −2 +3 +3 +2 +2
Zó Kostichlamst −2 21 7 +3 −1 +5 +2 +2 +3 +0 +1 +3 +2 +3
Fú Mozkyhlt −3 23 8 +3 −2 +4 +2 +2 +4 +0 +2 +3 +2 +2
Fú Okodrť −3 23 8 +4 −1 +4 +2 +3 +4 −1 +1 +3 +2 +1
Fú Zobohlt −3 21 7 +3 −2 +5 +3 +2 +4 −2 +1 +3 +4 +1
Grá Kloubylam Virtuální −3 22 8 +3 −1 +4 +2 +3 +3 −2 +1 +4 +4 +1
Grá Krkoťal −3 22 7 +3 −1 +4 +3 +2 +4 −1 +1 +3 +2 +2
Hrá Kostispal −3 22 7 +4 −1 +4 +2 +2 +3 −1 +2 +3 +3 +1
Hrá Okozras −3 23 8 +4 −2 +4 +2 +2 +3 +0 +1 +4 +2 +2
Huá Okozmas −3 22 7 +4 −1 +5 +2 +2 +4 −2 +1 +4 +2 +1
Huí Chlupyzdech −3 22 7 +3 −1 +4 +2 +2 +4 +0 +1 +3 +2 +2
Huí Krvedrť −3 23 8 +3 −2 +4 +2 +2 +3 +0 +2 +3 +2 +3
Hú Řasyspal −3 22 7 +3 −1 +4 +3 +2 +4 −2 +1 +4 +2 +2
Hú Rucevar −3 22 7 +4 −2 +5 +2 +2 +3 −2 +2 +3 +3 +2
Hú Zobosťal Virtuální −3 22 7 +3 −2 +5 +2 +2 +3 −1 +3 +3 +3 +1
Hví Játrozpras −3 21 7 +3 −2 +4 +2 +3 +4 −1 +1 +3 +3 +2
Hví Ruceťal −3 21 7 +3 −1 +4 +3 +3 +3 −1 +1 +3 +2 +2
Hví Žílyťal Virtuální −3 23 8 +3 −2 +5 +2 +2 +3 −1 +3 +3 +3 +1
Ká Hrobylam −3 21 7 +3 −1 +4 +2 +2 +3 −1 +1 +4 +4 +1
Ká Masoškrť −3 22 7 +3 −1 +4 +2 +3 +3 −2 +1 +3 +4 +2
Krá Broukyvzal −3 23 8 +4 −2 +5 +2 +2 +3 +0 +2 +3 +2 +1
Krá Rucebij −3 22 7 +3 −1 +5 +3 +2 +3 −1 +1 +3 +2 +2
Kró Řasyškvar −3 21 7 +4 +0 +5 +2 +2 +3 −2 +1 +3 +3 +1
Krrá Mozkypal −3 22 7 +3 −1 +5 +2 +2 +4 −2 +2 +3 +2 +2
Krró Šlachypij −3 22 7 +3 −1 +4 +2 +2 +3 +0 +1 +3 +3 +2
Krró Vlasohlt −3 22 7 +4 −2 +4 +2 +2 +3 −1 +1 +4 +3 +2
Krú Nitronor −3 23 8 +3 −1 +4 +3 +2 +3 −2 +2 +3 +3 +2
Kšá Kloubyzmas −3 21 7 +3 −1 +5 +2 +2 +3 −1 +1 +3 +3 +2
Kšá Krvespolk −3 22 7 +3 −1 +5 +2 +2 +3 −2 +3 +3 +3 +1
Kšá Krvezlom −3 21 7 +4 −1 +4 +2 +2 +4 −2 +1 +3 +3 +2
Kšá Nitrospolk −3 22 7 +3 −2 +4 +3 +3 +3 −2 +3 +3 +2 +2
Kšá Rucenor −3 22 7 +3 −1 +5 +2 +3 +3 −2 +1 +3 +3 +2
Pó Žílyvar −3 23 8 +3 −2 +4 +2 +2 +4 −1 +2 +3 +3 +2
Rá Kostipij −3 23 8 +3 +0 +5 +2 +2 +3 −2 +2 +3 +2 +2
Rhá Nitrozmas −3 22 7 +4 −2 +4 +3 +2 +4 −1 +1 +4 +2 +1
Rhá Svalyškrť −3 22 7 +4 −2 +4 +3 +2 +4 −2 +2 +3 +2 +2
Rhá Ušimel −3 22 7 +4 −2 +4 +2 +2 +4 −2 +3 +3 +3 +1
Rhá Zubomel Virtuální −3 21 8 +3 −2 +4 +3 +2 +4 +0 +1 +3 +2 +2
Ró Játrozob −3 23 8 +3 +0 +4 +3 +2 +3 −2 +1 +4 +3 +1
Ró Rucezpras Virtuální −3 22 7 +3 −2 +4 +3 +2 +3 −1 +2 +4 +3 +1
Rró Hnátychlamst −3 21 7 +4 −2 +4 +2 +3 +3 −2 +1 +4 +4 +1
Rró Masotrh −3 22 7 +4 −1 +4 +2 +2 +3 −2 +2 +3 +3 +2
Rrú Krvelam −3 22 7 +3 −1 +4 +3 +3 +4 −1 +1 +3 +2 +1
Rú Krkostřel −3 22 7 +4 −1 +4 +2 +2 +3 −2 +2 +3 +4 +1
Rzá Nitrospolk −3 23 8 +4 −1 +4 +2 +3 +3 −2 +1 +3 +4 +1
Fú Žílypal −4 23 8 +3 −1 +5 +2 +2 +4 −2 +1 +3 +3 +1
Grá Játrolam −4 21 7 +3 −2 +4 +2 +2 +3 −1 +1 +3 +3 +3
Grá Krkoškvar Virtuální −4 21 8 +3 −2 +4 +2 +2 +3 −1 +1 +3 +4 +2
Grá Řasytoč −4 21 7 +3 +0 +5 +2 +2 +3 −2 +2 +3 +2 +1
Há Pazourspal Virtuální −4 21 7 +4 −2 +4 +2 +2 +3 −2 +2 +3 +3 +2
Hrá Okonič −4 22 7 +4 −2 +5 +2 +2 +3 −2 +2 +3 +2 +2
Huá Špekymel −4 22 7 +3 −2 +4 +2 +2 +4 −2 +3 +3 +2 +2
Huí Masovar −4 22 7 +3 −1 +4 +2 +2 +3 −2 +2 +3 +3 +2
Ká Chlupystřel −4 22 7 +3 −1 +5 +2 +2 +3 −2 +1 +3 +3 +2
Ká Nitrozras −4 22 7 +3 −2 +4 +2 +2 +3 +0 +1 +4 +2 +2
Krá Rucehlt Virtuální −4 22 7 +3 −2 +4 +3 +2 +3 −2 +2 +3 +2 +3
Kró Hlenyvar −4 22 7 +3 −2 +5 +2 +3 +3 −2 +2 +3 +3 +1
Kró Pazourpal −4 23 8 +3 −1 +5 +2 +2 +3 −1 +2 +3 +2 +1
Kró Zubotoč −4 23 8 +3 −2 +4 +2 +3 +4 −1 +1 +3 +3 +1
Muá Játroťal −4 21 7 +4 −2 +4 +2 +2 +3 −1 +1 +3 +3 +2
Rá Zobovzal −4 21 7 +3 −2 +5 +2 +3 +3 −2 +1 +4 +3 +1
Ró Vlasozmas −4 22 7 +3 −1 +4 +3 +2 +3 −1 +2 +3 +2 +1
Rrá Očizpras −4 23 8 +4 −1 +5 +2 +2 +3 −2 +1 +4 +2 +1
Rrú Kostizpras −4 22 7 +3 −1 +4 +2 +2 +3 −1 +2 +3 +2 +2
Rzá Kostinor −4 21 7 +3 −2 +4 +2 +2 +3 −2 +2 +3 +3 +3
Há Kloubyshlt Virtuální −5 21 7 +3 −2 +4 +3 +2 +4 −1 +1 +3 +2 +1
Huí Krkozob Virtuální −5 22 8 +3 −2 +5 +3 +2 +3 −2 +1 +4 +2 +1
Krrá Rucezras Virtuální −5 22 7 +3 −1 +4 +2 +2 +3 −1 +1 +3 +2 +2
Rrú Řasytoč −5 22 7 +3 −2 +4 +2 +3 +3 −2 +1 +3 +3 +2
Krró Ušisťal −6 22 7 +3 −2 +5 +2 +2 +3 −2 +1 +4 +2 +1
Krú Očizmas −6 21 7 +3 −2 +5 +2 +2 +4 −2 +1 +3 +2 +1