Boilerman

Boilerman
Name ± HP Team HP
 
Smažící Plyn +6 24 9 +1 +3 +3 +3 +2 +4 +2 +3 +5 +2 +4
Bolestivý Palivec +5 23 8 +2 +3 +3 +3 +2 +3 +2 +3 +5 +1 +4
Ďábelský Uhel +5 23 8 +1 +2 +3 +3 +3 +4 +2 +3 +4 +2 +4
Spálený Žhář +5 23 8 +2 +3 +2 +3 +3 +3 +2 +3 +5 +2 +3
Zemitý Prášek +5 23 8 +1 +3 +3 +2 +2 +4 +2 +3 +5 +2 +4
Žhavý Prach +5 24 9 +2 +3 +3 +3 +3 +3 +1 +3 +5 +2 +3
Zmoklý Líh +5 23 8 +2 +2 +3 +3 +3 +4 +1 +2 +5 +2 +4
Falešný Koks +4 22 8 +2 +3 +3 +3 +3 +4 +2 +1 +4 +2 +3
Ohnivé Křesadlo +4 24 9 +2 +3 +3 +3 +2 +4 +2 +2 +5 +1 +3
Ostrá Sláma +4 22 8 +1 +3 +2 +2 +3 +4 +2 +2 +5 +2 +4
Ožehlé Helium +4 24 9 +2 +3 +3 +2 +2 +4 +2 +2 +4 +2 +4
Planoucí Ruda +4 22 8 +1 +3 +2 +3 +3 +4 +2 +2 +5 +1 +4
Připálený Sud +4 23 8 +2 +3 +3 +3 +3 +3 +1 +2 +5 +2 +3
Prskavé Topení +4 23 8 +2 +3 +3 +3 +3 +3 +2 +1 +5 +2 +3
Rozpálený Plamín +4 23 8 +2 +3 +3 +3 +2 +3 +1 +3 +5 +2 +3
Stínové Poleno +4 23 8 +2 +3 +3 +3 +1 +4 +2 +2 +5 +2 +3
Syčící Hrnec +4 24 9 +1 +3 +3 +3 +2 +4 +2 +2 +5 +2 +3
Toporný Tlak +4 24 9 +2 +2 +3 +3 +2 +4 +2 +2 +5 +1 +4
Upálená Lopata +4 24 9 +1 +3 +3 +3 +3 +4 +1 +3 +4 +2 +3
Zemitý Knot +4 23 8 +1 +2 +3 +3 +3 +4 +2 +2 +5 +2 +3
Agresivní Hasič +3 23 8 +1 +3 +3 +2 +3 +4 +2 +2 +5 +2 +2
Agresivní Izotop +3 22 8 +2 +3 +2 +2 +2 +4 +1 +3 +5 +2 +3
Barevná Výheň +3 23 8 +1 +3 +3 +2 +2 +4 +2 +2 +5 +2 +3
Bílý Fajrák +3 24 9 +2 +3 +3 +2 +2 +4 +1 +3 +4 +2 +3
Ďábelská Louže +3 24 9 +1 +3 +3 +2 +2 +4 +1 +3 +5 +1 +4
Ďábelský Palič +3 23 8 +1 +3 +3 +2 +3 +4 +2 +2 +5 +1 +3
Horké Jádro +3 23 8 +2 +2 +2 +3 +2 +3 +2 +3 +5 +1 +4
Hororový Doutnák +3 23 8 +2 +3 +2 +3 +2 +4 +1 +3 +5 +1 +3
Jedovatý Benzín +3 23 8 +2 +2 +2 +2 +2 +4 +2 +3 +5 +2 +3
Jiskrné Žahadlo +3 22 8 +2 +2 +3 +3 +3 +4 +1 +2 +5 +2 +2
Kovový Čoud +3 22 8 +2 +3 +3 +3 +1 +4 +1 +2 +5 +1 +4
Kulová Kyselina +3 23 8 +2 +3 +3 +3 +3 +4 +1 +3 +4 +1 +2
Kulová Slina +3 23 8 +2 +3 +3 +2 +1 +4 +1 +2 +5 +2 +4
Mokrý Dusík +3 24 9 +2 +2 +3 +3 +3 +3 +2 +2 +5 +1 +3
Oblačný List +3 22 8 +2 +3 +3 +2 +2 +3 +2 +2 +5 +2 +3
Ostrý Kyslík +3 22 8 +2 +2 +2 +3 +2 +4 +2 +2 +5 +1 +4
Palčivá Zápalka +3 24 9 +1 +3 +2 +2 +2 +4 +1 +3 +5 +2 +4
Palčivý Benzín +3 22 8 +1 +3 +2 +3 +3 +4 +2 +1 +5 +2 +3
Palčivý Ohnilam +3 23 8 +2 +3 +3 +3 +1 +3 +1 +3 +5 +1 +4
Palčivý Zářič +3 22 8 +1 +2 +3 +3 +2 +4 +1 +3 +5 +1 +4
Pařící Ohník +3 23 8 +1 +3 +3 +2 +3 +4 +2 +2 +5 +1 +3
Parní Táborák +3 23 8 +2 +3 +3 +2 +2 +4 +1 +2 +5 +1 +4
Plný Ethan +3 24 9 +1 +2 +3 +2 +2 +4 +2 +2 +5 +2 +4
Podivný Olej +3 23 8 +1 +3 +3 +3 +2 +4 +1 +3 +5 +1 +3
Přesný Doutnák +3 23 8 +2 +3 +3 +3 +2 +3 +2 +2 +4 +2 +3
Řeřavý Pohrabáč +3 24 9 +2 +2 +3 +3 +1 +4 +2 +2 +5 +1 +4
Sirný Žahač +3 23 8 +1 +3 +3 +3 +2 +4 +2 +1 +4 +2 +4
Strašlivý Koks +3 24 9 +1 +2 +3 +3 +3 +3 +2 +3 +5 +2 +2
Tajuplný Hliník +3 22 8 +2 +2 +3 +3 +3 +4 +2 +1 +4 +2 +3
Temný Oheň +3 24 9 +2 +3 +3 +3 +1 +4 +1 +2 +5 +1 +4
Urputný Vzduch +3 22 8 +2 +3 +3 +2 +2 +4 +2 +2 +4 +2 +3
Vařící Oharek +3 24 9 +1 +2 +3 +3 +2 +4 +2 +3 +5 +2 +2
Vroucí Ohnilam +3 23 8 +1 +3 +3 +2 +1 +4 +2 +2 +5 +2 +4
Výbušný Propan +3 24 9 +2 +3 +3 +2 +3 +3 +1 +2 +5 +1 +4
Vysoké Ohniště +3 24 9 +2 +2 +3 +3 +2 +4 +2 +3 +4 +2 +2
Vzdorný Pyrit +3 22 8 +1 +3 +3 +3 +3 +3 +1 +3 +4 +1 +4
Vzteklý Koks +3 23 8 +2 +3 +3 +2 +2 +3 +2 +2 +5 +2 +3
Zčernalý Popel +3 22 8 +2 +2 +2 +3 +2 +4 +2 +3 +5 +2 +2
Čertovský Ohnis +2 23 8 +1 +3 +2 +3 +2 +3 +2 +3 +4 +2 +3
Chladný Zářič +2 23 8 +2 +3 +2 +2 +2 +4 +1 +2 +5 +2 +3
Divoký Sliz +2 22 8 +1 +3 +3 +2 +3 +4 +1 +2 +4 +2 +3
Dopálený Fajrunt +2 23 8 +1 +3 +3 +3 +2 +4 +1 +2 +5 +2 +2
Dračí Chrlič +2 24 9 +1 +2 +2 +3 +2 +4 +2 +2 +5 +2 +3
Duhový Mrak +2 23 8 +2 +2 +3 +3 +2 +4 +1 +1 +4 +2 +4
Horké Vápno +2 22 8 +2 +2 +2 +3 +2 +3 +2 +3 +5 +1 +3
Hořlavý Azbest +2 23 8 +1 +2 +3 +3 +1 +4 +1 +3 +5 +2 +3
Hororová Pojistka +2 22 8 +2 +3 +3 +2 +2 +3 +2 +2 +4 +1 +4
Kalený Žahač +2 23 8 +2 +2 +2 +2 +3 +4 +2 +2 +4 +2 +3
Komplexní Sláma +2 23 8 +2 +3 +3 +2 +3 +4 +2 +2 +4 +1 +2
Kovový Žhavík +2 22 8 +1 +3 +3 +2 +2 +3 +2 +3 +5 +1 +3
Nabušená Sláma +2 23 8 +2 +2 +2 +3 +2 +4 +2 +1 +5 +2 +3
Nevábný Hořák +2 24 9 +2 +3 +2 +3 +2 +4 +1 +1 +5 +2 +3
Oranžový Křemík +2 24 9 +1 +2 +3 +3 +2 +3 +2 +2 +5 +2 +3
Parní Kouř +2 23 8 +2 +3 +3 +2 +1 +3 +2 +2 +5 +1 +4
Přesné Ředidlo +2 24 9 +2 +3 +2 +3 +3 +3 +1 +2 +5 +2 +2
Připálený Knot +2 24 9 +2 +3 +2 +3 +2 +3 +1 +3 +4 +2 +3
Prkenná Kyselina +2 23 8 +2 +2 +3 +3 +2 +4 +1 +1 +5 +2 +3
Prkenný Topič +2 23 8 +2 +3 +2 +3 +3 +4 +1 +2 +4 +2 +2
Prskavá Síra +2 22 8 +1 +3 +2 +3 +2 +3 +2 +3 +4 +2 +3
Rezavý Ohník +2 23 8 +2 +2 +3 +3 +3 +3 +1 +2 +5 +1 +3
Rozpálená Barva +2 22 8 +2 +2 +3 +3 +2 +4 +1 +2 +4 +2 +3
Rozpálený Pařič +2 23 8 +2 +3 +3 +2 +1 +3 +2 +2 +5 +2 +3
Sálající Blesk +2 22 8 +2 +3 +2 +2 +3 +4 +1 +2 +4 +1 +4
Sálající Výbuch +2 24 9 +2 +2 +3 +2 +1 +4 +1 +2 +5 +2 +4
Shořelý Oharek +2 24 9 +1 +2 +3 +3 +2 +4 +2 +2 +5 +1 +3
Silné Magma +2 24 9 +2 +3 +3 +2 +2 +4 +1 +3 +4 +1 +3
Siřičitá Hlína +2 23 8 +1 +3 +3 +3 +2 +4 +2 +2 +5 +1 +2
Siřitý Hořák +2 24 9 +2 +2 +3 +3 +2 +4 +2 +2 +4 +1 +3
Smrdutý Kahan +2 23 8 +1 +3 +3 +3 +1 +4 +2 +3 +5 +1 +2
Spálený Pohrabáč +2 24 9 +2 +2 +3 +2 +1 +4 +2 +2 +5 +1 +4
Spálený Prach +2 22 8 +2 +3 +3 +3 +2 +4 +1 +3 +4 +1 +2
Studená Topinka +2 23 8 +2 +2 +2 +3 +2 +4 +2 +2 +4 +2 +3
Tajemný Žahač +2 24 9 +2 +3 +3 +2 +2 +3 +2 +2 +4 +2 +3
Tekutá Žáha +2 23 8 +1 +3 +3 +3 +3 +4 +2 +1 +4 +1 +3
Tekutý Popel +2 23 8 +1 +3 +2 +3 +1 +3 +2 +3 +4 +2 +4
Tmavá Kyselina +2 22 8 +1 +3 +3 +2 +2 +4 +1 +2 +4 +2 +4
Toporná Jiskra +2 24 9 +2 +3 +3 +3 +1 +4 +2 +1 +4 +2 +3
Upálená Trouba +2 23 8 +2 +2 +2 +2 +2 +4 +2 +3 +5 +1 +3
Vařící Uhlík +2 23 8 +2 +2 +2 +2 +1 +4 +2 +2 +5 +2 +4
Varný Mour +2 23 8 +1 +3 +3 +2 +1 +4 +2 +2 +5 +2 +3
Vesmírný Žahač +2 22 8 +2 +2 +3 +3 +3 +3 +1 +3 +4 +2 +2
Vroucí Helium +2 23 8 +2 +3 +2 +2 +2 +4 +2 +2 +5 +1 +3
Vypálený Smrad +2 23 8 +1 +3 +2 +3 +1 +3 +2 +2 +5 +2 +4
Vysoký Krb +2 23 8 +2 +3 +2 +3 +1 +3 +2 +3 +4 +2 +3
Vysoký Žhář +2 24 9 +1 +3 +3 +2 +2 +4 +2 +2 +4 +1 +4
Vzteklý Parník +2 22 8 +1 +3 +3 +3 +2 +4 +1 +3 +5 +1 +2
Vzteklý Prach +2 23 8 +1 +3 +3 +3 +2 +4 +2 +1 +4 +2 +3
Žhavá Sláma +2 23 8 +1 +3 +2 +3 +1 +4 +2 +2 +4 +2 +4
Barevný Prach +1 23 8 +1 +3 +3 +2 +2 +3 +2 +2 +4 +2 +3
Čertovský Plamín +1 22 8 +1 +2 +3 +3 +3 +4 +1 +1 +5 +2 +2
Ďábelská Bomba +1 23 8 +2 +2 +2 +3 +2 +4 +2 +2 +4 +1 +3
Ďábelský Plyn +1 24 9 +2 +3 +2 +3 −1 +4 +2 +3 +5 +1 +3
Divoká Rulička +1 22 8 +2 +3 +3 +2 +2 +3 +1 +2 +4 +2 +3
Divoký Parník +1 24 9 +1 +3 +3 +3 +1 +3 +2 +3 +4 +1 +3
Dračí Líh +1 23 8 +2 +2 +3 +3 +1 +4 +1 +2 +4 +1 +4
Falešná Barva +1 24 9 +2 +2 +3 +2 +2 +3 +1 +3 +4 +1 +4
Hořící Barva +1 23 8 +2 +3 +3 +3 −1 +4 +2 +2 +4 +1 +4
Jaderná Petrolka +1 23 8 +2 +2 +2 +2 +2 +4 +1 +3 +4 +2 +3
Jasná Nálož +1 24 9 +1 +2 +3 +3 +1 +3 +2 +2 +5 +2 +3
Jiskřivé Poleno +1 23 8 +2 +2 +2 +3 +2 +3 +1 +2 +5 +1 +4
Jiskřivý Blesk +1 24 9 +1 +2 +2 +3 +2 +4 +2 +2 +4 +2 +3
Jiskřivý Pohrabáč +1 24 9 +1 +3 +3 +3 +1 +4 +2 +1 +4 +2 +3
Kalená Láva +1 23 8 +1 +3 +3 +2 +2 +4 +1 +2 +4 +1 +4
Kapalný Syčák +1 23 8 +2 +2 +2 +2 +2 +4 +2 +1 +4 +2 +4
Komplexní Brusič +1 23 8 +2 +3 +2 +3 +1 +4 +1 +1 +5 +1 +4
Kouzelný Ohnivák +1 23 8 +2 +3 +2 +3 +1 +3 +2 +2 +5 +1 +3
Kovový List +1 22 8 +1 +2 +3 +2 +2 +3 +2 +2 +5 +2 +3
Mrazivý Čoud +1 22 8 +2 +3 +2 +3 +1 +4 +1 +1 +5 +2 +3
Nabušený Plyn +1 23 8 +2 +2 +2 +2 +2 +3 +2 +2 +5 +2 +3
Napálený Zápach +1 23 8 +2 +2 +2 +3 +1 +3 +2 +3 +4 +1 +4
Nukleární Zápalka +1 22 8 +1 +3 +3 +2 +2 +4 +1 +2 +5 +1 +3
Nukleární Žhář +1 23 8 +1 +3 +3 +3 +1 +3 +2 +1 +5 +2 +3
Ocelový Škvarek +1 24 9 +2 +2 +2 +3 +2 +3 +2 +2 +5 +1 +3
Ohnivá Louč +1 23 8 +2 +3 +2 +2 +2 +3 +2 +2 +4 +2 +3
Opálený Methan +1 23 8 +2 +2 +3 +3 +1 +4 +2 +2 +4 +2 +2
Opálený Parník +1 24 9 +1 +2 +3 +3 +2 +3 +2 +1 +5 +2 +3
Ožehlé Jádro +1 24 9 +2 +2 +3 +2 +2 +4 +1 +2 +5 +1 +3
Pálivá Láva +1 23 8 +1 +3 +3 +2 +1 +3 +2 +2 +5 +2 +3
Pařící Hliník +1 22 8 +2 +3 +3 +3 +1 +3 +1 +2 +4 +2 +3
Pařící Metrák +1 23 8 +1 +3 +2 +3 −1 +4 +1 +3 +5 +2 +4
Pařící Pochodeň +1 23 8 +2 +3 +2 +3 +1 +3 +1 +2 +5 +2 +3
Plamenná Síra +1 23 8 +2 +2 +3 +2 +2 +4 +2 +2 +4 +1 +3
Plamenné Vápno +1 23 8 +1 +3 +3 +3 +1 +4 +1 +2 +5 +1 +3
Planoucí Žahadlo +1 23 8 +1 +3 +3 +2 +2 +3 +1 +2 +4 +2 +4
Popálený Svícen +1 24 9 +2 +3 +2 +2 +1 +4 +2 +3 +4 +2 +2
Prázdná Slina +1 23 8 +2 +2 +2 +3 +2 +3 +2 +1 +5 +1 +4
Průsvitný Křemík +1 23 8 +1 +3 +3 +3 +1 +3 +2 +1 +5 +1 +4
Průsvitný Plech +1 23 8 +2 +3 +2 +3 +1 +4 +1 +2 +5 +2 +2
Rozpálený Hřebík +1 22 8 +1 +2 +3 +2 +1 +3 +2 +2 +5 +2 +4
Sálající Hlína +1 23 8 +1 +2 +3 +3 +2 +4 +2 +2 +4 +2 +2
Sálající Litina +1 23 8 +2 +2 +2 +2 +3 +4 +1 +1 +5 +2 +3
Šedý Ethan +1 22 8 +1 +2 +3 +3 +2 +4 +1 +3 +5 +1 +2
Šerá Hlína +1 22 8 +1 +2 +3 +2 +2 +4 +1 +2 +4 +2 +4
Shořelá Nálož +1 23 8 +2 +2 +2 +3 +2 +4 +1 +3 +4 +1 +3
Shořelá Rulička +1 24 9 +1 +3 +3 +2 +1 +3 +2 +3 +5 +1 +3
Shořelý Louh +1 23 8 +2 +2 +2 +3 +2 +4 +1 +1 +4 +2 +4
Sirná Sopka +1 23 8 +1 +3 +3 +2 +2 +4 +2 +2 +5 +1 +2
Smažená Petrolka +1 23 8 +2 +3 +3 +2 +2 +4 +1 +2 +4 +1 +3
Smažící Kyslík +1 23 8 +2 +3 +3 +3 −1 +3 +2 +2 +5 +2 +3
Stínová Nálož +1 23 8 +2 +2 +2 +3 +1 +4 +2 +3 +4 +2 +2
Stínové Jádro +1 23 8 +2 +3 +2 +2 +2 +4 +2 +2 +4 +1 +3
Štiplavý Azbest +1 23 8 +2 +3 +3 +3 −1 +4 +2 +1 +5 +1 +4
Štiplavý Ohnis +1 22 8 +1 +3 +2 +3 +1 +3 +2 +3 +5 +1 +3
Studený Olej +1 23 8 +2 +2 +2 +3 +2 +4 +1 +2 +5 +1 +3
Surová Výheň +1 23 8 +1 +2 +3 +3 +2 +4 +2 +2 +4 +2 +2
Těkavá Louže +1 24 9 +2 +2 +2 +2 +2 +3 +1 +3 +4 +2 +4
Temný Metrák +1 23 8 +2 +3 +2 +2 +2 +4 +2 +2 +4 +2 +2
Umíněný Petrolej +1 24 9 +1 +3 +3 +2 +2 +3 +1 +2 +5 +1 +4
Umíněný Zápach +1 24 9 +1 +3 +3 +2 +2 +3 +2 +2 +4 +2 +3
Útočná Ocel +1 23 8 +1 +3 +2 +3 +3 +3 +2 +1 +5 +1 +3
Útočný Hliník +1 23 8 +1 +2 +3 +2 +3 +3 +2 +1 +4 +2 +4
Útočný Výbuch +1 24 9 +2 +3 +2 +2 +1 +4 +1 +2 +4 +2 +4
Vanoucí Louč +1 23 8 +2 +3 +2 +2 +3 +3 +2 +2 +5 +1 +2
Vroucí Pohrabáč +1 23 8 +2 +2 +3 +2 +2 +4 +1 +1 +5 +2 +3
Záhadný Hořák +1 23 8 +1 +3 +2 +3 +2 +3 +1 +1 +5 +2 +4
Zamlžená Bomba +1 24 9 +1 +3 +3 +2 +1 +4 +1 +3 +4 +2 +3
Zamlžená Žáha +1 22 8 +1 +2 +2 +2 +1 +3 +2 +3 +5 +2 +4
Zapálený Čoud +1 24 9 +2 +3 +2 +2 +2 +3 +2 +2 +4 +2 +3
Zapálený Tlak +1 23 8 +2 +2 +3 +3 +2 +3 +1 +2 +4 +2 +3
Zářné Křesadlo +1 24 9 +2 +3 +2 +3 +2 +4 +2 +1 +5 +1 +2
Železný Plamen +1 23 8 +1 +3 +3 +2 +3 +3 +1 +3 +4 +2 +2
Zemitý Brusič +1 23 8 +1 +3 +3 +2 +1 +4 +2 +2 +5 +1 +3
Žhoucí Fajrunt +1 23 8 +2 +2 +2 +2 +1 +4 +1 +3 +5 +2 +3
Zrezlý Drát +1 23 8 +1 +3 +3 +3 +1 +4 +1 +2 +5 +2 +2
Agresivní Měď +0 22 8 +1 +2 +2 +3 +2 +4 +1 +3 +4 +1 +3
Barevná Hlína +0 23 8 +2 +2 +2 +2 +3 +4 +1 +2 +4 +1 +3
Barevný Fajrunt +0 22 8 +2 +3 +2 +2 +1 +4 +1 +2 +5 +2 +2
Bolestivý Fosfor +0 24 9 +2 +3 +3 +2 −1 +4 +1 +3 +5 +1 +3
Černá Žáha +0 22 8 +2 +2 +3 +2 +1 +3 +1 +2 +5 +2 +3
Čertovský Mrak +0 24 9 +1 +3 +2 +3 +1 +3 +1 +2 +4 +2 +4
Čoudící Čoud +0 24 9 +1 +3 +2 +3 −1 +4 +1 +3 +5 +2 +3
Ďábelský Fajrból +0 23 8 +1 +3 +3 +2 −1 +3 +2 +2 +5 +2 +4
Dopálená Sopka +0 22 8 +1 +3 +3 +2 +1 +4 +1 +2 +4 +1 +4
Dračí Hlína +0 23 8 +2 +2 +2 +2 +1 +4 +1 +2 +5 +2 +3
Dračí Křesadlo +0 22 8 +2 +3 +2 +3 +2 +4 +1 +1 +4 +1 +3
Dračí Ohnilam +0 22 8 +1 +2 +2 +3 +2 +3 +2 +2 +4 +2 +3
Duhový Táborák +0 24 9 +1 +3 +2 +2 +2 +3 +1 +3 +5 +1 +3
Hašený Ohnivák +0 22 8 +1 +3 +2 +3 +1 +3 +2 +2 +4 +1 +4
Hororový Zápach +0 22 8 +2 +2 +2 +2 +2 +3 +1 +2 +4 +2 +4
Hrozivý Ethan +0 22 8 +2 +3 +3 +3 −1 +3 +1 +2 +5 +1 +4
Hvězdný Fajrák +0 24 9 +2 +3 +2 +2 +3 +3 +1 +1 +4 +1 +4
Jasná Kapka +0 22 8 +1 +2 +3 +2 +3 +3 +1 +3 +4 +1 +3
Jiskrný Draslík +0 24 9 +1 +2 +2 +2 +3 +3 +2 +2 +4 +2 +3
Kalený Plyn +0 23 8 +2 +2 +3 +2 −1 +3 +2 +3 +5 +2 +3
Komplexní Blesk +0 22 8 +2 +2 +3 +2 +1 +4 +2 +1 +4 +2 +3
Kovový Drát +0 23 8 +2 +2 +2 +2 +2 +4 +1 +2 +5 +1 +3
Mokrá Louč +0 24 9 +1 +2 +3 +3 +2 +3 +2 +1 +4 +1 +4
Mokrý Ethan +0 24 9 +2 +3 +3 +3 +2 +3 +1 +1 +4 +1 +3
Mokrý Oharek +0 23 8 +1 +3 +2 +2 +3 +4 +2 +2 +4 +1 +2
Mrazivý Pyrit +0 23 8 +1 +2 +3 +2 +3 +3 +2 +1 +4 +1 +4
Nukleární Poleno +0 24 9 +1 +2 +2 +3 +2 +4 +2 +2 +4 +2 +2
Ostrá Fošna +0 24 9 +2 +3 +2 +2 +1 +3 +2 +1 +5 +1 +4
Palčivá Louže +0 23 8 +2 +3 +2 +2 +2 +3 +1 +2 +5 +2 +2
Parní Plamín +0 22 8 +1 +3 +3 +2 +1 +4 +1 +1 +4 +2 +4
Plamenný Ohnilam +0 23 8 +2 +3 +3 +3 +1 +4 +1 +2 +4 +1 +2
Plamenný Olej +0 23 8 +2 +2 +2 +2 +2 +4 +1 +2 +5 +1 +3
Planoucí Meteor +0 24 9 +1 +2 +2 +3 +1 +3 +2 +3 +5 +1 +3
Podlý Svícen +0 24 9 +2 +2 +2 +2 +3 +3 +2 +2 +4 +1 +3
Popálená Kulička +0 23 8 +2 +2 +2 +2 +2 +3 +1 +2 +5 +1 +4
Popálená Slitina +0 23 8 +1 +2 +2 +3 +3 +4 +1 +2 +4 +2 +2
Prázdné Poleno +0 23 8 +1 +3 +3 +3 +1 +4 +1 +1 +4 +1 +4
Prázdný Koks +0 23 8 +2 +2 +3 +2 +1 +3 +1 +2 +5 +2 +3
Připálený Žahač +0 23 8 +1 +3 +2 +2 +2 +4 +2 +1 +4 +2 +3
Příšerný Drát +0 23 8 +1 +3 +2 +2 +1 +4 +1 +2 +4 +2 +4
Šedý Sud +0 24 9 +2 +2 +3 +2 −1 +4 +2 +2 +5 +2 +3
Sírová Rulička +0 24 9 +2 +2 +2 +2 +1 +4 +1 +2 +4 +2 +4
Sírový Hřebík +0 22 8 +2 +3 +3 +2 +1 +4 +1 +1 +5 +2 +2
Smažený Kotlík +0 23 8 +1 +3 +3 +2 +1 +3 +1 +2 +4 +2 +4
Špinavý Knot +0 23 8 +2 +2 +2 +3 +2 +3 +2 +2 +4 +1 +3
Stínová Ropa +0 24 9 +2 +3 +3 +3 +1 +4 +1 +1 +4 +2 +2
Stínová Síra +0 22 8 +1 +3 +2 +3 +1 +3 +2 +2 +4 +2 +3
Stínový Mour +0 23 8 +1 +2 +3 +3 +1 +3 +1 +2 +4 +2 +4
Strašlivý Atom +0 23 8 +2 +2 +3 +2 +2 +3 +2 +3 +4 +1 +2
Surový Butan +0 23 8 +2 +2 +2 +2 +1 +4 +1 +1 +5 +2 +4
Surový Pařič +0 22 8 +2 +2 +3 +2 +1 +4 +1 +1 +5 +2 +3
Svítivá Zápalka +0 24 9 +2 +3 +2 +2 +1 +3 +2 +2 +5 +1 +3
Svítivé Topení +0 24 9 +2 +2 +2 +2 +1 +3 +2 +2 +4 +2 +4
Tajemný Výboj +0 23 8 +2 +2 +2 +2 +1 +4 +1 +2 +5 +2 +3
Tekutý Hasič +0 24 9 +1 +2 +2 +2 +2 +3 +2 +2 +5 +1 +4
Teplé Vápno +0 22 8 +2 +2 +2 +3 −1 +4 +2 +2 +4 +2 +4
Teplý Krb +0 23 8 +1 +2 +2 +3 +3 +3 +2 +1 +5 +1 +3
Tmavý Sporák +0 23 8 +1 +3 +3 +2 +1 +4 +1 +1 +5 +2 +3
Toporný Dusík +0 24 9 +1 +3 +2 +3 +2 +4 +1 +2 +4 +1 +3
Třeskutá Nálož +0 22 8 +1 +2 +3 +2 +1 +4 +2 +1 +4 +2 +4
Třeskutý Sud +0 23 8 +2 +2 +2 +3 +1 +4 +2 +1 +5 +1 +3
Uhořelý Čoud +0 24 9 +1 +3 +2 +2 +3 +3 +1 +2 +4 +1 +4
Umíněný Kotel +0 22 8 +2 +2 +2 +3 −1 +4 +1 +2 +5 +2 +4
Varný Ethan +0 24 9 +1 +3 +2 +2 +3 +4 +2 +2 +4 +1 +2
Varný Louh +0 23 8 +1 +2 +3 +2 +1 +3 +2 +3 +4 +1 +4
Vyhaslá Sopka +0 23 8 +1 +3 +3 +3 +1 +3 +1 +1 +5 +1 +4
Vyhaslý Meteor +0 22 8 +1 +2 +2 +3 +1 +4 +1 +2 +5 +1 +4
Vypálený Čoud +0 24 9 +1 +2 +3 +3 +2 +3 +2 +1 +4 +2 +3
Vysoká Výheň +0 24 9 +2 +3 +2 +2 −1 +4 +2 +2 +5 +1 +4
Vzdorné Ohniště +0 23 8 +1 +2 +2 +3 +1 +4 +2 +2 +4 +2 +3
Záhadný Žahač +0 23 8 +1 +3 +3 +3 −1 +4 +2 +1 +5 +2 +3
Žahavý Mrak +0 23 8 +2 +2 +3 +2 +1 +4 +1 +3 +4 +1 +3
Železný Sodík +0 24 9 +1 +3 +3 +3 +2 +3 +2 +2 +4 +1 +2
Žhavý List +0 23 8 +2 +3 +2 +3 −1 +3 +1 +3 +5 +1 +4
Zlatý Vodík +0 23 8 +2 +2 +2 +3 +1 +3 +2 +3 +4 +1 +3
Zrezlé Poleno +0 22 8 +2 +2 +3 +2 +2 +3 +2 +1 +5 +1 +3
Čoudící Pyrit −1 22 8 +2 +2 +2 +3 +1 +4 +2 +2 +4 +1 +2
Čoudící Ruda −1 24 9 +2 +2 +2 +2 +1 +3 +1 +1 +5 +2 +4
Horká Kyselina −1 22 8 +1 +2 +2 +3 +1 +4 +1 +2 +5 +1 +3
Jaderná Litina −1 22 8 +1 +3 +2 +3 +2 +3 +2 +2 +4 +1 +2
Jedovatá Pojistka −1 24 9 +1 +2 +3 +2 +1 +4 +1 +2 +5 +1 +3
Jedovaté Železo −1 24 9 +1 +2 +2 +3 +2 +3 +1 +2 +5 +1 +3
Kouzelný Papír −1 22 8 +1 +2 +2 +3 +1 +3 +2 +2 +4 +1 +4
Mrazivý Špalek −1 23 8 +1 +3 +3 +2 +1 +3 +1 +3 +4 +1 +3
Nehořlavý Výboj −1 23 8 +1 +3 +2 +2 +2 +4 +1 +1 +5 +2 +2
Nezdolná Lopata −1 24 9 +2 +3 +3 +2 −1 +4 +1 +1 +4 +2 +4
Nezlomná Rulička −1 22 8 +1 +2 +3 +2 +2 +4 +1 +2 +4 +2 +2
Oblačná Slina −1 24 9 +2 +3 +3 +2 −1 +4 +1 +2 +5 +2 +2
Oblačná Výheň −1 22 8 +2 +3 +2 +3 +1 +3 +1 +1 +5 +1 +3
Ocelová Sláma −1 24 9 +1 +3 +2 +3 +1 +3 +2 +1 +4 +2 +3
Ocelový Drát −1 23 8 +2 +3 +2 +2 +2 +3 +1 +2 +4 +2 +2
Oranžový Vodík −1 23 8 +1 +2 +2 +3 +1 +3 +1 +2 +5 +2 +3
Ostrý Škvarek −1 23 8 +2 +2 +2 +2 +3 +3 +2 +1 +4 +2 +2
Pekelný Atom −1 22 8 +1 +3 +2 +2 +1 +4 +1 +1 +4 +2 +4
Plápolavý Kahan −1 24 9 +1 +2 +2 +3 +1 +4 +2 +2 +4 +1 +3
Plný Zápach −1 22 8 +2 +2 +3 +3 −1 +4 +1 +2 +5 +2 +2
Podivné Inferno −1 23 8 +1 +2 +2 +2 +2 +4 +1 +2 +5 +1 +3
Popelavé Vápno −1 24 9 +1 +2 +3 +2 +3 +3 +2 +2 +4 +1 +2
Prkenná Jiskra −1 23 8 +1 +2 +3 +3 +1 +4 +1 +2 +4 +1 +3
Průsvitné Pádlo −1 23 8 +2 +2 +2 +2 −1 +4 +2 +2 +4 +2 +4
Řeřavý Prach −1 23 8 +1 +2 +2 +2 +2 +4 +1 +1 +5 +2 +3
Řeřavý Výbuch −1 23 8 +1 +2 +3 +3 +1 +3 +1 +2 +4 +2 +3
Rozpínavá Fošna −1 23 8 +2 +2 +2 +3 +2 +3 +2 +1 +4 +1 +3
Šerý Ohnilam −1 23 8 +2 +2 +3 +2 +1 +3 +1 +2 +4 +1 +4
Sirná Vatra −1 22 8 +2 +3 +2 +2 +1 +4 +1 +1 +4 +1 +4
Sírový Hliník −1 24 9 +1 +3 +3 +3 +1 +3 +2 +1 +4 +1 +3
Sírový Kotel −1 24 9 +1 +2 +3 +2 −1 +4 +2 +1 +5 +2 +4
Smažená Litina −1 24 9 +2 +3 +2 +2 +2 +4 +1 +1 +4 +1 +3
Stínový Žahač −1 23 8 +1 +3 +2 +3 +1 +4 +2 +1 +5 +1 +2
Surový Ohník −1 24 9 +2 +3 +3 +3 −1 +3 +2 +2 +4 +2 +2
Tajemné Pádlo −1 23 8 +2 +2 +2 +3 +1 +3 +2 +1 +4 +2 +3
Temný Kotel −1 23 8 +1 +3 +2 +3 +1 +3 +2 +1 +5 +1 +3
Uhořelá Žáha −1 22 8 +1 +2 +2 +3 +3 +3 +1 +2 +5 +1 +2
Uhořelé Žahadlo −1 22 8 +1 +2 +3 +3 +1 +4 +2 +1 +5 +1 +2
Upálený Ohnivák −1 23 8 +1 +2 +3 +3 +1 +4 +2 +1 +4 +1 +3
Urputná Kulička −1 22 8 +1 +2 +3 +3 +2 +3 +1 +1 +4 +2 +3
Útočný Zápach −1 24 9 +1 +3 +2 +3 +1 +3 +2 +2 +4 +1 +3
Vanoucí Propan −1 23 8 +2 +2 +3 +2 −1 +4 +1 +2 +4 +2 +4
Věčná Měď −1 23 8 +1 +2 +2 +2 +3 +3 +2 +2 +4 +2 +2
Vesmírný Syčák −1 22 8 +2 +3 +2 +2 +1 +4 +2 +1 +4 +1 +3
Vroucí Ohnis −1 23 8 +1 +2 +2 +2 +1 +4 +1 +2 +4 +2 +4
Vyhaslý Výbuch −1 23 8 +2 +3 +2 +2 +1 +3 +2 +2 +4 +1 +3
Vyhořelý Ohnis −1 24 9 +2 +2 +2 +3 +1 +3 +1 +1 +5 +2 +3
Žahavý Žeh −1 24 9 +1 +2 +2 +3 +2 +3 +2 +1 +4 +2 +3
Zamlžený Popel −1 23 8 +2 +3 +2 +2 −1 +3 +2 +2 +5 +2 +3
Zářný Sliz −1 23 8 +1 +3 +2 +3 −1 +4 +2 +2 +4 +1 +4
Zemitá Sirka −1 24 9 +2 +2 +2 +2 +2 +3 +2 +1 +5 +2 +2
Žhavý Ohník −1 24 9 +2 +2 +3 +3 −1 +4 +1 +2 +4 +2 +3
Žlutá Slitina −1 24 9 +2 +2 +2 +2 +2 +3 +1 +3 +4 +2 +2
Agresivní Táborák −2 23 8 +1 +2 +2 +3 +2 +3 +1 +1 +5 +1 +3
Bolestivá Zápalka −2 22 8 +1 +2 +3 +2 +1 +3 +1 +1 +5 +2 +3
Bronzový Výbuch −2 22 8 +2 +2 +2 +3 −1 +3 +2 +2 +5 +1 +3
Čoudící Pohrabáč −2 22 8 +1 +3 +2 +3 +1 +3 +2 +1 +4 +1 +3
Děsivá Topinka −2 22 8 +1 +2 +2 +3 +1 +4 +1 +2 +5 +1 +2
Hořlavý Uran −2 24 9 +1 +2 +3 +2 −1 +3 +2 +2 +5 +2 +3
Jiskrný Sodík −2 23 8 +1 +3 +2 +3 +2 +3 +1 +2 +4 +1 +2
Kouzelný Žeh −2 22 8 +2 +3 +2 +2 +2 +3 +1 +1 +4 +1 +3
Kulový Fajrból −2 23 8 +1 +3 +2 +3 +2 +3 +1 +1 +4 +1 +3
Nezdolný Smrad −2 23 8 +1 +2 +2 +2 +1 +4 +2 +2 +4 +2 +2
Ohnivý Krb −2 23 8 +1 +2 +2 +3 +1 +3 +1 +2 +5 +1 +3
Oranžový Brusič −2 24 9 +2 +2 +2 +2 +2 +4 +1 +1 +4 +1 +3
Palčivé Žahadlo −2 22 8 +2 +2 +2 +3 −1 +3 +1 +2 +4 +2 +4
Pálící Měď −2 23 8 +1 +2 +3 +2 +1 +4 +1 +3 +4 +1 +2
Pařící Fukar −2 23 8 +2 +2 +2 +2 −1 +3 +2 +3 +5 +1 +3
Parní Propan −2 24 9 +1 +2 +3 +3 −1 +4 +1 +2 +5 +2 +2
Planoucí Petrolej −2 24 9 +1 +2 +2 +2 +2 +3 +2 +1 +4 +1 +4
Plné Poleno −2 23 8 +1 +3 +2 +2 +1 +3 +2 +2 +5 +1 +2
Prkenné Jádro −2 22 8 +2 +3 +2 +2 +1 +3 +1 +2 +4 +1 +3
Redukční Louže −2 23 8 +1 +2 +3 +2 +1 +4 +2 +1 +4 +1 +3
Řeřavý Žár −2 22 8 +1 +3 +2 +3 +1 +4 +1 +1 +5 +1 +2
Rezavý Sud −2 23 8 +1 +2 +3 +2 +1 +3 +2 +1 +4 +2 +3
Rozpínavý Vzduch −2 23 8 +2 +2 +2 +2 +1 +3 +1 +2 +4 +2 +3
Rudý Mrak −2 24 9 +1 +3 +2 +2 +2 +3 +1 +2 +5 +1 +2
Sálající Hořák −2 22 8 +1 +3 +2 +2 +2 +4 +1 +2 +4 +1 +2
Sálající Vatra −2 24 9 +2 +2 +3 +2 +2 +3 +1 +1 +4 +1 +3
Silná Nálož −2 23 8 +1 +3 +2 +2 +1 +4 +1 +2 +4 +1 +3
Silná Slitina −2 24 9 +2 +2 +2 +2 −1 +4 +2 +2 +4 +1 +4
Siřitý Dým −2 22 8 +1 +2 +3 +2 +2 +3 +1 +2 +4 +1 +3
Sirnatý Plyn −2 23 8 +1 +3 +2 +2 +1 +3 +2 +2 +5 +1 +2
Smrdutá Pec −2 23 8 +2 +2 +3 +2 −1 +4 +2 +2 +4 +1 +3
Smrdutý Fosfor −2 23 8 +1 +2 +2 +3 +1 +4 +1 +2 +4 +1 +3
Špinavá Síra −2 23 8 +2 +2 +3 +2 −1 +4 +2 +1 +5 +1 +3
Strašlivý Hřebík −2 23 8 +1 +2 +2 +2 +1 +4 +1 +1 +4 +2 +4
Tmavý Kotel −2 23 8 +1 +2 +3 +3 +1 +3 +1 +1 +4 +2 +3
Tmavý Výboj −2 23 8 +2 +2 +2 +2 +1 +4 +1 +1 +5 +2 +2
Vyhaslé Sucho −2 23 8 +1 +2 +2 +3 +2 +3 +2 +1 +4 +1 +3
Vyhaslý Táborák −2 23 8 +1 +3 +2 +3 −1 +3 +2 +1 +5 +1 +4
Záhadný Šroub −2 23 8 +1 +3 +3 +2 +2 +3 +1 +1 +4 +2 +2
Zamlžený Fukar −2 23 8 +2 +3 +3 +2 +1 +3 +1 +1 +4 +1 +3
Zčernalý Ohnis −2 23 8 +1 +2 +3 +3 −1 +4 +2 +1 +4 +2 +3
Železný Škvarek −2 23 8 +2 +2 +2 +3 −1 +3 +1 +3 +5 +2 +2
Žlutá Síra −2 23 8 +2 +2 +2 +2 +2 +4 +1 +1 +4 +1 +3
Divoký Sporák −3 23 8 +2 +2 +2 +2 +1 +3 +1 +2 +5 +1 +2
Hořlavý Olej −3 23 8 +1 +2 +2 +3 −1 +3 +2 +1 +5 +1 +4
Hořlavý Plamín −3 22 8 +1 +2 +3 +2 +2 +3 +1 +2 +4 +1 +2
Hvězdná Kapka −3 24 9 +1 +3 +3 +2 +1 +3 +1 +1 +4 +1 +3
Jiskřivé Žahadlo −3 24 9 +1 +3 +2 +2 +1 +3 +2 +1 +4 +1 +3
Nehořlavá Vatra −3 24 9 +1 +2 +3 +2 +3 +3 +1 +1 +4 +1 +2
Nezlomný Ohýnek −3 23 8 +2 +3 +3 +2 −1 +4 +1 +2 +4 +1 +2
Řeřavá Láva −3 23 8 +2 +2 +2 +2 +1 +3 +1 +3 +4 +1 +2
Rezavý Louh −3 23 8 +1 +3 +2 +2 +1 +3 +1 +2 +4 +1 +3
Rezavý Pohrabáč −3 22 8 +2 +3 +2 +2 −1 +4 +1 +1 +5 +2 +2
Smažící Jádro −3 22 8 +1 +2 +3 +2 −1 +3 +2 +2 +5 +1 +3
Třeskutý Fukar −3 23 8 +1 +3 +2 +2 −1 +3 +2 +2 +5 +2 +2
Uhořelá Fošna −3 23 8 +1 +2 +3 +3 +1 +3 +1 +1 +4 +1 +3
Vanoucí Plyn −3 23 8 +1 +2 +2 +2 +2 +3 +1 +2 +4 +2 +2
Vanoucí Vařič −3 22 8 +1 +2 +2 +3 +1 +3 +1 +1 +4 +2 +3
Vířivé Obočí −3 24 9 +1 +2 +2 +2 +2 +3 +1 +1 +4 +2 +3
Zákeřné Ohniště −3 23 8 +2 +2 +3 +2 −1 +4 +1 +3 +4 +1 +2
Zářná Měď −3 23 8 +1 +2 +3 +2 +1 +3 +2 +2 +4 +1 +2
Duhový Ohnilam −4 23 8 +2 +2 +3 +2 −1 +4 +1 +2 +4 +1 +2
Jadrný Fukar −4 23 8 +2 +2 +2 +2 −1 +4 +1 +1 +4 +2 +3
Jiskrné Magma −4 24 9 +1 +2 +3 +2 +1 +3 +2 +1 +4 +1 +2
Kalená Louč −4 22 8 +1 +2 +3 +2 −1 +3 +1 +1 +5 +1 +4
Kulová Bomba −4 22 8 +2 +2 +3 +3 −1 +4 +1 +1 +4 +1 +2
Napálená Topinka −4 24 9 +2 +2 +2 +2 −1 +4 +1 +1 +5 +1 +3
Nehořlavé Ohniště −4 22 8 +1 +2 +3 +2 +1 +3 +1 +2 +4 +1 +2
Pálící Hlína −4 22 8 +1 +3 +2 +2 +1 +3 +1 +1 +5 +1 +2
Parní Pyrit −4 23 8 +1 +3 +2 +2 −1 +3 +1 +3 +4 +1 +3
Pravé Magma −4 24 9 +1 +3 +2 +2 +1 +3 +1 +2 +4 +1 +2
Spálená Kapka −4 24 9 +1 +2 +2 +2 +2 +4 +1 +1 +4 +1 +2
Strašlivé Obočí −4 23 8 +1 +2 +3 +2 −1 +3 +2 +2 +4 +2 +2
Tavící Kyselina −4 23 8 +2 +3 +3 +2 −1 +3 +1 +1 +4 +1 +3
Umíněný Vzduch −4 24 9 +2 +3 +2 +2 −1 +4 +1 +1 +4 +1 +3
Jaderný Šroub −5 23 8 +1 +3 +3 +2 −1 +3 +1 +1 +4 +1 +3
Ostrý Petrolej −5 23 8 +1 +2 +2 +2 +1 +3 +1 +2 +4 +1 +2
Pekelná Kulička −5 22 8 +2 +2 +2 +2 −1 +3 +1 +1 +4 +2 +3