Brave teacher

Brave teacher
Name ± HP Team HP
 
J.B. Killmenský Virtual +4 20 6 +5 +2 +3 +4 +2 +1 +3 +3 +1 +2 +2
J.C. Grombijský Virtual +4 19 6 +5 +2 +4 +4 +2 +1 +2 +3 +2 +2 +1
J. Albert Krutibrkský Virtual +3 20 6 +6 +2 +4 +3 +2 +1 +3 +2 +1 +2 +1
J. Almost Komančský Virtual +3 20 7 +5 +1 +4 +3 +2 +1 +3 +2 +2 +2 +2
J. Apropos Krušířský Virtual +3 19 7 +6 +2 +3 +3 +1 +1 +3 +3 +2 +2 +1
J. Arous Kousalský Virtual +3 19 7 +5 +1 +4 +3 +1 +1 +3 +3 +2 +2 +2
J. Astat Borecký Virtual +3 21 6 +5 +2 +3 +4 +2 +1 +2 +3 +1 +2 +2
J. Atom Gambitský Virtual +3 20 6 +5 +2 +3 +4 +1 +1 +3 +3 +2 +2 +1
J. Atoms Borecký Virtual +3 19 7 +5 +2 +4 +3 +1 +1 +3 +3 +1 +2 +2
J. Adam Komrádský Virtual +2 21 7 +6 +2 +3 +3 +2 +1 +2 +2 +2 +2 +1
J. Albert Konečný Virtual +2 20 6 +5 +2 +2 +3 +2 +1 +3 +2 +2 +2 +2
J. Almost Kombajnský Virtual +2 19 6 +5 +2 +4 +4 +2 +1 +2 +2 +1 +2 +1
J. Anton Kotelský Virtual +2 20 7 +6 +1 +2 +4 +1 +1 +2 +3 +2 +2 +2
J. Archon Kotrmelský Virtual +2 20 6 +5 +2 +3 +3 +1 +1 +2 +3 +2 +2 +2
J. Atom Killmenský Virtual +2 19 6 +6 +2 +4 +4 +2 −1 +3 +2 +1 +2 +1
J.C. Kombatský Virtual +2 19 6 +5 +1 +3 +3 +2 +1 +3 +2 +2 +2 +2
J. Albert Wombatský Virtual +1 21 6 +6 +2 +3 +4 +1 +1 +2 +2 +1 +2 +1
J. Alois Kombérský Virtual +1 20 6 +6 +2 +4 +3 +2 +1 +3 +2 +1 +2 −1
Jan. A. Krutibrkský Virtual +1 20 6 +5 +1 +2 +4 +2 +1 +2 +3 +1 +2 +2
J. Arbes Katovský Virtual +1 21 6 +6 +2 +2 +4 +2 −1 +3 +2 +2 +2 +1
J. Armes Kombérský Virtual +1 20 6 +5 +2 +4 +3 +2 −1 +3 +2 +1 +2 +2
J. Arous Kopáčský Virtual +1 21 6 +5 +2 +3 +4 +2 +1 +2 +2 +1 +2 +1
J. August Killmenský Virtual +1 21 6 +6 +2 +4 +3 +1 +1 +3 +3 +1 +2 −1
J. Avast Kombajnský Virtual +1 19 6 +6 +1 +4 +4 +2 +1 +2 +3 +1 +2 −1
J.A. Koleslavský Virtual +0 20 7 +6 +2 +2 +3 +2 −1 +2 +3 +1 +2 +2
J. Albín Kotelský Virtual +0 20 6 +5 +2 +4 +3 +2 −1 +2 +3 +1 +2 +1
J. Alex Komrádský Virtual +0 21 7 +6 +2 +3 +3 +2 −1 +2 +3 +1 +2 +1
J. Alou Kotelský Virtual +0 19 6 +6 +1 +4 +3 +1 +1 +3 +2 +2 +2 −1
J. Alou Krutibrkský Virtual +0 19 6 +5 +2 +3 +3 +2 +1 +3 +2 +2 +2 −1
J. Apropos Wombatský Virtual +0 20 7 +6 +2 +2 +4 +2 +1 +2 +2 +2 +2 −1
J. Arbes Krušířský Virtual +0 19 6 +5 +2 +2 +4 +1 −1 +3 +3 +2 +2 +1
J. August Krušířský Virtual +0 19 7 +5 +2 +3 +3 +2 +1 +3 +3 +1 +2 −1
J. Azbest Kupecký Virtual +0 20 6 +6 +1 +3 +4 +1 −1 +2 +3 +1 +2 +2
J. Alou Combuchský Virtual −1 20 7 +6 +1 +3 +3 +1 −1 +3 +2 +1 +2 +2
J. Amor Kometský Virtual −1 21 6 +6 +1 +2 +3 +1 −1 +3 +3 +2 +2 +1
J. Apropos Kombérský Virtual −1 21 6 +5 +2 +4 +3 +2 −1 +2 +2 +1 +2 +1
J. Armes Koleslavský Virtual −1 21 7 +5 +2 +3 +3 +2 −1 +2 +3 +1 +2 +1
J. Axamit Kombérský Virtual −1 19 7 +6 +2 +4 +4 +2 −1 +2 +2 +1 +2 −1
J. Adam Komančský Virtual −2 19 6 +6 +1 +2 +4 +1 +1 +3 +2 +1 +2 −1
J. Alan Konečný Virtual −2 20 6 +5 +1 +3 +3 +2 −1 +2 +3 +1 +2 +1
J. Albín Combuchský Virtual −2 19 7 +5 +1 +3 +4 +1 +1 +2 +3 +1 +2 −1
Jan. A. Kotelský Virtual −2 20 6 +5 +1 +4 +3 +1 +1 +2 +2 +2 +2 −1
Jan. A. Krutinský Virtual −2 20 6 +5 +2 +2 +3 +2 −1 +2 +2 +2 +2 +1
J. Argon Kombérský Virtual −2 19 6 +6 +2 +4 +3 +2 −1 +2 +2 +1 +2 −1
J. Astat Bambitský Virtual −2 20 6 +5 +2 +2 +4 +1 −1 +2 +2 +2 +2 +1
J. Atoms Komančský Virtual −2 21 6 +5 +2 +3 +3 +2 −1 +3 +2 +2 +2 −1
J. Autor Kolínský Virtual −2 20 6 +5 +1 +3 +3 +1 −1 +3 +2 +2 +2 +1
J. Agros Krutibrkský Virtual −3 20 6 +5 +1 +3 +4 +2 −1 +3 +2 +1 +2 −1
J. Albín Krutibrkský Virtual −3 20 6 +6 +2 +2 +3 +1 +1 +2 +2 +1 +2 −1
J. Anton Konečný Virtual −3 20 6 +6 +1 +3 +3 +1 +1 +2 +2 +1 +2 −1
J. Ares Komančský Virtual −3 20 6 +6 +2 +3 +3 +2 −1 +2 +2 +1 +2 −1
J. Autor Krutinský Virtual −3 20 7 +5 +1 +4 +4 +1 −1 +3 +2 +1 +2 −1
J.C. Kopecký Virtual −3 21 6 +5 +1 +2 +3 +1 +1 +3 +2 +2 +2 −1
Jan. A. Borecký Virtual −4 20 7 +6 +1 +3 +3 +1 −1 +2 +3 +1 +2 −1
J. Apropos Krutinský Virtual −4 20 6 +6 +1 +3 +3 +1 −1 +2 +3 +1 +2 −1
J. Albín Komrádský Virtual −5 20 7 +5 +1 +3 +4 +1 −1 +2 +2 +1 +2 −1
J. Archon Kombérský Virtual −5 20 7 +5 +1 +3 +3 +1 −1 +2 +2 +2 +2 −1